Agricultură

Subiect Tematic: Agricultură
Limba: rum
Termen în relație: Agrosilvicultura
Termen generic: Administrarea publică a economiei
Termen generic: Agronomie
Termen specific: Construcţii, clădiri agricole
Termen specific: Ferme agricole
Termen specific: Fitotehnie
Termen specific: Maşini agricole
Termen specific: Pedologie. Ştiinţa solurilor
Indice CZU: 631
Lucrări: 417 lucrari in 416 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Austria Biografii Enciclopedie Fotogrammetrie Tratarea apelor reziduale Termotehnică Botanică sistematică Montanologie Franţa Biodiversitate Socialism Muncă. Organizarea muncii Comportarea plantelor Materiale didactice Europa Construcţii de maşini Produse animaliere Ţările Române Cercetare ştiinţifică Piscicultură Curriculum vitae Geografie fizică Maşini agricole Energie electrică (producere) Chimie Investiţii Meteorologie Finanţarea agriculturii Limba română Agrometeorologie Maşini pentru îngrijirea plantelor Comerţ (generalităţi) Socialism ştiinţific Nutriţie Drept funciar Academia Română Genetică aplicată America de Nord Măsuri contra poluării industriale Tehnică nucleară Cercetări operaţionale Transilvania Protecţie contra inundaţii Lucrări agricole Mecanizare şi automatizare în agricultură Statistică aplicată Eroziunea solului Tehnici biologice Erbicide Nutriţia plantelor Australia Micoze ale plantelor Metode experimentale Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti Marketing Irigaţii Economie agrară Biologie experimentală Dicţionare multilingve Electrificare Banat, regiune California Experimente Organizare comercială Multilingual dictionaries Cooperative agricole Valahia România Pedologie. Ştiinţa solurilor Reforma agrară Gorj, judeţ Ionescu de la Brad, Ion Igiena mediului Produse agricole Normarea muncii Analiză economico-financiară Gastronomie Eficienţă Arte decorative Credit bancar Climatologie Plantare Medicină veterinară Drept agrar Ingineria mediului Biometrie Contabilitate Karelia, regiune Poluarea solului Sociologie rurală Marketing agroalimentar Informatică aplicată Investiţii în agricultură Boli ale plantelor Topografie (inginerie topografică) Dictionnaires multilingues Tehnologie mecanică Botanică Institute de cercetare Industria lemnului Învăţământ de specialitate Tractoare Dolj, judeţ Ameliorarea plantelor Controlul poluării Energetică Genetica plantelor Termotehnica clădirilor Cadastru. Cercetare cadastrală Forţă de muncă Politică economică Cultura plantelor de câmp Ierburi de fâneaţă şi păşune Ameliorarea raselor Materiale plastice Agronomie Analize fizico-chimice Universităţi Integrare europeană Standarde Eficienţa muncii Ingineria muncii Sistematizarea teritoriului Conservarea alimentelor Agroturism Economie socialistă Comerţ agroalimentar Instalaţii termice Seminţe. Producerea seminţelor Beiuş Păşuni Silvicultură Delta Dunării Risc economic Eficienţa investiţiilor Grecia antică Război mondial, primul (1914-1918) Semiconductori Poluare Calendare Oltenia Compostarea gunoaielor Învăţământ superior Amelioraţii. Îmbunătăţiri agricole Carte electronică Analiză statistică Optimizare (matematică) Dezvoltare durabilă Poluarea apei Schimbări de climă Aprovizionarea întreprinderii Medicină Estimări şi evaluări agricole Ionescu-Şişeşti, Gheorghe Zootehnie Preistorie Pescuit Sociologie economică Asistenţă tehnică Universitatea de Agricultură, Plovdiv Evoluţie economică Metodică Statele Unite ale Americii Protecţia contra vibraţiilor şi zgomotelor Beta vulgaris Biometeorologie Staţiuni experimentale şi de cercetare Industria pielăriei Sociografie Impozite Genetică Istorie Africa de Vest Alimente. Producţia de alimente Resurse naturale Economie regională Gestionarea bunurilor, stocurilor Programe de management Tuf (zăcăminte) Biologie celulară şi subcelulară Limba engleză Pajişti Industrie Vehicule agricole Polonia Marea Britanie Politică agrară Epidemiologie Statistici oficiale Fond funciar Etnografie Industrializare Furaj Ecologie Aeronave Ştiinţe naturale Buruieni Statistică internaţională Producţie agrară Ergonomie Geografie economică Sănduleak, Ion V. Uniunea Europeană Situaţie economică Îngrăşăminte chimice şi naturale Cereale. Cultura cerealelor Învăţământ primar Ţări în curs de dezvoltare Didactică Calculatoare (generalităţi) Chimie analitică Dacia Limba germană Republica Democrată Germană crize Sisteme informatice geografice (GIS) Progres tehnic Creşterea animalelor Mediul înconjurător Rumegătoare mari (creştere) Germania Danemarca Îmbunătăţiri funciare şi agricole S.U.A. Vibraţii mecanice Români Ferme agricole Protecţia mediului înconjurător Biologie Africa de Est Hidrobiologie aplicată Bibliografii pe subiecte Craiova Industria alimentară Dezvoltare economică Legislaţie GIS (Geographical Information Systems) Sandu-Aldea, Constantin Vasiliu, Amilcar Expropriere Autografe Canada Mehedinţi, judeţ Venezuela Inundaţii Economia energiei Îngrăşăminte cu azot Câmpia Aradului Partide comuniste Energie solară Învăţământ agronomic superior Poluare fonică Izotopi Maşini şi utilaje pentru prelucrarea şi cultivarea solului Învăţarea limbii Ţara Haţegului Curent electric Planificare rurală. Dezvoltare rurală Management Indicatori statistici Legislaţie agrară Fiscalitate Statistică Personalităţi ştiinţifice Horticultură Marea Mediterană Bibliografii Mase plastice Climă caldă Organizarea producţiei agricole Doctrina economică marxist-leninistă Fitotehnie Automatizare Industria textilă Prelucrarea produselor animaliere Taxe Matematică Entomologie Cultura plantelor Cercetare experimentală Legumicultură Preţ. Formarea preţului Insecte dăunătoare plantelor Letea, insulă Dezvoltare rurală Africa Soluri. Clasificarea solurilor Dicţionare de specialitate Agrochimie Controlul economiei Agricultura (ramură a economiei) Bulgaria Animale domestice Protecţia muncii Reforma agrară. 1921 Costuri Agricultură
Vă rugăm să schimbaţi parola