Inteligenţă artificială

Subiect Tematic: Inteligenţă artificială
Limba: rum
Termen în relație: Inteligenţă Web
Termen în relație: Robotică
Termen în relație: Roboţi industriali
Termen generic: Calculatoare (generalităţi)
Termen specific: Fabricaţie asistată de calculator
Termen specific: Agenţi inteligenţi
Termen specific: Reprezentarea cunoaşterii
Termen specific: Proiectare computerizată
Termen specific: Model de gândire
Termen specific: Semantica Web
Termen specific: Sisteme expert
Indice CZU: 004.8
Lucrări: 209 lucrari in 208 publicatii in 5 limbi
Inteligenţa artificială de: (Text tipărit)
Bazele inteligenţei artificiale de: Maliţa, Mihaela ; Maliţa, Mircea, matem., diplomat, eseist (Text tipărit)
Bzele logice ale inteligenţei artificiale de: Florea, Adina Magda; Boangiu, Adrian George (Text tipărit)
Bazele inteligenţei artificiale : Logici propoziţionale. Vol.1 de: Maliţa, Mihaela ; Maliţa, Mircea, matem., diplomat, eseist (Text tipărit)
Transdisciplinaritate şi mecatronică de: Berian, Sergiu; Mătieş, Vistrian (Text tipărit)
Agile Business Rule Development : Process, Architecture, and JRules Examples de: Boyer, Jérôme; Mili, Hafedh (Resurse electronice)
Subiecte
Programare matematică Cibernetică economică Economie Matematică Lexicologie Model de gândire Motoare de căutare Inginerie genetică Interdisciplinaritate Transportul energiei electrice Fiziologie umană Sisteme expert Teoria sistemelor dinamice Modele economico-matematice Managementul cunoştinţelor Teoria sistemelor de control Control automat Cercetare ştiinţifică Lingvistică computaţională Societatea informaţională Comunicaţii digitale Diagnostic Cercetări operaţionale în economie Matlab Energie electrică (producere) Reţele de alimentare cu energie electrică Roboţi mobili (păşitori) Control fuzzy Teoria probabilităţilor Metode de management Data mining MS-DOS Limba română Decizii manageriale Învăţare Construcţii Tehnologia informaţiei Control de calitate al produselor Managementul organizaţiei Semantica Web Mecanica fluidelor Estimări statistice Cercetări operaţionale Prelucrarea imaginilor Maşini electrice managementul serviciilor sanitare E-Learning Prelucrarea textelor Logica propoziţiilor Producţia. Procesul de producţie Reţele electrice Cibernetică matematică Informatică Inteligenţă Web Fabricaţie asistată de calculator Cercetări operaţionale în management Inteligenţă artificială Sisteme informatice Conferinţe Algoritmi de programare Recunoaşterea modelelor şi tiparelor Teoria deciziilor Robotică Procese stochastice Sisteme electrice de putere Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale Creier Faliment PROLOG Criptare (informatică) Sociologia culturii Calculatoare (generalităţi) România Contabilitate managerială Lingvistică LISP(limbaj de programare) Senzori Logica fuzzy Informatică economică Controlul fabricaţiei Monitorizare JADE Sisteme automate de comandă şi reglare Ştiinţe cognitive Electrotehnică Modele statistice speciale Futurologie Algebră Bioinformatică Agenţi inteligenţi Sisteme de operare Informare. Ştiinţa informării Antropologie Statistică matematică Regăsirea informaţiilor on line Ştiinţă şi cunoaştere Contabilitate Gândirea Managementul proiectelor Informatică aplicată Senzori Wireless Teoria reţelelor Arhitecturi de prelucrare în paralel Comportamentul uman Sciences cognitives Simulare numerică Organizarea producţiei Licenţă. Examenul de licenţă Teoria informaţiei şi a codării managementul mediului Modele de optimizare Roboţi industriali Programare orientată pe obiect Autografe Electronică Filosofie Învăţământ Energetică Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Dezvoltare şi aptitudini mentale JAVA Software Programarea calculatoarelor Proiectare computerizată Interfaţă om-calculator Management Convertoare Reţele neurale Sisteme de comandă adaptive Cognitive science Acces la distanţă Psihologie cognitivă Managementul operaţional performanța firmei Inginerie medicală Sisteme fuzzy Transporturi (organizare generală) Automatizare managementul producţiei Limbaje de programare Psihologie comparată Programare logică Programare stochastică Carte electronică Optimizare (matematică) Latici Teorii economice piaţa energiei E-business Psihofiziologie Logică matematică Electroenergetică Cibernetică Mecatronică Inteligenţă Interfeţe de calculator Simulare pe calculator Derivarea cuvintelor Reţele (grafuri) Conştiinţă de sine Inginerie software Sisteme informaţionale în automatică Psihologie
Vă rugăm să schimbaţi parola