Matematică

Subiect Tematic: Matematică
Limba: rum
Termen specific: Tehnici de calcul
Termen specific: Teoria mulţimilor
Termen specific: Teoria numerelor
Termen specific: Logică matematică
Termen specific: Geometrie
Termen specific: Analiză numerică
Termen specific: Analiză matematică
Termen specific: Analiză combinatorică
Termen specific: Algoritmi. Funcţii calculabile
Termen specific: Algebră
Termen specific: Matematică aplicată
Termen specific: Matematică distractivă
Termen specific: Matematicieni
Termen specific: Probabilităţi
Termen specific: Filosofia matematicii. Paradoxuri logice
Indice CZU: 51
Lucrări: 1421 lucrari in 1425 publicatii in 17 limbi
Subiecte
Capacitate. Admitere liceu Sisteme de scriere Dicţionare Geodezie Geometrie Integrale Informatică aplicată Analiză matematică Publicaţii seriale Desen Masterat Examene Învăţământ primar Români Economie matematică Cercetare operaţională Limbaje formale Programare neliniară Reţele de calculatoare Biometrie Ecuaţii funcţionale Institute de cercetare Electronică Matrici. Teoria matricilor Statistică economică Aritmetică Poincaré, Henri Geometrie plană Ştiinţe naturale Fizică Admitere la facultate Materiale didactice Spaţii metrice Electrotehnică Ştiinţă şi cunoaştere Institutul de Matematică Iași Calcul operaţional Bilanţ contabil Logică matematică Limba engleză Chimie organică Geometrie descriptivă Noţiuni elementare de aritmetică Biologie Abel, Niels Henrick Gramatică Autografe Memorii Construcţii civile Calcul diferenţial Limba poloneză Matematică Universitatea de Nord Baia Mare Agricultură Filosofia matematicii. Paradoxuri logice Analiză spectrală Teoria cuantică Cibernetică matematică Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti Logica propoziţiilor Braşov Programare liniară Topografie (inginerie topografică) Teoria numerelor Dicţionare bilingve Învăţământ superior Optimizare (matematică) Pământul (structură generală) Programare dinamică Teoria controlabilităţii Leibniz, Gottfried Wilhelm Afaceri Biografii Algèbre linéaire Probleme Acupunctură Inteligenţă artificială Teoria jocurilor Limbaje de programare Dicţionare etimologice Rusia Didactică Funcţii Bibliografii pe subiecte Inginerie Omagii. Jubilee Interdisciplinaritate Chimie Sisteme filosofice Dictionnaires multilingues Calcul integral Învăţământ liceal MathCad Algebră liniară Curs uiversitar Muzică Tehnică ( generalităţi ) Personalităţi ştiinţifice Enciclopedie Tehnolecte Bacalaureat Studenţi Operatori liniari Manuale şcolare Invenţii şi descoperiri Funcţii de o variabilă complexă Societatea de Ştiinţe Matematice din România Învăţarea limbii Istoria culturii şi civilizaţiei Teoria sistemelor de control Sport Lingvistică generală Multilingual dictionaries România Învăţământ gimnazial Carte electronică Statistici oficiale Societăţi ştiinţifice, culturale Geometria spaţiilor fibrate vectoriale Literatură română Franţa Geometrii neeuclidiene Stoilow, Simion Ecuaţii diferenţiale Automate Informatică Calculatoare Bolyai, János Psihologia copilului Modelarea sistemelor (proceselor de control) Teoria algebrică a numerelor Probabilităţi Nisa Învăţare Matematicieni Aeronave Matematică aplicată Filosofie Axiomatică Tabele matematice Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Linear Algebra Institutul de Matematică al Academiei Redactare-editare computerizată Programă şcolară MAPLE Învăţământ special Exerciţii şi probleme de matematică Control optimal Electricitate Astronomie Lecţii interactive Cercetare ştiinţifică Metalurgie (generalităţi) Teoria probabilităţilor Spaţii Banach Jocuri didactice Mecanică - inginerie mecanică Evaporare Aniversări Analiză numerică Evul Mediu Mecanică cuantică Divizibilitatea numerelor Olimpiade şcolare Perfecţionarea profesorilor Cartan, Élie Joseph Tehnologie chimică Management Bibliografii Chimiști Grupuri. Teoria grupurilor Psihologie pedagogică Fichera, Gaetano Modele economico-matematice Dicţionare de specialitate LATEX Geometrie diferenţială Rezistenţa materialelor Mecanică analitică Spaţii fibrate Limba rusă Mecanică teoretică Geometrie analitică Silvicultură Evaluarea cunoştinţelor Varietăţi algebrice Metodică Matematică distractivă Matlab Ecuaţii neliniare Logică Lobacevschi, N. I. Statistică matematică Dicţionare explicative Psihologia sexelor Autobiografii Inele Discipline de învățământ Analiză statistică Letonia Prelucrarea datelor Programe de învăţământ/de studiu Inteligenţă Ştiinţe economice Robotică Calculatoare (generalităţi) Învăţământ preşcolar Economie Analiză combinatorică Protecţia muncii Metode de predare şi instruire Funcţii şi polinoame Bessel Borel, Émile Numere iraţionale Ecuaţii cu derivate parţiale Psihologie Fiabilitate Limba germană Ţiţeica, Gheorghe Lanţuri Markov Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Finanţe Copernic, Nicolaus Software Statistică Culegeri omagiale Topologie algebrică Geologie generală Clasificarea zecimală universală 线性代数 Mathematica Cercetări operaţionale Dicţionare multilingve Algoritmi de programare Baia Mare, oraş Clasificare Grafuri. Teoria grafurilor Fracţii Sisteme fuzzy Programare matematică Planificarea producţiei Limba română Teoria cunoaşterii Grade didactice Trigonometrie Concursuri şcolare Bibliografii naţionale Limba franceză Algebre Lie Mecanica fluidelor Algebră Ştiinţe exacte (generalităţi) Antichitate Varietăţi Kähler Topologie
Vă rugăm să schimbaţi parola