Metode numerice

Subiect Tematic: Metode numerice
Limba: rum
Termen generic: Analiză numerică
Termen specific: Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale
Termen specific: Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale
Indice CZU: 519.61
Lucrări: 169 lucrari in 169 publicatii in 5 limbi
Metode numerice aplicate în ingineria chimică de: Marinoiu, Vasile; Strătulă, Costică (Text tipărit)
Teoria algoritmilor de: Maruşciac, Ioan (Text tipărit)
Metode de aproximare numerică de: Ichim, I.; Marinescu, G. (Text tipărit)
Metode numerice pentru ingineri : Aspecte practice de: Popa, Marilena (Text tipărit)
Metode numerice şi subrutine de: Toma, Marin; Odăgescu, Ion (Text tipărit)
Основы машинной арифметики комплексных чисел de: Акушский, И. Я.; Пак, И. Т.; Амербаев, V. М. (Text tipărit)
Metode numerice : Lucrări practice de: Resiga, Romeo (Text tipărit)
Subiecte
Limbaje de programare Optică Programare matematică Încercarea materialelor Matrici. Teoria matricilor Modelarea sistemelor (proceselor de control) Transmisii mecanice Funcţii mărginite Optimizare (matematică) Hidrodinamică Interpolare Conductibilitate termică Turbine Kaplan Cibernetică Combustibili gazoşi Calculatoare numerice Rupere. Mecanica ruperii Java, limbaj Probleme Transfer de căldură Probabilităţi Inginerie chimică Construcţii de maşini Minereuri metalifere Turbine hidraulice Ecuaţii cu derivate parţiale Teoria sistemelor de control Geometrie diferenţială Rezistenţa materialelor Circuite electrice MathCad Matlab Tensometrie Formule de cuadratură Construcţii Acceleratoare de particule Maşini-unelte Ambutisare Instalaţii în construcţii şi clădiri Zăcăminte minerale Mecanica fluidelor Aerodinamică Programare neliniară Maşini electrice Metoda elementelor finite Ecuaţii diferenţiale Electromagnetism Modele matematice Algoritmi. Funcţii calculabile Analiză numerică Încercări la rupere Scule de aşchiere şi tăiere Calculatoare hibride Mecanisme Câmp electromagnetic Algoritmi de programare C (limbaj de programare) Tracţiuni electrice Mulţimi convexe Hidrologia apelor de suprafaţa Programare liniară Electrotehnică Vibraţii mecanice Cinematică Algebră Matematică aplicată Statistică matematică Informatică aplicată Analiză matematică Inginerie Simulare numerică Mecanica gazelor Elasticitate. Mecanica solidelor elastice Ardere Ecuaţii şi sisteme liniare şi cvasiliniare Autografe Încălzire inductivă Economie matematică Metode numerice Controlul poluării Măsurări electrice şi electronice Energetică Cadastru. Cercetare cadastrală Ecuaţii neliniare Control optimal FORTRAN Sisteme dinamice Programarea calculatoarelor Software Proiectare computerizată Electrodinamică Analiză vectorială Aşchiere Mecanică teoretică Hidrodinamica mărilor şi oceanelor Procesarea semnalelor Turbo Pascal ANSYS Ciocnirea corpurilor. Şoc Structuri de date Teoria jocurilor Aproximare C++ (limbaj de programare)
Vă rugăm să schimbaţi parola