Automatizare

Subiect Tematic: Automatizare
Limba: rum
Termen în relație: Comandă automată
Termen în relație: Reglare automată
Termen în relație: Control automat
Termen specific: Stabilitatea sistemelor de comandă şi control
Termen specific: Automate programabile
Termen specific: Sisteme automate de comandă şi reglare
Termen specific: Identificarea sistemelor
Termen specific: Precizia sistemelor de comandă şi control
Indice CZU: 681.5
Lucrări: 573 lucrari in 569 publicatii in 7 limbi
Pneumoautomatică de: Niţă, Constantin; Petcu, Constantin, ing.; Boiangiu, Dumitru, ing. (Text tipărit)
Programming Language : Syntax and Semantics de: Watt, David A. (Text tipărit)
Electronică industrială şi automatizări de: Florea, S.; Dumitrache, I.; Munteanu, Fl.; Găburici, V. (Text tipărit)
Video Disks in the Automated Office ? de: Walter, Gerry (Text tipărit)
Elemente de automatizare : Manual pentru școli tehnice de maiștri de: Oprescu, Iulian, inginer; Bivolaru, Liviu; Osy, L. (Text tipărit)
Programmable Controllers : Operation and Application de: Warnock, Ian G. (Text tipărit)
Programming in 3 Dimensions de: Watkins, Christopher D.; Sharp, Larry (Text tipărit)
Subiecte
Turboreactoare Radiotehnică Biochimie Construcţii de maşini Navigaţie maritimă Automate Informatică Sisteme automate de comandă şi reglare Încălzire electrică Turnătorie Calculatoare Tehnologie mecanică Îmbinări sudate Transporturi (organizare generală) Transportul mineralelor lichide Modelarea sistemelor (proceselor de control) Electroenergetică Cibernetică Mecatronică Echipamente electrice şi electronice pe mijloacele de transport Utilaje din industria alimentară Simulare pe calculator Sisteme informaţionale în automatică Navigaţie fluvială Progres tehnic Matematică aplicată Industria alimentară Hidraulică Roboţi industriali Acţionări electromecanice Servicii publice Transmisii mecanice Măsurări. Principii generale Teoria sistemelor dinamice Maşini sincrone Ultrasunete Design industrial Laminoare UML (Unified Modeling Language) Comandă numerică Laminare Uzine metalurgice Fibre optice Institute de cercetare Electronică Energetică Bucătării pentru furaje Programarea calculatoarelor Şine de cale ferată Tehnologia petrolului Desen tehnic Tehnologii moderne Telecontrol Traductoare Senzori Procesor Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Electricitate Manipularea mecanică Tehnica mijloacelor de transport Deformare plastică Progres ştiinţifico-tehnic Oţelării Sisteme expert Cercetare ştiinţifică Metalurgie (generalităţi) Reţele de telecomunicaţii Mecanică - inginerie mecanică Centrale hidroelectrice Electrotehnică Utilaje pentru industria textilă Psihologia muncii Controlul urbanizării Sisteme pneumatice de reglare automată Comandă automată Logică matematică Procese chimice Exploatări miniere Acţionări electrice Lichide magnetice Limba engleză Industrie Producerea fosforului şi a compuşilor săi Prelucrare mecanică Aparate electrice de măsură Simularea sistemelor Industria tipografică Tehnologie chimică Autografe Economia energiei Dezvoltare urbană Management Bibliografii Construcţii civile Tehnică electrochimică Dicţionare de specialitate Agricultură Simulare numerică Proiectare Microelectronică Reglare automată Limba rusă Cuptoare metalurgice Optimizare (matematică) Calculatoare numerice Matlab Sisteme de comandă şi reglare optimală Tehnologia informaţiei Instalaţii în construcţii şi clădiri Industria petrolieră Materiale de construcţie Agrotehnică Instalaţii frigorifice Elemente electromagnetice de circuit Teoria informaţiei şi a codării Organizarea întreprinderii Transport feroviar Probleme Discuri de înregistrate Circuite electrice Biotehnologii agricole Maşini agricole Magnetism tehnic Electrificarea căilor ferate Identificarea sistemelor Industria sticlei Lucrări de amator Inteligenţă artificială Centrale termice Planificare economică Statistică matematică Dicţionare explicative Tehnologia chimică a gazelor Standarde Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Telecomunicaţii (tehnic) Limbaje de programare Metode de programare Metalurgia metalelor neferoase Aerajul minier Prelucrarea datelor Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice Siderurgie Tratamente termice Staţii electrice Maşini hidraulice Defectoscopie Sisteme informatice Robotică Calculatoare (generalităţi) Sisteme în timp real Instalaţii de climatizare Bibliografii pe subiecte Inginerie Sisteme automate neliniare Compresoare Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Metrologie Sisteme dinamice Generatoare electrice Omagii. Jubilee Beton. Producerea industrială a betonului Sisteme automate liniare Substaţii de transformatoare Sisteme de propulsie Preţ. Formarea preţului Protecţie prin relee Caragiale, Ion Luca Chimie Maşini-unelte Maşini de ambalat Controller Maşini electrice Producţie industrială Mecanizare şi automatizare în agricultură Sisteme de control automat Testarea programelor de calculator Forjare Dictionnaires multilingues Industria chimică Relee Energie pneumatică Amplificatoare magnetice Motoare pas cu pas Fiabilitate Pompe Sisteme electrice de putere Limba germană Termistoare Centrale termoelectrice Limnologie. Lacuri. Bazine Măsurări electrice şi electronice Hidroenergetică Tehnică ( generalităţi ) Cibernetică economică Managementul muncii de birou Material rulant Control automat Sisteme informatice industriale Sudură. Tehnologia sudării Circuite logice Reţele electrice Dicţionare multilingve Telecomanda Contoare pentru fluide Semnale electrice. Transmisia semnalelor electrice Automate programabile Rafinării Regulatoare Calculatoare analogice Hardware Biblioteconomie Tehnica reglării Manipulatoare Aprovizionarea întreprinderii Motoare electrice Electrocardiografie Dimensiuni. Proiectare dimensională Armată Prelucrare la rece Tarife servicii reparaţii şi întreţinere Sisteme de prelucrare distribuite Prepararea furajelor Industria minieră Analize spectrale Automatizare Industria textilă Asamblare şi montare Maşini şi utilaje pentru prelucrarea nutreţului Teoria sistemelor de control Ceasornicărie Industria construcţiilor Multilingual dictionaries Acţionări hidraulice Prelucrare la cald Stabilitatea sistemelor de comandă şi control Acţionări pneumatice Circuite integrate Convertoare Relee electrice şi magnetice Birotică Centrale electrice Carte electronică Receptoare radio Mecanica fluidelor Producţia. Procesul de producţie Servicii anexă Angrenaje planetare Instalaţii electrice Iluminat interior Aparate de măsură şi control - Utilizare, metode de măsurare Sisteme de acţionare, de propulsie Instalaţii de foraj Căi rutiere (construcţie) Măsurări chimice Centrale geotermale Reţele neurale
Vă rugăm să schimbaţi parola