Automatizare

Subiect Tematic: Automatizare
Limba: rum
Termen în relație: Comandă automată
Termen în relație: Reglare automată
Termen în relație: Control automat
Termen specific: Stabilitatea sistemelor de comandă şi control
Termen specific: Automate programabile
Termen specific: Sisteme automate de comandă şi reglare
Termen specific: Identificarea sistemelor
Termen specific: Precizia sistemelor de comandă şi control
Indice CZU: 681.5
Lucrări: 572 lucrari in 568 publicatii in 7 limbi
Programming Language : Syntax and Semantics de: Watt, David A. (Text tipărit)
Acţionări şi automatizări hidraulice şi pneumatice : Îndrumar de proiectare de: Buculei, Mihai; Marghitu, Dan B.; Rinderu, Paul Laurenţiu (02.09.1962 -); Rădulescu, Mircea, ing. (Text tipărit)
Electronică industrială şi automatizări de: Florea, S.; Dumitrache, I.; Munteanu, Fl.; Găburici, V. (Text tipărit)
Video Disks in the Automated Office ? de: Walter, Gerry (Text tipărit)
Elemente de automatizare : Manual pentru școli tehnice de maiștri de: Oprescu, Iulian, inginer; Bivolaru, Liviu; Osy, L. (Text tipărit)
Programmable Controllers : Operation and Application de: Warnock, Ian G. (Text tipărit)
Programming in 3 Dimensions de: Watkins, Christopher D.; Sharp, Larry (Text tipărit)
Subiecte
Turboreactoare Biochimie Navigaţie maritimă Turnătorie Tehnologie mecanică Îmbinări sudate Cibernetică Utilaje din industria alimentară Sisteme informaţionale în automatică Navigaţie fluvială Progres tehnic Hidraulică Acţionări electromecanice Transmisii mecanice Măsurări. Principii generale Teoria sistemelor dinamice Ultrasunete Design industrial UML (Unified Modeling Language) Comandă numerică Uzine metalurgice Fibre optice Institute de cercetare Electronică Energetică Bucătării pentru furaje Programarea calculatoarelor Şine de cale ferată Traductoare Deformare plastică Centrale hidroelectrice Electrotehnică Utilaje pentru industria textilă Psihologia muncii Comandă automată Logică matematică Procese chimice Exploatări miniere Acţionări electrice Lichide magnetice Limba engleză Producerea fosforului şi a compuşilor săi Prelucrare mecanică Simularea sistemelor Industria tipografică Autografe Construcţii civile Tehnică electrochimică Agricultură Simulare numerică Proiectare Reglare automată Optimizare (matematică) Tehnologia informaţiei Instalaţii în construcţii şi clădiri Materiale de construcţie Agrotehnică Instalaţii frigorifice Organizarea întreprinderii Transport feroviar Probleme Lucrări de amator Inteligenţă artificială Centrale termice Planificare economică Tehnologia chimică a gazelor Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Limbaje de programare Metode de programare Metalurgia metalelor neferoase Aerajul minier Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice Siderurgie Tratamente termice Staţii electrice Maşini hidraulice Defectoscopie Sisteme informatice Sisteme în timp real Bibliografii pe subiecte Inginerie Sisteme automate neliniare Generatoare electrice Omagii. Jubilee Beton. Producerea industrială a betonului Sisteme automate liniare Sisteme de propulsie Protecţie prin relee Chimie Maşini-unelte Maşini de ambalat Controller Mecanizare şi automatizare în agricultură Sisteme de control automat Testarea programelor de calculator Dictionnaires multilingues Industria chimică Energie pneumatică Amplificatoare magnetice Motoare pas cu pas Sisteme electrice de putere Limnologie. Lacuri. Bazine Tehnică ( generalităţi ) Managementul muncii de birou Material rulant Control automat Sisteme informatice industriale Circuite logice Reţele electrice Contoare pentru fluide Hardware Manipulatoare Aprovizionarea întreprinderii Motoare electrice Electrocardiografie Tarife servicii reparaţii şi întreţinere Sisteme de prelucrare distribuite Industria minieră Analize spectrale Automatizare Asamblare şi montare Teoria sistemelor de control Industria construcţiilor Multilingual dictionaries Acţionări hidraulice Stabilitatea sistemelor de comandă şi control Centrale electrice Carte electronică Receptoare radio Producţia. Procesul de producţie Angrenaje planetare Iluminat interior Reţele neurale Radiotehnică Construcţii de maşini Automate Informatică Sisteme automate de comandă şi reglare Încălzire electrică Calculatoare Transporturi (organizare generală) Transportul mineralelor lichide Modelarea sistemelor (proceselor de control) Electroenergetică Mecatronică Echipamente electrice şi electronice pe mijloacele de transport Simulare pe calculator Matematică aplicată Industria alimentară Roboţi industriali Servicii publice Maşini sincrone Laminoare Laminare Tehnologia petrolului Desen tehnic Tehnologii moderne Telecontrol Senzori Procesor Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Electricitate Manipularea mecanică Tehnica mijloacelor de transport Progres ştiinţifico-tehnic Oţelării Sisteme expert Cercetare ştiinţifică Metalurgie (generalităţi) Reţele de telecomunicaţii Mecanică - inginerie mecanică Controlul urbanizării Sisteme pneumatice de reglare automată Industrie Aparate electrice de măsură Tehnologie chimică Economia energiei Dezvoltare urbană Management Bibliografii Dicţionare de specialitate Microelectronică Limba rusă Cuptoare metalurgice Calculatoare numerice Matlab Sisteme de comandă şi reglare optimală Industria petrolieră Elemente electromagnetice de circuit Teoria informaţiei şi a codării Discuri de înregistrate Circuite electrice Biotehnologii agricole Maşini agricole Magnetism tehnic Electrificarea căilor ferate Identificarea sistemelor Industria sticlei Statistică matematică Dicţionare explicative Standarde Telecomunicaţii (tehnic) Prelucrarea datelor Robotică Calculatoare (generalităţi) Instalaţii de climatizare Compresoare Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Metrologie Sisteme dinamice Substaţii de transformatoare Preţ. Formarea preţului Caragiale, Ion Luca Maşini electrice Producţie industrială Forjare Relee Fiabilitate Pompe Limba germană Termistoare Centrale termoelectrice Măsurări electrice şi electronice Hidroenergetică Cibernetică economică Sudură. Tehnologia sudării Dicţionare multilingve Telecomanda Semnale electrice. Transmisia semnalelor electrice Automate programabile Rafinării Regulatoare Calculatoare analogice Biblioteconomie Tehnica reglării Dimensiuni. Proiectare dimensională Armată Prelucrare la rece Prepararea furajelor Industria textilă Maşini şi utilaje pentru prelucrarea nutreţului Ceasornicărie Prelucrare la cald Acţionări pneumatice Circuite integrate Convertoare Relee electrice şi magnetice Birotică Mecanica fluidelor Servicii anexă Instalaţii electrice Aparate de măsură şi control - Utilizare, metode de măsurare Sisteme de acţionare, de propulsie Instalaţii de foraj Căi rutiere (construcţie) Măsurări chimice Centrale geotermale
Vă rugăm să schimbaţi parola