Dezvoltare economică

Subiect Tematic: Dezvoltare economică
Limba: rum
Termen în relație: Creştere economică
Termen în relație: Dezvoltare durabilă
Termen specific: Economie socială
Indice CZU: 330.34
Lucrări: 359 lucrari in 358 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Afaceri Demografie Motivaţia muncii Mobilitate socială Progres ştiinţifico-tehnic Servicii. Prestări de servicii Brazilia Italia Produse agroalimentare Franţa Socialism Comerţ exterior Servicii publice de ocuparea forţei de muncă Aspecte sociale Europa Economie de piaţă Previziuni economice Imperiul Bizantin Cercetare ştiinţifică Mexic Politică monetară Emigraţie Valea Jiului Discursuri politice Energie electrică (producere) Korea Politică economică regională Cultură şi civilizaţie Venit naţional Criză economică Economişti Sisteme de alimentare electrică Socialism ştiinţific Economie industrială Creştere economică Ţara Românească Mass-media Sindicate UNESCO Evrei Globalizare Dezarmare Turism Investiţii străine Mali OPEC Forţe de producţie Parteneriat China Tehnici manageriale Demografie economică Ajutor economic internaţional Dezvoltare socială Informatică Marketing Criză financiară globală Economie agrară Ţări dezvoltate Legislaţie economică Sector terţiar Irlanda Planificare Organizare comercială Economie mondială România Reforma agrară Gorj, judeţ Geografie demografică Societăţi comerciale Transport maritim Ruhr, regiune Prosperitate Chemnitz, oraş Relații comerciale între țări Sisteme economice Planificare economică Zambia Eficienţă Credit bancar Ştiinţă şi cunoaştere Inovaţii Managementul proiectelor Modele de organizare a pieţei de electricitate Sociologie rurală Marketing agroalimentar Economie subdezvoltată Ţărani Democraţie în antichitate SAPARD America Latină Pieţe financiare Doctrine economice moderne Societăţi capitaliste Conflicte internaţionale Institute de cercetare Politică economică internaţională Ecologia umană şi mediul Politici ecologice Dolj, judeţ Bănci Administraţie locală Schimbări sociale Finanţare Energetică Asia Relaţii economice internaţionale Politică economică Tailanda Marketing internaţional Bunăstare socială Politică demografică Integrare europeană Sistematizarea teritoriului Economie socialistă Comerţ agroalimentar Management strategic Ghana Export Economia serviciilor Uniuni economice Transporturi (organizare generală) Reciclarea deşeurilor, reziduurilor industriale Ocupaţii, profesii. Vocaţie El Salvador Benin Oltenia Politici alimentare Asigurări de viaţă Carte electronică Moldova, regiune Dezvoltare durabilă Investiţii financiare Europa de Vest Finanţe publice Managementul calităţii Sociologia dezvoltării Ţări subdezvoltate Ungaria Întreprinderi mici şi mijlocii Statistică economică Economie naţională Eficienţă economică Sociologie economică Sociologie marxist-leninistă Partidul Comunist Român Evoluţie economică Banca mondială Statele Unite ale Americii Nivel de trai al populaţiei Microeconomie Război mondial, al doilea (1939-1945) Europa Centrală şi de Est Economia producţiei alimentare Cehoslovacia Anglia Migraţie Persoane sărace Finanţe internaţionale Sociografie Suveranitate Istorie contemporană Orientul Mijlociu Economie politică Monopoluri. Uniuni supraeconomice Turcia Africa de Vest O.N.U. Istorie Costuri civice Elveţia Economie regională Resurse naturale Industrie Cooperare economică internaţională Argentina Managementul organizaţiei Justiţie- idei fundamentale Polonia Marea Britanie Politică agrară Organizaţii interguvernamentale Industria petrolieră Statistici oficiale Cetăţenie Moldova, republica Industrializare Ecologie Societăţi socialiste U.R.S.S. Politici de integrare Geografie economică Piaţă internaţională Uniunea Europeană Sisteme informatice Situaţie economică Integrare economică Relaţii interetnice Aşezări rurale (geografia si studiul lor) Diferenţiere socială Ţări în curs de dezvoltare Strategii economice Sărăcie Iugoslavia Înarmare Economie capitalistă Mureş, judeţ Progres tehnic Mobilitatea forţei de muncă Lupta de clasă Vietnam Mod de viaţă Germania Drepturile omului S.U.A. Standard de viaţă al populaţiei Psihologia dezvoltării Români Criză financiară Politici publice Protecţia mediului înconjurător Ferme agricole Oraşe (urbanism) Sociologie urbană Europa de Sud-Est Politică internaţională Concurenţă economică Cicluri economice Planificare economică regională Expansiune teritorială Dezvoltare economică Kazahstan, republică Industria alimentară Tranziţie economică Finanţe Madgearu, Virgil Asistenţă socială Antreprenoriat disparităţi regionale Ceauşescu, Nicolae Organizarea întreprinderii Economie internaţională Piaţa muncii Autografe Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Canada Mehedinţi, judeţ Costuri de producţie Conflicte sociale Probleme sociale Capitalism Economia energiei PROGRES Partide comuniste Planul Marshall Bucureşti Comerţ internaţional America Prognoze economice Transfer de tehnologie Democraţie Planificare rurală. Dezvoltare rurală Management Politică socială Materiale reciclabile sau reciclate Urbanism Productivitate economică Organizaţii non-guvernamentale Rentabilitate economică Politică şi guvernare Doctrina economică marxist-leninistă Naţionalizare Inegalitate socială Relaţii internaţionale Servicii publice Economie Istoria culturii şi civilizaţiei Dinamica economică Conducerea economiei Politică internă Politică Solidaritate Economia muncii Interdisciplinaritate Macroeconomie Concurenţă comercială Preţ. Formarea preţului Africa Dezvoltare rurală Piaţa. Analiza pieţei Securitate internaţională Politica mediului Bănci internaţionale Bulgaria Spania Parteneriat public-privat Europa de Est Plan economic Costuri Cercetări operaţionale în economie Agricultură Tanzania Investiţii Migraţia internaţională a forţei de muncă Commonwealth
Vă rugăm să schimbaţi parola