Drepturile omului

Subiect Tematic: Drepturile omului
Limba: rum
Termen în relație: Drepturi fundamentale
Termen specific: Drepturile femeilor
Termen specific: Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor
Termen specific: Limbi naţionale. Limbă maternă
Termen specific: Drepturile cetăţenilor străini
Termen specific: Drepturi cetăţeneşti
Termen specific: Drepturile copilului
Termen specific: Drepturile minorităţilor sexuale
Termen specific: Egalitate civilă şi politică
Termen specific: Egalitate rasială
Termen specific: Libertate individuală
Termen specific: Libertatea religiei
Indice CZU: 341.231.14
Lucrări: 503 lucrari in 501 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Austria Educaţie Franţa Europa Drept procesual civil Convenţii Documente oficiale, publice Servicii sociale Eutanasie Curtea Europeană a Drepturilor Omului Organizaţia Unităţii Africane Bioetică Doctrina dreptului natural Tortură Statele Unite ale Americii Politologie Femei O.N.U. Statut juridic Cetăţenie Migraţie internaţională Relaţii interetnice Filosofie morală Articole Drepturile omului Drepturi fundamentale S.U.A. Tribunale speciale Morală creştină Dezvoltare economică Drepturile copilului Canada Consiliul Europei (Strasbourg) Drept penal internaţional Politică socială Dreptul de a fi educat Lumea a treia Filosofia dreptului Mandat de arestare Drept islamic Etică socială Femeile şi legislaţia Europa de Nord Executarea pedepsei Bolze, Christian Literatură germană Existenţialism ONU Administraţie publică Infracţiuni împotriva moralităţii şi a familiei Familie. Gospodării Bunăstare socială Curţi de justiţie Procedură penală Curţi internaţionale Dezvoltare durabilă Dreptul familiei Constituţii Medicină alternativă Marx, Karl Imagologie Multiculturalitate Drept politic Limbi naţionale. Limbă maternă Drept de autor Proprietate Genocid Liberalism Forme de organizare politică Naţionalism Persoane vârstnice Drept administrativ Terorism Islamism Economie de piaţă Procedură judiciară Personalităţi politice Criză economică Scrieri politice Societăţi globale Islam Drept public internaţional Prostituţie Societăţi comerciale Istoria dreptului Transsexualitate Conflicte internaţionale Drept economic Asistenţă medicală Darfur Moarte - Aspecte juridice Principiul subsidiarităţii Refugiaţii politici Palestinieni Contencios constituţional Teoria şi filosofia statului Integrare socială Securitate socială Sharia Politica educaţiei Laicism Contencios administrativ Psihologie socială Tratate comerciale şi economice Drepturi civile Revoluţia Franceză. 1794 Legislaţie Protecţie socială Infracţiuni împotriva persoanei Autografe Organizaţia Naţiunilor Unite Servicii de informare Relaţii internaţionale Politică Societate civilă Protecţia datelor (calculatoare) Judecători Dicţionare de specialitate Spania Crime împotriva umanităţii Libertatea religiei Libertatea educaţiei, învăţământului Egalitate rasială Drept Dreptul la instruire Bentham, Jeremy Integrare europeană Servicii de informaţii Greek literature Asigurări sociale de sănătate Dreptul de azil politic Europa de Vest Naţionalitate Anglia Drept ecleziastic Dreptul mediului înconjurător Genetică Marea Britanie Drepturile cetăţenilor străini Literatură greacă Azilanţi Egalitate civilă şi politică Protecţia informaţiilor confidenţiale Pedeapsa cu moartea Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Infracţiuni împotriva drepturilor omului Procedură civilă Lochak, Danièle Pedepse Terapie ocupaţională Indeterminism Turci Minorităţi naţionale, etnice Eseuri Produse agroalimentare Drepturile femeilor Extrădare Toleranţă (atitudine socială) Societatea informaţională Mass-media Evrei Muzee Teoria dreptului Drept civil Ordinea publică Trafic de persoane Tineri Drept comunitar Drept comparat Ştiinţe economice Fromont, Michel Drept penal Dreptul organizaţiilor internaţionale Drept constituţional Libertatea de exprimare Rusia Uniunea Europeană Ţările arabe Imigraţie Politică internaţională Instituţii comunitare Televiziune, teledifuziune Asistenţă socială Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Revoluţia Franceză. 1789 Morală socială Sociologie criminală Fichte, Johann Gottlieb Libertate individuală Politică culturală Omagii. Jubilee Curţi ale organizaţiilor internaţionale Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Politică internă Drept social Stat. Structura statului Securitatea naţională Drept privat Emancipare Cohen-Jonathan, Gérard Sisteme filosofice Sociologie Israel Libertatea conştiinţei Istoria mentalităților Antisemitism Starea civilă Violenţă Curţi constituţionale Libertate Rawls, John Etică medicală Demnitatea persoanei Moduri de guvernare transnaţională Forme de guvernământ Elveţia Parchet (procuratura) Multilingvism Femeile în societate Drept medical Dreptul la azil politic Comunicare socială Drept internaţional Germania Drept natural Poliţie Curente sociologice Penitenciar. Regulamentul închisorilor Arestare preventivă Criminologie Discriminare Organizaţii non-guvernamentale Culegeri omagiale Inegalitate socială Stat. Popor. Naţiune Drept internaţional umanitar Italia Littérature grecque Comunicare televizuală Libertatea presei Filosofie politică Georgel, Jacques Acorduri internaţionale Internet Viaţă particulară Holocaust America Latină Documente juridice internaţionale Ardant, Philippe Persoane fizice Sionism Afro-americani Politica pieţei muncii Egalitatea femeii cu bărbatul Kant, Immanuel Organizaţii interguvernamentale Moldova, republica Politică externă Infracţiuni contra libertăţii individuale Curţi de justiţie Drept roman Morală Libertatea de opinie şi gândire Procedură judiciară Secolul XXI Democraţie Diaspora Drept public Tratate internaţionale Religie Africa Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor Securitate internaţională Juriul în procese civile Curtea Europeană de Justiţie Drepturile minorităţilor sexuale China Investigaţii judiciare Vestigii istorice România Acte juridice Drept procesual penal Prevenirea infracţiunilor Jurisprudenţă Ministerul Justiţiei Drepturile şi obligaţiile pacienţilor Sociologia tineretului Limba franceză Carte electronică Protecţia copilului Belgia Drepturi cetăţeneşti Protecţia datelor personale (secretul corespondenţei, telegramelor, convorbirilor telefonice) Statul de drept Turcia Drepturile minorităţilor Justiţie- idei fundamentale Statistici oficiale Sociologia culturii Cosmopolitism Protecţia mediului înconjurător Europa de Sud-Est Sociologia dreptului Coran America Guvernare
Vă rugăm să schimbaţi parola