Simulare numerică

Subiect Tematic: Simulare numerică
Limba: rum
Termen generic: Modele matematice
Indice CZU: 519.872
Lucrări: 58 lucrari in 57 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Poluarea aerului Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale Încercări de durabilitate, de anduranţă Programare matematică Încercarea materialelor Sisteme automate de comandă şi reglare PID Modelarea sistemelor (proceselor de control) Carte electronică Optimizare (matematică) Climatizare Cabluri electrice Hidrodinamică Maşini de curent continuu Electroenergetică Turbine Kaplan Schimbări de climă Sisteme flexibile de fabricaţie Noxe. Reducerea noxelor Rupere. Mecanica ruperii SIMULINK Tensiuni de descărcare Modele economico-matematice Poliamide Studiul materialelor Simulare pe calculator LabVIEW Turbine hidraulice Motoare cu ardere internă Teoria sistemelor de control Sudură cu arc electric Rezistenţa materialelor Generatoare de impulsuri Circuite electrice Teoria aşteptării Osteologie Cercetări operaţionale în economie Reţele de alimentare cu energie electrică Acţionări electrice Econometrie Fiabilitate Debitmetre. Măsurarea directă a debitului Sisteme predictive de comandă şi reglare Instalaţii în construcţii şi clădiri Mecanica fluidelor Identificarea sistemelor Măsurarea curgerii. Viteză, debit Metoda elementelor finite Modele matematice Automobile Analiză numerică Producţia. Procesul de producţie Statică Inteligenţă artificială Cuptoare, instalaţii de încălzire Câmp electromagnetic Industria construcţiilor Procese stochastice Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale România Hidrogeneratoare Sudură cu gaze protectoare Transportul gazelor naturale Filtre electrice Scurgere turbulentă Compuşi organici Vibraţii mecanice Vibropercuţie Climatologie Electromagneţi Gaze de eşapament şi tratarea lor Ingineria mediului Linii electrice aeriene Wavelets (teoria undinelor) Simulare numerică Magnetohidrodinamica Circuite electronice Izolarea maşinilor şi aparatelor electrice Dinamica sistemelor de corpuri rigide solide Metoda Monte Carlo Fluide magnetoreologice Încercarea izolaţiei Comprimarea datelor Câmp magnetic Tractoare Autografe Electronică Economie matematică Metode numerice Încălzirea globală Polimeri Inhibitori de coroziune Chimie cuantică Sisteme dinamice Circuite integrate Pompe centrifuge Procesarea semnalelor Reglare automată Curgerea lichidelor Reactivitate chimică Automatizare Ciocnirea corpurilor. Şoc
Vă rugăm să schimbaţi parola