Biblioteca Universităţii din Craiova

Electronică

Subiect Tematic: Electronică
Limba: rum
Termen în relație: Microelectronică
Termen generic: Electrotehnică
Termen specific: Spectrometre de masă
Termen specific: Electronică analogică
Termen specific: Acceleratoare de particule
Termen specific: Componente electronice pasive
Termen specific: Dispozitive semiconductoare
Termen specific: Electronică digitală
Termen specific: Componente electronice
Termen specific: Optoelectronică
Termen specific: Tuburi electronice
Indice CZU: 621.38
Lucrări: 517 lucrari in 516 publicatii in 6 limbi
Subiecte
Tuburi electronice Frecvenţe înalte Oscilatoare sinusoidale Tehnica mijloacelor de transport Aparatură de laborator Optoelectronică Matematică Néerlandais Radiotehnică Jucării Măsurări. Principii generale Invertoare Geologie economică Fizică nucleară Franţa Limba japoneză Motoare asincrone Dicţionare Căi ferate (construcţie) Materiale semiconductoare Dicţionare de specialitate Construcţii de maşini LabVIEW Tranzistori Tuburi cu vid Redresoare Piaţa. Analiza pieţei Comutatoare Circuite electrice Control automat Conectarea circuitelor electrice Comunicaţii digitale Protecţie contra incendiilor Bacalaureat Limba română Circuite logice Fizică moleculară Dutch Magnetism tehnic Acceleratoare de particule Economie industrială Maşini-unelte Control de calitate al produselor Maşini electrice Mecanică - inginerie mecanică Tehnică nucleară Cercetări operaţionale China Automate Teoria cuantică Cibernetică matematică Reţele electrice Informatică Fabricaţie asistată de calculator Lucrări de amator Marketing Inteligenţă artificială Radiocomunicaţii Dicţionare multilingve Tănăsescu, Tudor Multilingual dictionaries Calculatoare (generalităţi) Limba germană Fizică Lipirea cu cositor Progres tehnic Filtre electrice Aparate electrice de măsură Aparate de măsură şi control - Utilizare, metode de măsurare Sisteme automate de comandă şi reglare Electrotehnică Microcontroller Receptoare de televiziune Inginerie electrică Microunde Algebră Futurologie Componente electronice pasive Semnale electrice. Transmisia semnalelor electrice Invenţii şi descoperiri Optică electronică Umidimetre Calculatoare Defecte, avarii Dicţionare explicative Toleranţe Transformatoare electrice Stări electronice şi structură electronică Stingerea incendiilor Limba olandeză Inginerie Fotodetectoare Aeronautică Simulare numerică Circuite electronice Teoria informaţiei şi a codării Dictionnaires multilingues Magnetism Antene radio Comunicaţii analogice Automatică Spectrografie Roboţi industriali SPICE Senzori termici Muzică Regulatoare Proiectare Aparate de radiocomunicaţii Compatibilitate electromagnetică Mecanisme de ghidare Autografe Termoelectricitate Electronică Sisteme automate de supraveghere Abrevieri Măsurări electrice şi electronice Măsurarea temperaturii Energetică Mutatoare Semnale digitale Radar. Staţii radar Microelectronică Învăţământ liceal de specialitate Politică economică Izotopi Învăţarea limbii Software Circuite integrate Proiectare computerizată Industria minieră Convertoare Eficienţa muncii Limba rusă Reglare automată Calculatoare analogice Procesarea semnalelor Materiale electrice (conductoare) Personalităţi ştiinţifice Standarde profesionale Prevenirea accidentelor Lentile Chimia fenomenelor de suprafaţă Psihologia personalităţii Electronică de putere Hardware Telecomunicaţii (tehnic) Amplificatoare Politică industrială Artă fotografică Automatizare Construcţii civile Fizica solidului Limbaje de programare Semiconductori Dispozitive de răcire Dicţionare bilingve Desen tehnic Oscilatoare Limba franceză Materiale dielectrice Standarde pentru domenii Comandă automată Tehnologii moderne Medicină Cibernetică Electronică cuantică Lipirea cu metale Mecatronică Electroni SIMULINK Statele Unite ale Americii Simulare pe calculator Clistroane Multiplicatoare de frecvenţă Cinematografie Generatoare de impulsuri Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice Limbaj tehnic Activităţi de laborator Radiaţii (emisii de radiaţii) Atomi Instrumente muzicale Electromecanică Dispozitive semiconductoare Siliciu Motoare pas cu pas Limba engleză Fiabilitate Industrie Tehnologia informaţiei Sisteme neliniare Marea Britanie Mecanică fină Limbaje de asamblare Producţia. Procesul de producţie Adobe Acrobat Reader Robotică Didactică Strategii economice
Vă rugăm să schimbaţi parola