Biblioteca Universităţii din Craiova

Contabilitate

Subiect Tematic: Contabilitate
Limba: rum
Termen specific: Contabilitate managerială
Termen specific: Evaluări
Termen specific: Evidenţă bugetară
Termen specific: Evidenţă contabilă
Termen specific: Acte contabile
Termen specific: Bilanţ contabil
Termen specific: Contabili
Termen specific: Contabilitate financiară
Termen specific: Contabilitate publică
Termen specific: Contabilitatea costurilor
Termen specific: Control financiar-contabil
Termen specific: Valoarea comercială a întreprinderii
Indice CZU: 657
Lucrări: 1188 lucrari in 1176 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Afaceri Relaţii internaţionale Contabilitatea conturilor bugetare Servicii publice Economie Restaurante Contabilitatea stocurilor Contabilitate financiară Enciclopedie Control financiar-contabil Legumicultură Leasing Plan de afaceri Buget public Franţa Macroeconomie Sisteme expert Comerţ exterior Profesii liberale Lotus Dreptul muncii Firme Contabili Preţ. Formarea preţului Întreprinderi multinaţionale Modele economico-matematice Venituri publice Economie de piaţă Informatică de gestiune Construcţii de maşini Dicţionare de specialitate Turism. Politica turismului Abilităţi manageriale Guvernanţă corporatistă Farmacologie Piaţa. Analiza pieţei Standarde europene Inflaţie Managementul resurselor umane Politică fiscală Expertize contabile Investigarea evaziunii fiscale Reorganizare financiară Costuri Agricultură Acţiuni comerciale Investiţii Limba română Econometrie Managementul riscului Experţi contabili Comerţ (generalităţi) Construcţii Societăţi globale Alimentaţie publică Comunitatea Economică Europeană Mijloace fixe Globalizare Turism Fuziunea societăţilor comerciale Parteneriat Servicii publice Contabilitate industrială Avocaţi Contabilitate Informatică Drept Inteligenţă artificială Economie agrară Legislaţie economică Contabilitate comercială Industria construcţiilor Taxa pe valoarea adăugată Legislaţie fiscală Capital fix Organizare comercială Cooperative agricole România Societăţi comerciale Legislaţie financiară Situaţii financiar-contabile Sisteme economice Analiză economico-financiară Lichidarea societăţilor comerciale Credit bancar Accize Industria berii Curs de schimb valutar Revizie contabilă Contabilitate Strategie Informatică aplicată Comunicaţii instituţionale Administraţie publică Doctrine economice Evaluarea întreprinderii Stocuri Fundaţii, asociaţii non-profit Audit Bănci Impozit pe venitul global Formulare contabile Administraţie locală Import Audit financiar Prelucrarea şi producerea de documente Energetică Excel Întreprinderi industriale Învăţarea limbii Capital imobilizat Management Memorii Control fiscal Politică socială Finanţe agricole şi evaluări economice Fiscalitate Fra Luca Di Borgo Standarde Statistică Salarii Publicaţii seriale Asigurări Management strategic contabilitate financiară Stakeholderi Export Bibliografii Administrarea locuinţelor Corporaţii transnaţionale Contracte de leasing Transporturi auto Omagii. Jubilee Instituţii financiare Fondul de beneficii Sistem monetar Trezorerie Gestiune financiară a societăţilor comerciale Industria hotelieră Transporturi (organizare generală) Construcţii civile Feleagă, Niculae Silvicultură Tranzacţii comerciale internaţionale Risc economic Agenţi comerciali Taxe Morală profesională Sistemul public de sănătate Evaziune fiscală Conturi Schimburi de comerţ exterior Contracte comerciale Asigurări de persoane Standarde internaţionale Limba franceză Standarde pentru domenii Carte electronică Analiză statistică Dezvoltare durabilă Finanţe publice Fondul de pensii Învăţământ liceal Bilanţ contabil Legislaţia muncii Întreprinderi de stat, naţionalizate Fiscalitate Evaluarea patrimoniului Întreprinderi mici şi mijlocii Obligaţii fiscale Prelucrarea datelor Word Operaţii bancare Statele Unite ale Americii Simulare pe calculator Anglia Acte administrative Finanţe internaţionale Impozite Corespondenţă comercială Telecomunicaţii (organizare) PowerPoint Impozit pe profit Deontologie Evidenţă bugetară Capitalul întreprinderii Decizii manageriale Acte contabile Limba engleză Cooperare economică internaţională Marea Britanie Managementul organizaţiei Carte scanată Responsabilitate corporativă Contabilitatea costurilor dBASE Management financiar Producţia. Procesul de producţie Examene Uniunea Europeană Situaţie economică Valoare comercială Capital Întreprinderi mici Limba germană Calculatoare (generalităţi) Contabilitate managerială Republica Democrată Germană Piaţa de capital Evidenţă contabilă Informatică economică Costuri economice Maşini de calculat mecanice şi electromecanice S.U.A. Administrarea financiară a întreprinderilor Rapoarte financiare Matematică aplicată Bugete. Estimări, previziuni Ferme agricole Winconta Drept comercial Contracte administrative Sisteme informatice financiar-contabile Catering Legislaţie Întreprinderi particulare Politică socială Finanţe Licenţă. Examenul de licenţă Evaluări Primărie Secretariat Antichitate Economie matematică ERP (Enterprise Resource Planning) - sistem informatic România. Legi, decrete
Vă rugăm să schimbaţi parola