Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Limba: rum
Termen generic: Drept
Termen specific: Răspundere civilă
Termen specific: Statutul copiilor şi al minorilor
Termen specific: Acte juridice
Termen specific: Contracte civile
Termen specific: Drept privat
Termen specific: Dreptul familiei
Termen specific: Drepturi reale
Termen specific: Obligaţii civile
Termen specific: Persoane fizice
Termen specific: Persoane juridice
Termen specific: Procedură civilă
Termen specific: Procedură judiciară
Indice CZU: 347
Lucrări: 2110 lucrari in 2014 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Drept pozitiv Coproprietate Statele Unite ale Americii Privilegii. Creanţe privilegiate Legea contractelor Procedură penală Turism Obligaţii de întreţinere Basarabia Teoria generală a obligaţiilor Istorie Tipuri de contracte Drept comunitar Societăţi civile, asociaţii, organizaţii Arbitraj civil Expropriere Personalităţi ştiinţifice Interpretarea şi aplicarea legii Viaţă particulară Curtea de casaţie Polonia Moldova, republica Uzucapiunea România Jurisprudenţă Proprietate intelectuală Justiţie- idei fundamentale Franţa Europa Persoane juridice Acţiuni civile Napoleon I Bonaparte Efectele contractelor Taxe judiciare de timbru Filosofie morală Rezilierea contractelor Drepturile copilului Monedă. Valoare monetară Hotărâri judiciare Lichidare obligatorie (judiciară) Progres ştiinţifico-tehnic Notari. Notariat Societăţi comerciale Servitute Codul civil Proprietate imobiliară Proprietate funciară Québec Instituţii de reeducare prin muncă Probe în procedură judiciară Morală socială Starea civilă Admiterea în funcţii publice Organizaţii non-guvernamentale Culegeri omagiale Testament Persoane fizice Îmbogățire fără justă cauză Vicii ale contractelor Căsătorie - aspecte juridice Practică judiciară Cărţi funciare Moldova, regiune Novaţie. Transmiterea datoriei Uniunea Sovietică Asistență judiciară internațională Succesiuni Creanţe juridice Drept economic Drepturi civile Conflict de legi Judecători Infracţiuni împotriva proprietăţii Drept Daune morale Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Dreptul de preemţiune Uzufruct Magistraţi Licitaţii Drept succesoral Drept penal Uniunea Europeană Common Law Cooperare internaţională Germania Responsabilitate pentru acţiunile terţilor Garanţie Curţi de justiţie Stingerea obligaţiei Răspundere contractuală Titulescu, Nicolae Carte electronică Legislaţia muncii Licenţă. Examenul de licenţă Proprietate industrială Ţara Românească Etică socială Sancţiuni în procesul civil Proprietate Carte veche Părinţi şi copii Vânzare de bunuri imobiliare Tutela minorilor Curs universitar Gaj Litigii Procedură civilă Iustinian I Teoria dreptului Dicţionare explicative Sechestru Curţi ale organizaţiilor internaţionale Drept privat Protecţia animalelor Prejudicii nemateriale Formalităţi de procedură Jurişti Protecţia consumatorului Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Curtea Europeană de Justiţie Drept procesual penal Contracte speciale Penitenciare, închisori Economişti Canada Drept financiar Teste Obligaţii comerciale Drept de preemţiune Contracte de jocuri de noroc, pariuri, loterie Drept de autor Drept administrativ Drept funciar Curtea cu juri (Drept penal) Organizare judecătorească Caragea, Ioan Gheorghe, domn al Ţării Româneşti Publicitate imobiliară Închiriere Drept comercial Anglia Drept comercial internaţional Decizie judecătorească Contracte civile Despăgubiri Tribunale administrative Persoane fizice în dreptul internaţional Sociologie Articol scanat Fraude economice Ipotecare Donaţie. Contract de donaţie Doctrine juridice Procedură judiciară Statutul copiilor şi al minorilor Hammurabi, Rege al Babilonului Acte juridice Sociologia tineretului Buna credinţă (contracte civile) Răspundere civilă delictuală Elaborarea legilor Titluri de credit Piaţa acţiunilor Capital social Obligaţii fiscale Art oratoire Drepturile omului Drepturi fundamentale Filosofia dreptului Dreptul muncii Răspundere juridică Ghestin, Jacques Kuwait Uniuni cooperative Contracte de asigurare Spania Obligaţii civile Moldova, stat feudal Marea Britanie Drept civil Amanet Asigurări Drept comparat Prescripţii achizitive Ex-libris Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Boyer, Louis Posesiune Arestare Elveţia Parchet (procuratura) Drept internaţional Brazilia Contracte aleatorii Participarea terţilor la proces Arendarea proprietăţii Executarea silită Părţi în proces Locuinţe. Fond locativ Drept roman Credit bancar Acte administrative Austria Discursuri publice Croaţia Renta viageră Repararea prejudiciilor Administraţie publică Răspundere civilă Absenţă (drept civil) Garanţii mobiliare Bunuri. Clasificare şi distincţie Carte scanată Contencios administrativ Nulitate. Procedura de nulitate Delegaţie Magistratură Public speaking Relaţii de muncă (interumane) Peru Egalitate civilă şi politică Efectele obligaţiilor Sancţiuni de drept civil (contracte) Probleme juridice ale societăţilor comerciale Infracţiuni penale Filiaţie Contracte comerciale Drept constituţional Drepturi reale Avocaţi Probe în proceduri penale Belgia Sursele şi obiectivele dreptului Procuror Drept procesual civil Curatelă Acţiune penală Morală creştină Jurisdicţie Dreptul la apărare Prescripţii Competenţă şi autoritate în materie civilă Documente Dreptul familiei Revizuire penală. Cerere de revizuire Contracte de vânzare Faliment Prejudicii România. Legi, decrete Pseudonime Adopţie Legislaţie Dicţionare de specialitate Medicină Mărturie în procedurile penale Libertate contractuală Voinţă Codificarea, tehnica dreptului internaţional Prescripţie extinctivă Drept patrimonial Obstetrică Fundaţii, asociaţii non-profit Revizuire civilă. Cerere de revizuire Monumente istorice Justinian I, împărat bizantin Tutelă. Emancipare Demnitatea persoanei U.R.S.S. Impactul contractului asupra terţului Egiptul antic Italia Insolvenţa Comerţ (generalităţi) Brevete Drept internaţional privat Contracte reale Dreptul de moştenire Scheme Profesii juridice Recurs (căi de recurs) Limba română Protecţia copilului Răspundere penală Imigranţi
Vă rugăm să schimbaţi parola