Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Limba: rum
Termen generic: Drept
Termen specific: Răspundere civilă
Termen specific: Statutul copiilor şi al minorilor
Termen specific: Acte juridice
Termen specific: Contracte civile
Termen specific: Drept privat
Termen specific: Dreptul familiei
Termen specific: Drepturi reale
Termen specific: Obligaţii civile
Termen specific: Persoane fizice
Termen specific: Persoane juridice
Termen specific: Procedură civilă
Termen specific: Procedură judiciară
Indice CZU: 347
Lucrări: 2009 lucrari in 1901 publicatii in 13 limbi
Proceduri civile speciale de: Leş, Ioan (1947 -) (Text tipărit)
Persoana juridică de: Buşoiu, Nichita-Iulian (Text tipărit)
Persoana fizică de: Florea, Ana Maria (Text tipărit)
Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil de: Zilberstein, Savelly; Ciobanu, Viorel Mihai (Text tipărit)
Drept civil : Drepturi reale de: Calotă-Ponea, Adina (Text tipărit)
Subiecte
Austria Drept comercial internaţional Novaţie. Transmiterea datoriei Carte veche Drept administrativ Elaborarea legilor Progres ştiinţifico-tehnic Brazilia Italia Franţa Răspundere juridică Pseudonime Ghestin, Jacques Drept patrimonial Insolvenţa Notari. Notariat Europa Dreptul la apărare Teste Iustinian I Proprietate industrială Profesii juridice Efectele obligaţiilor Judecători Contracte aleatorii Sancţiuni de drept civil (contracte) Dicţionare de specialitate Justinian I, împărat bizantin Practică judiciară Tutelă. Emancipare Drept privat Spania Jurişti Drept pozitiv Statutul copiilor şi al minorilor Recurs (căi de recurs) Hammurabi, Rege al Babilonului Boyer, Louis Limba română Economişti Decizie judecătorească Probe în proceduri penale Renta viageră Comerţ (generalităţi) Drept procesual civil Probleme juridice ale societăţilor comerciale Drept funciar Ţara Românească Curtea Europeană de Justiţie Donaţie. Contract de donaţie Prescripţii Proprietate imobiliară Turism Hotărâri judiciare Infracţiuni penale Infracţiuni împotriva proprietăţii Obligaţii comerciale Părinţi şi copii Filiaţie Proprietate funciară Avocaţi Repararea prejudiciilor Drept Participarea terţilor la proces Cărţi funciare Daune morale Legea contractelor România Societăţi comerciale Sociologie Curs universitar Curatelă Obstetrică Testament Acte juridice Teoria dreptului Teoria generală a obligaţiilor Responsabilitate pentru acţiunile terţilor Viaţă particulară Drept procesual penal Credit bancar Discursuri publice Arendarea proprietăţii Competenţă şi autoritate în materie civilă Drept civil Persoane juridice Dicţionare explicative Acţiuni civile Contracte speciale Posesiune Documente Executarea silită Amanet Titluri de credit Jurisprudenţă Fraude economice Administraţie publică Drept economic Stingerea obligaţiei Fundaţii, asociaţii non-profit Contracte civile Răspundere contractuală Persoane fizice Curtea de casaţie Îmbogățire fără justă cauză Napoleon I Bonaparte Părţi în proces Obligaţii civile Drept de preemţiune Răspundere civilă Starea civilă Asigurări Common Law Drept comunitar Drept comparat Servitute Québec Piaţa acţiunilor Arestare Procedură penală Public speaking Sociologia tineretului Protecţia animalelor Cooperare internaţională Societăţi civile, asociaţii, organizaţii Licitaţii Acţiune penală Capital social Titulescu, Nicolae Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Instituţii de reeducare prin muncă Contracte comerciale Dreptul de preemţiune Curtea cu juri (Drept penal) Carte electronică Despăgubiri Vânzare de bunuri imobiliare Proprietate intelectuală Dreptul familiei Protecţia copilului Belgia Kuwait Organizare judecătorească Medicină Legislaţia muncii Relaţii de muncă (interumane) Caragea, Ioan Gheorghe, domn al Ţării Româneşti Revizuire penală. Cerere de revizuire Contracte de vânzare Prejudicii nemateriale Obligaţii fiscale Formalităţi de procedură Coproprietate Efectele contractelor Mărturie în procedurile penale Demnitatea persoanei Gaj Drept succesoral Statele Unite ale Americii Doctrine juridice Ipotecare Creanţe juridice Codul civil Anglia Probe în procedură judiciară Acte administrative Drept penal Brevete Moldova, stat feudal Răspundere penală Contencios administrativ Tutela minorilor Istorie Drepturi reale Uniuni cooperative Elveţia Peru Locuinţe. Fond locativ Taxe judiciare de timbru Libertate contractuală Protecţia consumatorului Nulitate. Procedura de nulitate Parchet (procuratura) Polonia Marea Britanie Justiţie- idei fundamentale Drepturi civile Art oratoire Publicitate imobiliară Moldova, republica Drept constituţional U.R.S.S. Croaţia Garanţie Uniunea Europeană Drept internaţional privat Egalitate civilă şi politică Contracte reale Sursele şi obiectivele dreptului Delegaţie Penitenciare, închisori Faliment Buna credinţă (contracte civile) Absenţă (drept civil) Uniunea Sovietică Curţi de justiţie Drept roman Contracte de asigurare Drept internaţional Închiriere Lichidare obligatorie (judiciară) Imigranţi Sancţiuni în procesul civil Filosofie morală Impactul contractului asupra terţului Rezilierea contractelor Prejudicii Drepturile omului Dreptul de moştenire Germania Drepturi fundamentale Adopţie Revizuire civilă. Cerere de revizuire Contracte de jocuri de noroc, pariuri, loterie Morală creştină Uzucapiunea Asistență judiciară internațională Scheme Privilegii. Creanţe privilegiate Procuror Drept comercial Drept de autor Vicii ale contractelor Proprietate Monumente istorice Legislaţie Garanţii mobiliare Licenţă. Examenul de licenţă Uzufruct Expropriere Voinţă Conflict de legi Drepturile copilului Codificarea, tehnica dreptului internaţional Egiptul antic Procedură judiciară Monedă. Valoare monetară Magistratură Canada Magistraţi Prescripţie extinctivă România. Legi, decrete Tribunale administrative Sechestru Morală socială Litigii Prescripţii achizitive Ex-libris Organizaţii non-guvernamentale Personalităţi ştiinţifice Procedură civilă Căsătorie - aspecte juridice Interpretarea şi aplicarea legii Filosofia dreptului Tipuri de contracte Culegeri omagiale Răspundere civilă delictuală Basarabia Curţi ale organizaţiilor internaţionale Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Arbitraj civil Drept financiar Etică socială Succesiuni Dreptul muncii Jurisdicţie Persoane fizice în dreptul internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola