Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Limba: rum
Termen generic: Drept
Termen specific: Răspundere civilă
Termen specific: Statutul copiilor şi al minorilor
Termen specific: Acte juridice
Termen specific: Contracte civile
Termen specific: Drept privat
Termen specific: Dreptul familiei
Termen specific: Drepturi reale
Termen specific: Obligaţii civile
Termen specific: Persoane fizice
Termen specific: Persoane juridice
Termen specific: Procedură civilă
Termen specific: Procedură judiciară
Indice CZU: 347
Lucrări: 1965 lucrari in 1872 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Austria Drept comercial internaţional Novaţie. Transmiterea datoriei Carte veche Drept administrativ Elaborarea legilor Progres ştiinţifico-tehnic Brazilia Italia Franţa Succesiuni Răspundere juridică Ghestin, Jacques Dreptul muncii Jurisdicţie Persoane fizice în dreptul internaţional Drept patrimonial Insolvenţa Notari. Notariat Teste Europa Dreptul la apărare Profesii juridice Proprietate industrială Iustinian I Efectele obligaţiilor Contracte aleatorii Sancţiuni de drept civil (contracte) Judecători Dicţionare de specialitate Justinian I, împărat bizantin Practică judiciară Tutelă. Emancipare Drept pozitiv Spania Drept privat Jurişti Statutul copiilor şi al minorilor Recurs (căi de recurs) Hammurabi, Rege al Babilonului Boyer, Louis Limba română Economişti Decizie judecătorească Probe în proceduri penale Renta viageră Comerţ (generalităţi) Drept procesual civil Probleme juridice ale societăţilor comerciale Drept funciar Ţara Românească Curtea Europeană de Justiţie Donaţie. Contract de donaţie Prescripţii Proprietate imobiliară Turism Hotărâri judiciare Infracţiuni penale Infracţiuni împotriva proprietăţii Obligaţii comerciale Părinţi şi copii Repararea prejudiciilor Proprietate funciară Avocaţi Drept Participarea terţilor la proces Cărţi funciare Daune morale Legea contractelor România Societăţi comerciale Sociologie Curatelă Obstetrică Testament Acte juridice Responsabilitate pentru acţiunile terţilor Teoria generală a obligaţiilor Teoria dreptului Viaţă particulară Drept procesual penal Credit bancar Discursuri publice Arendarea proprietăţii Competenţă şi autoritate în materie civilă Drept civil Persoane juridice Dicţionare explicative Acţiuni civile Contracte speciale Posesiune Documente Executarea silită Amanet Titluri de credit Jurisprudenţă Fraude economice Administraţie publică Drept economic Stingerea obligaţiei Fundaţii, asociaţii non-profit Contracte civile Răspundere contractuală Persoane fizice Curtea de casaţie Îmbogățire fără justă cauză Napoleon I Bonaparte Părţi în proces Obligaţii civile Închisori Drept de preemţiune Starea civilă Răspundere civilă Asigurări Common Law Drept comunitar Drept comparat Servitute Québec Piaţa acţiunilor Arestare Procedură penală Sociologia tineretului Public speaking Protecţia animalelor Cooperare internaţională Societăţi civile, asociaţii, organizaţii Licitaţii Acţiune penală Titulescu, Nicolae Capital social Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Instituţii de reeducare prin muncă Contracte comerciale Curtea cu juri (Drept penal) Dreptul de preemţiune Carte electronică Despăgubiri Proprietate intelectuală Dreptul familiei Protecţia copilului Belgia Kuwait Legislaţia muncii Organizare judecătorească Medicină Relaţii de muncă (interumane) Caragea, Ioan Gheorghe, domn al Ţării Româneşti Revizuire penală. Cerere de revizuire Contracte de vânzare Prejudicii nemateriale Obligaţii fiscale Formalităţi de procedură Coproprietate Efectele contractelor Mărturie în procedurile penale Demnitatea persoanei Gaj Drept succesoral Ipotecare Doctrine juridice Creanţe juridice Codul civil Anglia Probe în procedură judiciară Acte administrative Drept penal Brevete Moldova, stat feudal Răspundere penală Tutela minorilor Contencios administrativ Istorie Drepturi reale Uniuni cooperative Elveţia Peru Locuinţe. Fond locativ Libertate contractuală Taxe judiciare de timbru Protecţia consumatorului Nulitate. Procedura de nulitate Parchet (procuratura) Justiţie- idei fundamentale Polonia Marea Britanie Art oratoire Moldova, republica Drept constituţional U.R.S.S. Croaţia Garanţie Uniunea Europeană Drept internaţional privat Egalitate civilă şi politică Contracte reale Sursele şi obiectivele dreptului Delegaţie Faliment Absenţă (drept civil) Buna credinţă (contracte civile) Uniunea Sovietică Curţi de justiţie Contracte de asigurare Drept roman Închiriere Drept internaţional Lichidare obligatorie (judiciară) Imigranţi Impactul contractului asupra terţului Sancţiuni în procesul civil Filosofie morală Rezilierea contractelor Prejudicii Drepturile omului Germania Dreptul de moştenire Drepturi fundamentale Adopţie Revizuire civilă. Cerere de revizuire Contracte de jocuri de noroc, pariuri, loterie Uzucapiunea Morală creştină Asistență judiciară internațională Scheme Privilegii. Creanţe privilegiate Procuror Drept comercial Drept de autor Vicii ale contractelor Proprietate Monumente istorice Legislaţie Garanţii mobiliare Licenţă. Examenul de licenţă Uzufruct Expropriere Conflict de legi Voinţă Drepturile copilului Codificarea, tehnica dreptului internaţional Egiptul antic Autografe Magistratură Procedură judiciară Monedă. Valoare monetară Canada Magistraţi România. Legi, decrete Prescripţie extinctivă Tribunale administrative Morală socială Sechestru Litigii Prescripţii achizitive Ex-libris Organizaţii non-guvernamentale Personalităţi ştiinţifice Căsătorie - aspecte juridice Procedură civilă Interpretarea şi aplicarea legii Tipuri de contracte Filosofia dreptului Culegeri omagiale Răspundere civilă delictuală Basarabia Curţi ale organizaţiilor internaţionale Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Arbitraj civil Etică socială Drept financiar
Vă rugăm să schimbaţi parola