Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Limba: rum
Termen generic: Drept
Termen specific: Răspundere civilă
Termen specific: Statutul copiilor şi al minorilor
Termen specific: Acte juridice
Termen specific: Contracte civile
Termen specific: Drept privat
Termen specific: Dreptul familiei
Termen specific: Drepturi reale
Termen specific: Obligaţii civile
Termen specific: Persoane fizice
Termen specific: Persoane juridice
Termen specific: Procedură civilă
Termen specific: Procedură judiciară
Indice CZU: 347
Lucrări: 2089 lucrari in 2006 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Austria Drept comercial internaţional Novaţie. Transmiterea datoriei Carte veche Drept administrativ Elaborarea legilor Progres ştiinţifico-tehnic Brazilia Italia Franţa Răspundere juridică Pseudonime Ghestin, Jacques Drept patrimonial Insolvenţa Notari. Notariat Europa Iustinian I Proprietate industrială Efectele obligaţiilor Contracte aleatorii Sancţiuni de drept civil (contracte) Dicţionare de specialitate Justinian I, împărat bizantin Practică judiciară Tutelă. Emancipare Drept pozitiv Drept privat Spania Jurişti Statutul copiilor şi al minorilor Recurs (căi de recurs) Hammurabi, Rege al Babilonului Boyer, Louis Limba română Economişti Probe în proceduri penale Decizie judecătorească Renta viageră Comerţ (generalităţi) Drept procesual civil Probleme juridice ale societăţilor comerciale Drept funciar Ţara Românească Curtea Europeană de Justiţie Donaţie. Contract de donaţie Prescripţii Proprietate imobiliară Turism Hotărâri judiciare Infracţiuni penale Infracţiuni împotriva proprietăţii Obligaţii comerciale Părinţi şi copii Filiaţie Proprietate funciară Avocaţi Repararea prejudiciilor Drept Participarea terţilor la proces Bunuri. Clasificare şi distincţie Cărţi funciare Daune morale Legea contractelor România Societăţi comerciale Sociologie Curs universitar Curatelă Obstetrică Testament Acte juridice Teoria dreptului Teoria generală a obligaţiilor Responsabilitate pentru acţiunile terţilor Carte scanată Viaţă particulară Drept procesual penal Credit bancar Discursuri publice Arendarea proprietăţii Competenţă şi autoritate în materie civilă Drept civil Persoane juridice Dicţionare explicative Acţiuni civile Contracte speciale Posesiune Articol scanat Documente Executarea silită Amanet Titluri de credit Jurisprudenţă Fraude economice Administraţie publică Drept economic Stingerea obligaţiei Fundaţii, asociaţii non-profit Contracte civile Răspundere contractuală Persoane fizice Curtea de casaţie Îmbogățire fără justă cauză Napoleon I Bonaparte Moldova Părţi în proces Obligaţii civile Drept de preemţiune Răspundere civilă Starea civilă Asigurări Common Law Drept comunitar Drept comparat Servitute Québec Piaţa acţiunilor Arestare Procedură penală Public speaking Sociologia tineretului Protecţia animalelor Cooperare internaţională Societăţi civile, asociaţii, organizaţii Licitaţii Acţiune penală Capital social Titulescu, Nicolae Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Instituţii de reeducare prin muncă Contracte comerciale Dreptul de preemţiune Curtea cu juri (Drept penal) Carte electronică Despăgubiri Vânzare de bunuri imobiliare Proprietate intelectuală Dreptul familiei Protecţia copilului Belgia Kuwait Legislaţia muncii Organizare judecătorească Medicină Relaţii de muncă (interumane) Caragea, Ioan Gheorghe, domn al Ţării Româneşti Revizuire penală. Cerere de revizuire Contracte de vânzare Prejudicii nemateriale Obligaţii fiscale Formalităţi de procedură Coproprietate Efectele contractelor Mărturie în procedurile penale Demnitatea persoanei Gaj Drept succesoral Statele Unite ale Americii Ipotecare Creanţe juridice Doctrine juridice Codul civil Anglia Probe în procedură judiciară Acte administrative Drept penal Brevete Moldova, stat feudal Răspundere penală Contencios administrativ Tutela minorilor Istorie Drepturi reale Uniuni cooperative Elveţia Peru Locuinţe. Fond locativ Taxe judiciare de timbru Libertate contractuală Protecţia consumatorului Nulitate. Procedura de nulitate Parchet (procuratura) Justiţie- idei fundamentale Polonia Marea Britanie Drepturi civile Art oratoire Publicitate imobiliară Moldova, republica Drept constituţional U.R.S.S. Croaţia Uniunea Europeană Garanţie Drept internaţional privat Egalitate civilă şi politică Contracte reale Sursele şi obiectivele dreptului Delegaţie Penitenciare, închisori Faliment Absenţă (drept civil) Buna credinţă (contracte civile) Uniunea Sovietică Curţi de justiţie Drept roman Contracte de asigurare Drept internaţional Închiriere Lichidare obligatorie (judiciară) Imigranţi Sancţiuni în procesul civil Filosofie morală Impactul contractului asupra terţului Prejudicii Rezilierea contractelor Dreptul de moştenire Germania Drepturile omului Drepturi fundamentale Adopţie Revizuire civilă. Cerere de revizuire Contracte de jocuri de noroc, pariuri, loterie Morală creştină Uzucapiunea Asistență judiciară internațională Privilegii. Creanţe privilegiate Scheme Procuror Drept comercial Drept de autor Vicii ale contractelor Proprietate Monumente istorice Legislaţie Garanţii mobiliare Licenţă. Examenul de licenţă Uzufruct Conflict de legi Expropriere Voinţă Drepturile copilului Codificarea, tehnica dreptului internaţional Egiptul antic Procedură judiciară Monedă. Valoare monetară Magistratură Canada Magistraţi România. Legi, decrete Prescripţie extinctivă Tribunale administrative Sechestru Morală socială Litigii Prescripţii achizitive Ex-libris Organizaţii non-guvernamentale Personalităţi ştiinţifice Procedură civilă Căsătorie - aspecte juridice Interpretarea şi aplicarea legii Tipuri de contracte Filosofia dreptului Culegeri omagiale Răspundere civilă delictuală Basarabia Curţi ale organizaţiilor internaţionale Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Arbitraj civil Drept financiar Etică socială Succesiuni Dreptul muncii Jurisdicţie Persoane fizice în dreptul internaţional Teste Dreptul la apărare Profesii juridice Judecători
Vă rugăm să schimbaţi parola