Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Limba: rum
Termen generic: Drept
Termen specific: Răspundere civilă
Termen specific: Statutul copiilor şi al minorilor
Termen specific: Acte juridice
Termen specific: Contracte civile
Termen specific: Drept privat
Termen specific: Dreptul familiei
Termen specific: Drepturi reale
Termen specific: Obligaţii civile
Termen specific: Persoane fizice
Termen specific: Persoane juridice
Termen specific: Procedură civilă
Termen specific: Procedură judiciară
Indice CZU: 347
Lucrări: 2089 lucrari in 2006 publicatii in 13 limbi
Droit de la responsabilité et des contrats de: Tourneau, Philippe Le; Cadiet, Loïc (Text tipărit)
Subiecte
Austria Drept comercial internaţional Novaţie. Transmiterea datoriei Carte veche Drept administrativ Elaborarea legilor Progres ştiinţifico-tehnic Brazilia Italia Franţa Răspundere juridică Pseudonime Ghestin, Jacques Drept patrimonial Notari. Notariat Insolvenţa Europa Iustinian I Proprietate industrială Efectele obligaţiilor Contracte aleatorii Sancţiuni de drept civil (contracte) Dicţionare de specialitate Justinian I, împărat bizantin Practică judiciară Tutelă. Emancipare Drept privat Spania Jurişti Drept pozitiv Statutul copiilor şi al minorilor Recurs (căi de recurs) Hammurabi, Rege al Babilonului Boyer, Louis Economişti Limba română Decizie judecătorească Probe în proceduri penale Renta viageră Comerţ (generalităţi) Drept procesual civil Probleme juridice ale societăţilor comerciale Drept funciar Ţara Românească Curtea Europeană de Justiţie Donaţie. Contract de donaţie Prescripţii Proprietate imobiliară Turism Hotărâri judiciare Infracţiuni penale Infracţiuni împotriva proprietăţii Obligaţii comerciale Părinţi şi copii Proprietate funciară Filiaţie Avocaţi Repararea prejudiciilor Drept Participarea terţilor la proces Cărţi funciare Bunuri. Clasificare şi distincţie Daune morale Legea contractelor România Societăţi comerciale Sociologie Curatelă Curs universitar Obstetrică Testament Acte juridice Teoria dreptului Teoria generală a obligaţiilor Responsabilitate pentru acţiunile terţilor Carte scanată Viaţă particulară Drept procesual penal Credit bancar Discursuri publice Arendarea proprietăţii Competenţă şi autoritate în materie civilă Drept civil Persoane juridice Dicţionare explicative Acţiuni civile Contracte speciale Posesiune Articol scanat Documente Executarea silită Amanet Titluri de credit Jurisprudenţă Fraude economice Administraţie publică Drept economic Stingerea obligaţiei Fundaţii, asociaţii non-profit Contracte civile Răspundere contractuală Persoane fizice Curtea de casaţie Îmbogățire fără justă cauză Napoleon I Bonaparte Părţi în proces Obligaţii civile Drept de preemţiune Răspundere civilă Starea civilă Asigurări Common Law Drept comunitar Drept comparat Servitute Québec Piaţa acţiunilor Arestare Procedură penală Public speaking Sociologia tineretului Protecţia animalelor Cooperare internaţională Societăţi civile, asociaţii, organizaţii Licitaţii Acţiune penală Capital social Titulescu, Nicolae Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Instituţii de reeducare prin muncă Contracte comerciale Dreptul de preemţiune Curtea cu juri (Drept penal) Carte electronică Moldova, regiune Despăgubiri Proprietate intelectuală Vânzare de bunuri imobiliare Dreptul familiei Protecţia copilului Belgia Kuwait Organizare judecătorească Legislaţia muncii Medicină Relaţii de muncă (interumane) Revizuire penală. Cerere de revizuire Caragea, Ioan Gheorghe, domn al Ţării Româneşti Contracte de vânzare Prejudicii nemateriale Obligaţii fiscale Formalităţi de procedură Coproprietate Efectele contractelor Mărturie în procedurile penale Demnitatea persoanei Gaj Drept succesoral Statele Unite ale Americii Doctrine juridice Ipotecare Creanţe juridice Codul civil Anglia Probe în procedură judiciară Acte administrative Drept penal Brevete Moldova, stat feudal Răspundere penală Contencios administrativ Tutela minorilor Istorie Drepturi reale Uniuni cooperative Elveţia Peru Locuinţe. Fond locativ Taxe judiciare de timbru Libertate contractuală Protecţia consumatorului Nulitate. Procedura de nulitate Parchet (procuratura) Polonia Marea Britanie Justiţie- idei fundamentale Drepturi civile Art oratoire Publicitate imobiliară Drept constituţional Moldova, republica U.R.S.S. Croaţia Garanţie Uniunea Europeană Drept internaţional privat Egalitate civilă şi politică Contracte reale Sursele şi obiectivele dreptului Penitenciare, închisori Delegaţie Faliment Buna credinţă (contracte civile) Absenţă (drept civil) Uniunea Sovietică Curţi de justiţie Drept roman Contracte de asigurare Drept internaţional Închiriere Lichidare obligatorie (judiciară) Imigranţi Sancţiuni în procesul civil Filosofie morală Impactul contractului asupra terţului Prejudicii Rezilierea contractelor Drepturile omului Dreptul de moştenire Germania Drepturi fundamentale Adopţie Revizuire civilă. Cerere de revizuire Contracte de jocuri de noroc, pariuri, loterie Morală creştină Uzucapiunea Asistență judiciară internațională Scheme Procuror Privilegii. Creanţe privilegiate Drept comercial Drept de autor Vicii ale contractelor Proprietate Monumente istorice Legislaţie Garanţii mobiliare Licenţă. Examenul de licenţă Uzufruct Expropriere Conflict de legi Voinţă Drepturile copilului Codificarea, tehnica dreptului internaţional Egiptul antic Procedură judiciară Monedă. Valoare monetară Magistratură Canada Magistraţi România. Legi, decrete Prescripţie extinctivă Tribunale administrative Sechestru Morală socială Litigii Prescripţii achizitive Ex-libris Organizaţii non-guvernamentale Personalităţi ştiinţifice Procedură civilă Interpretarea şi aplicarea legii Căsătorie - aspecte juridice Filosofia dreptului Tipuri de contracte Culegeri omagiale Răspundere civilă delictuală Basarabia Curţi ale organizaţiilor internaţionale Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Arbitraj civil Drept financiar Etică socială Succesiuni Jurisdicţie Persoane fizice în dreptul internaţional Dreptul muncii Dreptul la apărare Teste Profesii juridice Judecători
Vă rugăm să schimbaţi parola