Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Limba: rum
Termen generic: Drept
Termen specific: Răspundere civilă
Termen specific: Statutul copiilor şi al minorilor
Termen specific: Acte juridice
Termen specific: Contracte civile
Termen specific: Drept privat
Termen specific: Dreptul familiei
Termen specific: Drepturi reale
Termen specific: Obligaţii civile
Termen specific: Persoane fizice
Termen specific: Persoane juridice
Termen specific: Procedură civilă
Termen specific: Procedură judiciară
Indice CZU: 347
Lucrări: 2089 lucrari in 2006 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Drept pozitiv Economişti Coproprietate Statele Unite ale Americii Privilegii. Creanţe privilegiate Canada Drept financiar Teste Obligaţii comerciale Legea contractelor Drept de preemţiune Procedură penală Contracte de jocuri de noroc, pariuri, loterie Drept de autor Drept administrativ Drept funciar Turism Curtea cu juri (Drept penal) Organizare judecătorească Caragea, Ioan Gheorghe, domn al Ţării Româneşti Publicitate imobiliară Închiriere Drept comercial Basarabia Teoria generală a obligaţiilor Anglia Istorie Tipuri de contracte Drept comercial internaţional Decizie judecătorească Contracte civile Drept comunitar Societăţi civile, asociaţii, organizaţii Despăgubiri Tribunale administrative Arbitraj civil Persoane fizice în dreptul internaţional Sociologie Articol scanat Fraude economice Ipotecare Expropriere Personalităţi ştiinţifice Interpretarea şi aplicarea legii Donaţie. Contract de donaţie Viaţă particulară Curtea de casaţie Doctrine juridice Polonia Moldova, republica Uzucapiunea Procedură judiciară Statutul copiilor şi al minorilor Hammurabi, Rege al Babilonului România Acte juridice Jurisprudenţă Sociologia tineretului Proprietate intelectuală Justiţie- idei fundamentale Buna credinţă (contracte civile) Răspundere civilă delictuală Elaborarea legilor Franţa Europa Persoane juridice Acţiuni civile Titluri de credit Napoleon I Bonaparte Piaţa acţiunilor Capital social Obligaţii fiscale Efectele contractelor Taxe judiciare de timbru Art oratoire Filosofie morală Rezilierea contractelor Drepturile omului Drepturi fundamentale Drepturile copilului Monedă. Valoare monetară Filosofia dreptului Dreptul muncii Hotărâri judiciare Lichidare obligatorie (judiciară) Progres ştiinţifico-tehnic Răspundere juridică Ghestin, Jacques Notari. Notariat Societăţi comerciale Servitute Kuwait Codul civil Uniuni cooperative Contracte de asigurare Spania Proprietate imobiliară Proprietate funciară Obligaţii civile Québec Moldova, stat feudal Marea Britanie Drept civil Amanet Asigurări Drept comparat Instituţii de reeducare prin muncă Probe în procedură judiciară Morală socială Prescripţii achizitive Ex-libris Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Boyer, Louis Posesiune Starea civilă Arestare Elveţia Parchet (procuratura) Drept internaţional Organizaţii non-guvernamentale Culegeri omagiale Brazilia Contracte aleatorii Participarea terţilor la proces Testament Arendarea proprietăţii Executarea silită Persoane fizice Îmbogățire fără justă cauză Părţi în proces Locuinţe. Fond locativ Drept roman Vicii ale contractelor Căsătorie - aspecte juridice Practică judiciară Cărţi funciare Credit bancar Acte administrative Austria Novaţie. Transmiterea datoriei Discursuri publice Croaţia Uniunea Sovietică Asistență judiciară internațională Succesiuni Renta viageră Repararea prejudiciilor Administraţie publică Răspundere civilă Creanţe juridice Absenţă (drept civil) Garanţii mobiliare Bunuri. Clasificare şi distincţie Carte scanată Drept economic Moldova Contencios administrativ Nulitate. Procedura de nulitate Drepturi civile Delegaţie Conflict de legi Magistratură Judecători Infracţiuni împotriva proprietăţii Drept Daune morale Public speaking Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Dreptul de preemţiune Relaţii de muncă (interumane) Peru Egalitate civilă şi politică Uzufruct Magistraţi Efectele obligaţiilor Sancţiuni de drept civil (contracte) Probleme juridice ale societăţilor comerciale Infracţiuni penale Filiaţie Licitaţii Contracte comerciale Drept succesoral Drept penal Drept constituţional Uniunea Europeană Common Law Cooperare internaţională Drepturi reale Germania Avocaţi Responsabilitate pentru acţiunile terţilor Garanţie Curţi de justiţie Probe în proceduri penale Stingerea obligaţiei Răspundere contractuală Titulescu, Nicolae Carte electronică Belgia Legislaţia muncii Sursele şi obiectivele dreptului Procuror Licenţă. Examenul de licenţă Proprietate industrială Drept procesual civil Ţara Românească Curatelă Acţiune penală Morală creştină Etică socială Jurisdicţie Dreptul la apărare Prescripţii Competenţă şi autoritate în materie civilă Documente Dreptul familiei Revizuire penală. Cerere de revizuire Contracte de vânzare Faliment Sancţiuni în procesul civil Prejudicii Proprietate România. Legi, decrete Carte veche Pseudonime Părinţi şi copii Vânzare de bunuri imobiliare Tutela minorilor Adopţie Legislaţie Dicţionare de specialitate Curs universitar Medicină Mărturie în procedurile penale Gaj Libertate contractuală Voinţă Codificarea, tehnica dreptului internaţional Prescripţie extinctivă Litigii Procedură civilă Drept patrimonial Iustinian I Obstetrică Teoria dreptului Dicţionare explicative Fundaţii, asociaţii non-profit Revizuire civilă. Cerere de revizuire Monumente istorice Sechestru Curţi ale organizaţiilor internaţionale Justinian I, împărat bizantin Tutelă. Emancipare Drept privat Protecţia animalelor Prejudicii nemateriale Formalităţi de procedură Demnitatea persoanei U.R.S.S. Impactul contractului asupra terţului Egiptul antic Italia Insolvenţa Jurişti Comerţ (generalităţi) Brevete Protecţia consumatorului Drept internaţional privat Contracte reale Dreptul de moştenire Scheme Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Profesii juridice Recurs (căi de recurs) Limba română Curtea Europeană de Justiţie Drept procesual penal Contracte speciale Protecţia copilului Răspundere penală Penitenciare, închisori Imigranţi
Vă rugăm să schimbaţi parola