Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept penal

Subiect Tematic: Drept penal
Limba: rum
Termen specific: Drept penal general
Termen specific: Răspundere penală
Termen specific: Plângeri. Parte vătămată
Termen specific: Acţiune penală
Termen specific: Arestare
Termen specific: Drept penal special
Termen specific: Hotărâri judiciare
Termen specific: Infracţiuni informatice
Termen specific: Infracţiuni penale
Termen specific: Pedeapsă cu închisoarea
Termen specific: Pedepse
Termen specific: Principiile dreptului penal
Termen specific: Procedură penală
Indice CZU: 343
Lucrări: 2005 lucrari in 1944 publicatii in 7 limbi
Code pénal de: (Text tipărit)
Au nom de l'ordre : Une histoire politique du code pénal de: Lascoumes, Pierre; Poncela, Pierrette; Lenoel, Pierre (Text tipărit)
Apelul penal de: Papadopol, Vasile (Text tipărit)
Acţiunea penală de: Gorgăneanu, Ion Gh. (Text tipărit)
Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp de: Barbu, Constantin, Drept (Text tipărit)
Actualités en droit pénal de: Roggen, Françoise; Weyembergh, Anne; Roggen, Françoise; Holzapfel, Damien (Text tipărit)
Aplicarea legii penale în timp de: Ivan, Florean (Text tipărit)
Subiecte
Intenţie infracţională Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Morală sexuală Victimologie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Codul penal Contravenţii Enciclopedie Drept administrativ Societate civilă Elaborarea legilor Infracţiuni rutiere Răspunderea contravenţională Delicte privind disciplina militară Brazilia Italia Infracţiuni împotriva fiscului Pedeapsa cu închisoarea Franţa Fraudă Drepturile femeilor Răspundere juridică Dreptul muncii Drept public Jurisdicţie Infracţiuni împotriva încrederii publice Drept social Logică juridică Notari. Notariat Europa Spălarea banilor Judecători Conflicte religioase Dicţionare de specialitate Conflicte comerciale Trafic de droguri Cercetare ştiinţifică Protecţia muncii Practică judiciară Drept pozitiv Spania Drept privat Medicină legală Executarea pedepsei Limba română Probe în proceduri penale Delapidare Drept procesual civil Beţia - infracţiune Drept maritim Curtea Europeană de Justiţie Hotărâri judiciare Tanoviceanu, Ion Infracţiuni penale Infracţiunea complexă Infracţiuni împotriva proprietăţii Medierea penală Sinucidere (infracţiune) Drept Infracţiunea de înşelăciune Daune morale Drept public internaţional Sisteme filosofice Prescrierea pedepsei Minuta Infracţiuni împotriva copiilor România Manuscrise Expertize criminalistice Societăţi comerciale Istoria dreptului Curs universitar Expertize judiciare Etică juridică Teoria dreptului Acte juridice Carte scanată Plângeri. Parte vătămată Expulzare Drept procesual penal Infracţiuni împotriva administraţiei publice Judecată penală Drept civil Infracţiuni economice Persoane juridice Acţiuni civile Articol scanat Jurisprudenţă Fraude economice Apărare Infracţiuni împotriva moralităţii şi a familiei Bielorusia Ordinea publică Criminalitate Curtea Europeană a Drepturilor Omului Procese politice Curtea de casaţie Patrimoniu naţional (economie) Comerţ ilicit Omucidere Publicaţii seriale Individualizarea pedepselor Consum de droguri, dopaj Obligaţii civile Dreptul afacerilor Instituţii de reeducare pentru tineret Corupţie Drept comunitar Mituire Drept comparat Infracţiuni politice Pruncucidere Drept atomic şi al energiei nucleare Economie subterană Violenţă Arestare Procedură penală Graţiere Proces penal Silvicultură Drept penal general Recidiva Curţi internaţionale Reintegrarea delicvenţilor Evaziune fiscală Pedepse. Măsuri educative Grecia antică Acţiune penală Infracţiuni împotriva statului Caz de forţă majoră Instituţii de reeducare prin muncă Curtea cu juri (Drept penal) Carte electronică Funcţionari publici (administraţie) Eliberare condiţionată Rawls, John Proprietate intelectuală Belgia Dreptul familiei Droguri Căi de atac (drept penal) Principatele Române Drept penal militar Cibernetică Contrabanda - infracţiune Revizuire penală. Cerere de revizuire Mărturie în procedurile penale Culturi forestiere Prezumţia de nevinovăţie Drept succesoral Legitimă apărare Administraţie centrală Statele Unite ale Americii Doctrine juridice Infracţiuni împotriva administraţiei justiţiei Drept penal Revista de drept penal Moldova, stat feudal Regimuri autoritare Dreptul mediului înconjurător Nulitate Amnistie Răspundere penală Pradel, Jean Martori. Interogarea martorilor Falsificarea actelor Contencios administrativ Cercetări penale Reeducarea delincvenţilor Falsificarea documentelor Dreptul organizaţiilor internaţionale Constituţii Elveţia Psihologie socială Delincvenţă juvenilă Istoriografie Trafic de influenţă Studiu de caz Interviuri Limba engleză Competenţă şi autoritate în materie penală Drept militar Crimă Organizaţii interguvernamentale Drepturi civile Infracţiuni împotriva onoarei Moldova, republica Drept constituţional Prevenirea criminalităţii Victima în procesul penal Infracţiuni contra libertăţii individuale Uniunea Europeană Probaţiune Egalitate civilă şi politică Penitenciare, închisori Recurs penal Vasile Lupu, domn al Moldovei Falsificarea banilor. Bancnote şi monede false Uniunea Sovietică Curţi de justiţie Drept roman Drept internaţional Criminalistică Culpabilitate Instituţii politice Mediul înconjurător Drepturile omului Dreptul de moştenire Germania Revizuire civilă. Cerere de revizuire Protecţia mediului înconjurător Drept comercial Pedeapsa cu moartea Conflicte rasiale Iorga, Nicolae Morală Legislaţie Detenţie provizorie Filosofia limbajului Licenţă. Examenul de licenţă Nulitate. Apel de nulitate Erori judiciare Asistenţă socială Protecţie socială Drepturile copilului Infracţiuni împotriva persoanei Libertatea de opinie şi gândire Penitenciar. Regulamentul închisorilor Ministerul Public Arestare preventivă Criminologie Procedură judiciară Sociologia dreptului Psihologie criminală Consiliul Europei (Strasbourg) România. Legi, decrete Delicte împotriva proprietăţii intelectuale, artistice Infracţiuni pasibile de pedeapsă Drept penal internaţional Secolul XXI Sancţiuni penale Minori delincvenţi Sociologie criminală Discriminare Procedură civilă Interpretarea şi aplicarea legii Drept penal special Libertate individuală Pedepse Filosofia dreptului Pedeapsă cu închisoarea
Vă rugăm să schimbaţi parola