Biblioteca Universităţii din Craiova

Inteligenţă artificială

Subiect Tematic: Inteligenţă artificială
Limba: rum
Termen în relație: Inteligenţă Web
Termen în relație: Robotică
Termen în relație: Roboţi industriali
Termen generic: Calculatoare (generalităţi)
Termen specific: Fabricaţie asistată de calculator
Termen specific: Agenţi inteligenţi
Termen specific: Reprezentarea cunoaşterii
Termen specific: Proiectare computerizată
Termen specific: Model de gândire
Termen specific: Semantica Web
Termen specific: Sisteme expert
Indice CZU: 004.8
Lucrări: 228 lucrari in 222 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Programare matematică Cibernetică economică Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Matematică Economie Lexicologie Model de gândire Motoare de căutare Inginerie genetică Interdisciplinaritate Transportul energiei electrice Fiziologie umană Sisteme expert Teoria sistemelor dinamice Modele economico-matematice Active financiare Managementul cunoştinţelor Control automat Circuite electrice Cercetare ştiinţifică Lingvistică computaţională Societatea informaţională Comunicaţii digitale Diagnostic Metode mecanice, grafice ale matematicii calculatorii Cercetări operaţionale în economie Roboţi mobili (păşitori) Reţele de alimentare cu energie electrică Energie electrică (producere) Control fuzzy Teoria probabilităţilor MS-DOS Limba română Data mining Învăţare Construcţii Tehnologia informaţiei Control de calitate al produselor Managementul organizaţiei Semantica Web Mecanica fluidelor Estimări statistice Prelucrarea imaginilor Maşini electrice Cercetări operaţionale managementul serviciilor sanitare Prelucrarea textelor Cibernetică matematică Reţele electrice Logica propoziţiilor Producţia. Procesul de producţie Informatică Inteligenţă Web Fabricaţie asistată de calculator Cercetări operaţionale în management Inteligenţă artificială Sisteme informatice Algoritmi de programare Recunoaşterea modelelor şi tiparelor Conferinţe Teoria deciziilor Robotică Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale Sisteme electrice de putere Procese stochastice PROLOG Creier Faliment Sociologia culturii Criptare (informatică) Calculatoare (generalităţi) România Fizică Contabilitate managerială LISP(limbaj de programare) Senzori Logica fuzzy Informatică economică Controlul fabricaţiei JADE Monitorizare Sisteme automate de comandă şi reglare Analiză economico-financiară Ştiinţe cognitive Electrotehnică Inginerie electrică Futurologie Algebră Bioinformatică Agenţi inteligenţi Sisteme de operare Informare. Ştiinţa informării Statistică matematică Regăsirea informaţiilor on line Ştiinţă şi cunoaştere Contabilitate Gândirea Managementul proiectelor Informatică aplicată Senzori Wireless Arhitecturi de prelucrare în paralel Pieţe financiare Simulare numerică Sciences cognitives Licenţă. Examenul de licenţă Organizarea producţiei Teoria informaţiei şi a codării Circuite electronice Finanţe Modele de optimizare managementul mediului Roboţi industriali Programare orientată pe obiect Electronică Filosofie Învăţământ Energetică Examinare clinică Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Dezvoltare şi aptitudini mentale JAVA Programarea calculatoarelor Software Proiectare computerizată Interfaţă om-calculator Management Convertoare Reţele neurale Materiale inteligente Sisteme de comandă adaptive Cognitive science Acces la distanţă Psihologie cognitivă Telecomunicaţii (tehnic) Sisteme fuzzy Inginerie medicală performanța firmei Automatizare Transporturi (organizare generală) managementul producţiei Limbaje de programare Psihologie comparată Programare logică Declin economic Programare stochastică Optimizare (matematică) Carte electronică Latici Teorii economice piaţa energiei Logică matematică Electroenergetică Psihofiziologie E-business Cibernetică E-Learning ( educație on-line ) Mecatronică Inteligenţă Interfeţe de calculator Filosofia naturii Simulare pe calculator Derivarea cuvintelor Conştiinţă de sine Reţele (grafuri) Inginerie software Sisteme informaţionale în automatică Psihologie Matlab
Vă rugăm să schimbaţi parola