Biblioteca Universităţii din Craiova

Inteligenţă artificială

Subiect Tematic: Inteligenţă artificială
Limba: rum
Termen în relație: Inteligenţă Web
Termen în relație: Robotică
Termen în relație: Roboţi industriali
Termen generic: Calculatoare (generalităţi)
Termen specific: Fabricaţie asistată de calculator
Termen specific: Agenţi inteligenţi
Termen specific: Reprezentarea cunoaşterii
Termen specific: Proiectare computerizată
Termen specific: Model de gândire
Termen specific: Semantica Web
Termen specific: Sisteme expert
Indice CZU: 004.8
Lucrări: 226 lucrari in 222 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Programare matematică Cibernetică economică Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Matematică Economie Lexicologie Model de gândire Motoare de căutare Inginerie genetică Transportul energiei electrice Interdisciplinaritate Fiziologie umană Sisteme expert Teoria sistemelor dinamice Active financiare Modele economico-matematice Managementul cunoştinţelor Circuite electrice Control automat Cercetare ştiinţifică Lingvistică computaţională Societatea informaţională Comunicaţii digitale Diagnostic Metode mecanice, grafice ale matematicii calculatorii Matlab Cercetări operaţionale în economie Roboţi mobili (păşitori) Energie electrică (producere) Reţele de alimentare cu energie electrică Control fuzzy Teoria probabilităţilor MS-DOS Data mining Limba română Învăţare Construcţii Tehnologia informaţiei Control de calitate al produselor Managementul organizaţiei Semantica Web Mecanica fluidelor Estimări statistice Prelucrarea imaginilor Cercetări operaţionale Maşini electrice managementul serviciilor sanitare E-Learning Prelucrarea textelor Logica propoziţiilor Cibernetică matematică Reţele electrice Producţia. Procesul de producţie Informatică Inteligenţă Web Fabricaţie asistată de calculator Cercetări operaţionale în management Inteligenţă artificială Sisteme informatice Recunoaşterea modelelor şi tiparelor Algoritmi de programare Conferinţe Teoria deciziilor Robotică Sisteme electrice de putere Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale Procese stochastice PROLOG Faliment Creier Sociologia culturii Criptare (informatică) Calculatoare (generalităţi) Fizică România Contabilitate managerială LISP(limbaj de programare) Senzori Logica fuzzy Informatică economică Controlul fabricaţiei Monitorizare JADE Sisteme automate de comandă şi reglare Ştiinţe cognitive Electrotehnică Inginerie electrică Futurologie Algebră Bioinformatică Agenţi inteligenţi Sisteme de operare Informare. Ştiinţa informării Statistică matematică Regăsirea informaţiilor on line Ştiinţă şi cunoaştere Gândirea Contabilitate Managementul proiectelor Informatică aplicată Senzori Wireless Pieţe financiare Arhitecturi de prelucrare în paralel Sciences cognitives Simulare numerică Circuite electronice Licenţă. Examenul de licenţă Teoria informaţiei şi a codării Organizarea producţiei Modele de optimizare managementul mediului Roboţi industriali Programare orientată pe obiect Electronică Filosofie Învăţământ Examinare clinică Energetică Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Dezvoltare şi aptitudini mentale JAVA Programarea calculatoarelor Software Proiectare computerizată Interfaţă om-calculator Management Convertoare Materiale inteligente Reţele neurale Sisteme de comandă adaptive Cognitive science Acces la distanţă Telecomunicaţii (tehnic) Psihologie cognitivă Inginerie medicală Sisteme fuzzy performanța firmei Automatizare Transporturi (organizare generală) managementul producţiei Limbaje de programare Psihologie comparată Programare logică Declin economic Programare stochastică Optimizare (matematică) Carte electronică Latici Teorii economice piaţa energiei Electroenergetică Logică matematică Psihofiziologie E-business Cibernetică Mecatronică Inteligenţă Filosofia naturii Interfeţe de calculator Simulare pe calculator Derivarea cuvintelor Conştiinţă de sine Reţele (grafuri) Inginerie software Sisteme informaţionale în automatică Psihologie
Vă rugăm să schimbaţi parola