Biblioteca Universităţii din Craiova

Matematică

Subiect Tematic: Matematică
Limba: rum
Termen specific: Tehnici de calcul
Termen specific: Teoria mulţimilor
Termen specific: Teoria numerelor
Termen specific: Logică matematică
Termen specific: Geometrie
Termen specific: Analiză numerică
Termen specific: Analiză matematică
Termen specific: Analiză combinatorică
Termen specific: Algoritmi. Funcţii calculabile
Termen specific: Algebră
Termen specific: Matematică aplicată
Termen specific: Matematică distractivă
Termen specific: Matematicieni
Termen specific: Probabilităţi
Termen specific: Filosofia matematicii. Paradoxuri logice
Indice CZU: 51
Lucrări: 1867 lucrari in 1888 publicatii in 19 limbi
Cours de mathématiques de: Bass, Jean (Text tipărit)
Matematică : Manual pentru clasa a V-a de: Popovici, Constantin P.; Ligor, Ioan C.; Borca, Ioan Gheorghe (Text tipărit)
Ghid de pregătire bacalaureat : Matematică - M1 : Profil: real, militar ; Specializarea: matematică-informatică de: Angelescu, Carmen; Buzduga, Nicolai; Baciu, Nicolae; Bădescu, Ovidiu (Text tipărit)
Matematici speciale de: Crstici, B. D.; Mihuţ, I.; Rendi, D. (Text tipărit)
Matematici speciale. Part. 1-a de: Crstici, B. D.; Mihuţ, I.; Rendi, D. (Text tipărit)
Matematici speciale : Calcul numeric de: Bucur, Constantin M.; Simion, Gh. Gh.; Popeea, C. A. (Text tipărit)
Subiecte
Astronomie Afaceri Biografii Enciclopedie Algèbre linéaire Geologie generală Capacitate. Admitere liceu Admitere la facultate Franţa Tehnolecte Sisteme de scriere Probleme Dicţionare Materiale didactice Acupunctură Lecţii interactive Clasificarea zecimală universală Instruire audio-vizuală Spaţii metrice Numere prime Inducţie Cercetare ştiinţifică Metalurgie (generalităţi) Bacalaureat Teoria probabilităţilor Geometrii neeuclidiene Stoilow, Simion 线性代数 Lions, Jacques-Louis Spaţii Banach Economişti Managementul riscului Sport Filosofia matematicii. Paradoxuri logice Teoria cunoaşterii Jocuri didactice Lingvistică generală Clima Ecuaţii diofantiene Mecanică - inginerie mecanică Cercetări operaţionale Mathematica Programare neliniară Evaporare Statistică aplicată Geodezie Mecanică analitică Analiză spectrală Ecuaţii diferenţiale Aniversări Algoritmi. Funcţii calculabile Analiză numerică Automate Teoria cuantică Evul Mediu Logica propoziţiilor Cibernetică matematică Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti Informatică Grade didactice Inteligenţă artificială Dicţionare multilingve Algoritmi de programare Funcţii şi polinoame Bessel Braşov Trigonometrie Sisteme filosofice Reţele de calculatoare Geometrie Multilingual dictionaries Logică Diferenţe finite România Inegalităţi Lingvistică Curs universitar Învăţământ gimnazial Borel, Émile Programare liniară Electrotehnică Lobacevschi, N. I. Asteroizi Baia Mare, oraş Concursuri şcolare Credit bancar Integrale Statistică matematică Calculatoare Ştiinţă şi cunoaştere Biometrie Dicţionare explicative Psihologia sexelor Informatică aplicată Analiză matematică Ecuaţii funcţionale Spaţii fibrate Topografie (inginerie topografică) Dictionnaires multilingues Institutul de Matematică Iași Formarea inteligenţei Institute de cercetare Linear Algebra Electronică Bănci Bolyai, János Institutul de Matematică al Academiei Evaluare Lalescu, Traian Mecanică cuantică Numere iraţionale Redactare-editare computerizată Aptitudini, abilităţi Publicaţii seriale Limba rusă Teoria numerelor Geometrie analitică Mecanică teoretică Mulţimi Calcul operaţional Funcţii algebrice Psihologia copilului Silvicultură Risc economic Teoria jocurilor Grădiniţe Inele Limbaje de programare Matrici. Teoria matricilor Bibliografii naţionale Dicţionare bilingve Programă şcolară Modelarea sistemelor (proceselor de control) Calcul integral Discipline de învățământ Învăţământ superior Literatură Operatori liniari Limba franceză Optimizare (matematică) Carte electronică Analiză statistică Învăţământ liceal Teoria algebrică a numerelor Bilanţ contabil Logică matematică Clasificare Evaluarea cunoştinţelor Varietăţi algebrice Letonia Statistică economică Dicţionare etimologice Gestiune financiară Programe de învăţământ/de studiu Divizibilitatea numerelor Prelucrarea datelor Olimpiade şcolare Inteligenţă Pământul (structură generală) Cultură generală Probabilităţi Metodică Ştiinţe economice Perfecţionarea profesorilor Desen Ecuaţii cu derivate parţiale Matematică distractivă Psihologie Algebre Lie Învăţământ elementar Nisa MathCad Aritmetică Metode de predare universitare Matlab Istorie Teoria măsurii şi integrării Învăţare Masterat Probleme de perspicacitate Limba engleză Fiabilitate Programare dinamică Teoria controlabilităţii MAPLE Mecanica fluidelor Chimie organică Limba friulană Matematicieni Oligopol Etnografie Statistici oficiale Poincaré, Henri Ghid Geometrie descriptivă Geometrie plană Aeronave Rusia Manuale şcolare Ştiinţe naturale Autobiografie Limbă străină Examene Robotică Învăţământ primar Didactică Cartan, Élie Joseph Grafuri. Teoria grafurilor Fizică Limba germană Algebră liniară Calculatoare (generalităţi) Noţiuni elementare de aritmetică Învăţământ preşcolar Mediul înconjurător Învăţământ special Limba italiană Umanitatea Societăţi ştiinţifice, culturale Români Leibniz, Gottfried Wilhelm Algebră Matematică aplicată Invenţii şi descoperiri Epistemologie Ţiţeica, Gheorghe Biologie Abel, Niels Henrick Lanţuri Markov Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Spaţii liniare Gramatică Funcţii Bibliografii pe subiecte Ştiinţe exacte (generalităţi) Funcţii de o variabilă complexă Fracţii Inginerie Geometria spaţiilor fibrate vectoriale Finanţe Copernic, Nicolaus Tehnici de calcul Învăţare logică Tehnologie chimică Elasticitate. Mecanica solidelor elastice Antichitate Muzică Societatea de Ştiinţe Matematice din România Literatură română Filosofie Economie matematică Exerciţii şi probleme de matematică Control optimal Ecuaţii neliniare Învăţarea limbii Software Axiomatică Electricitate Varietăţi Kähler Memorii Management Statistică Tehnică ( generalităţi ) Personalităţi ştiinţifice Tabele matematice Bibliografii Culegeri omagiale Topologie Topologie algebrică Omagii. Jubilee Sisteme fuzzy Construcţii civile Calcul diferenţial Chimiști Limba poloneză Grupuri. Teoria grupurilor Programare matematică Matematică Economie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Istoria culturii şi civilizaţiei Cercetare operaţională Psihologie pedagogică Limbaje formale Universitatea de Nord Baia Mare Fichera, Gaetano Interdisciplinaritate Gimnaziu Planificarea producţiei Teste Modele economico-matematice Dicţionare de specialitate LATEX Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Analiză combinatorică Teoria sistemelor de control Geometrie diferenţială Rezistenţa materialelor Metode de predare şi instruire Agricultură Chimie Limba română
Vă rugăm să schimbaţi parola