Biblioteca Universităţii din Craiova

Matematică

Subiect Tematic: Matematică
Limba: rum
Termen specific: Tehnici de calcul
Termen specific: Teoria mulţimilor
Termen specific: Teoria numerelor
Termen specific: Logică matematică
Termen specific: Geometrie
Termen specific: Analiză numerică
Termen specific: Analiză matematică
Termen specific: Analiză combinatorică
Termen specific: Algoritmi. Funcţii calculabile
Termen specific: Algebră
Termen specific: Matematică aplicată
Termen specific: Matematică distractivă
Termen specific: Matematicieni
Termen specific: Probabilităţi
Termen specific: Filosofia matematicii. Paradoxuri logice
Indice CZU: 51
Lucrări: 1901 lucrari in 1922 publicatii in 19 limbi
80 teste de matematică : pentru admitere în licee de: Munteanu, Romeo; Negrilă, Anton; Negrilă, Maria, matematician (Text tipărit)
505 probleme de matematică pentru admiterea în liceu de: Ivăşchescu, Nicolae; Basarab, Constantin; Mărgineanu, George; Dragonu, Tudor (Text tipărit)
80 teste de matematică : Pentru admiterea în liceu de: Alexandrescu, Petruş; Dăneţ, Theodor (Text tipărit)
15-th Scientific Session on Mathematics and its Applications de: Mathematics And Its Applications. Seminar ( 15 ; 2001. April 6 ; Braşov) (Text tipărit)
125 lecţii de matematică : Clasa a V-a de: Brăteanu, Maria; Ispăşoiu, Dorel (Text tipărit)
Admitere 1990 : Subiecte şi soluţii originale, propuse, date de: Năchilă, Petre; Ştefan, Ilie; Pătraşcu, Tudor, fizician; Popescu, Viorel, fizician (Text tipărit)
101 teste de matematică pentru admiterea în liceu de: Tălău, Nicolae; Pătraşcu, Ion, Matem.; Basarab, Constantin (Text tipărit)
50 de ani de învăţământ superior matematic în Baia Mare de: Berinde, Vasile; Pop, Maria S.; Coroian, I. (Text tipărit)
16-th Scientific Session on Mathematics and Its Applications : Braşov, April 2002 de: Mathematics And Its Applications. Scientific Session (16 ; 2002. April ; Braşov) (Text tipărit)
Subiecte
Astronomie Afaceri Biografii Algèbre linéaire Enciclopedie Geologie generală Capacitate. Admitere liceu Spaţii vectoriale Admitere la facultate Franţa Tehnolecte Sisteme de scriere Probleme Dicţionare Materiale didactice Acupunctură Lecţii interactive Clasificarea zecimală universală Instruire audio-vizuală Spaţii metrice Numere prime Cercetare ştiinţifică Inducţie Metalurgie (generalităţi) Bacalaureat Geometrii neeuclidiene Teoria probabilităţilor Stoilow, Simion 线性代数 Lions, Jacques-Louis Spaţii Banach Managementul riscului Economişti Teoria cunoaşterii Jocuri didactice Lingvistică generală Clima Ecuaţii diofantiene Cercetări operaţionale Mecanică - inginerie mecanică Mathematica Programare neliniară Evaporare Geodezie Mecanică analitică Statistică aplicată Analiză spectrală Ecuaţii diferenţiale Aniversări Analiză numerică Automate Teoria cuantică Algoritmi. Funcţii calculabile Evul Mediu Cibernetică matematică Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti Logica propoziţiilor Informatică Grade didactice Inteligenţă artificială Dicţionare multilingve Algoritmi de programare Funcţii şi polinoame Bessel Braşov Trigonometrie Sisteme filosofice Reţele de calculatoare Geometrie Multilingual dictionaries Logică Diferenţe finite Inegalităţi România Lingvistică Curs universitar Învăţământ gimnazial Borel, Émile Mulţimi convexe Programare liniară Electrotehnică Lobacevschi, N. I. Asteroizi Baia Mare, oraş Concursuri şcolare Credit bancar Integrale Statistică matematică Calculatoare Ştiinţă şi cunoaştere Psihologia sexelor Dicţionare explicative Biometrie Informatică aplicată Analiză matematică Ecuaţii funcţionale Topografie (inginerie topografică) Spaţii fibrate Dictionnaires multilingues Institutul de Matematică Iași Formarea inteligenţei Institute de cercetare Linear Algebra Electronică Bănci Bolyai, János Institutul de Matematică al Academiei Evaluare Lalescu, Traian Mecanică cuantică Numere iraţionale Redactare-editare computerizată Aptitudini, abilităţi Publicaţii seriale Teoria numerelor Limba rusă Geometrie analitică Mecanică teoretică Mulţimi Calcul operaţional Funcţii algebrice Psihologia copilului Silvicultură Teoria jocurilor Risc economic Grădiniţe Inele Limbaje de programare Bibliografii naţionale Matrici. Teoria matricilor Dicţionare bilingve Programă şcolară Calcul integral Modelarea sistemelor (proceselor de control) Învăţământ superior Operatori liniari Discipline de învățământ Literatură Limba franceză Optimizare (matematică) Analiză statistică Carte electronică Învăţământ liceal Teoria algebrică a numerelor Logică matematică Bilanţ contabil Clasificare Evaluarea cunoştinţelor Varietăţi algebrice Letonia Dicţionare etimologice Gestiune financiară Statistică economică Programe de învăţământ/de studiu Divizibilitatea numerelor Prelucrarea datelor Inteligenţă Olimpiade şcolare Pământul (structură generală) Cultură generală Probabilităţi Metodică Ştiinţe economice Desen Perfecţionarea profesorilor Ecuaţii cu derivate parţiale Matematică distractivă Algebre Lie Psihologie Învăţământ elementar Nisa MathCad Aritmetică Metode de predare universitare Matlab Istorie Învăţare Masterat Probleme de perspicacitate Teoria măsurii şi integrării Limba engleză Fiabilitate Programare dinamică Teoria controlabilităţii MAPLE Chimie organică Mecanica fluidelor Limba friulană Matematicieni Statistici oficiale Oligopol Etnografie Poincaré, Henri Geometrie plană Geometrie descriptivă Ghid Aeronave Rusia Manuale şcolare Ştiinţe naturale Autobiografie Limbă străină Examene Robotică Învăţământ primar Didactică Fizică Calculatoare (generalităţi) Algebră liniară Grafuri. Teoria grafurilor Limba germană Cartan, Élie Joseph Învăţământ preşcolar Noţiuni elementare de aritmetică Mediul înconjurător Învăţământ special Limba italiană Societăţi ştiinţifice, culturale Români Leibniz, Gottfried Wilhelm Umanitatea Algebră Matematică aplicată Invenţii şi descoperiri Ţiţeica, Gheorghe Epistemologie Biologie Abel, Niels Henrick Lanţuri Markov Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Spaţii liniare Gramatică Funcţii Bibliografii pe subiecte Ştiinţe exacte (generalităţi) Funcţii de o variabilă complexă Fracţii Inginerie Geometria spaţiilor fibrate vectoriale Finanţe Copernic, Nicolaus Tehnici de calcul Tehnologie chimică Învăţare logică Elasticitate. Mecanica solidelor elastice Antichitate Muzică Societatea de Ştiinţe Matematice din România Literatură română Filosofie Economie matematică Exerciţii şi probleme de matematică Metode numerice Ecuaţii neliniare Control optimal Axiomatică Învăţarea limbii Software Electricitate Varietăţi Kähler Management Memorii Statistică Tehnică ( generalităţi ) Personalităţi ştiinţifice Tabele matematice Bibliografii Culegeri omagiale Topologie Topologie algebrică Omagii. Jubilee Sisteme fuzzy Construcţii civile Calcul diferenţial Chimiști Grupuri. Teoria grupurilor Limba poloneză Programare matematică Matematică Economie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Istoria culturii şi civilizaţiei Cercetare operaţională Psihologie pedagogică Universitatea de Nord Baia Mare Limbaje formale Fichera, Gaetano Interdisciplinaritate Gimnaziu Planificarea producţiei Teste Modele economico-matematice Dicţionare de specialitate LATEX Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Analiză combinatorică Teoria sistemelor de control Geometrie diferenţială Rezistenţa materialelor Metode de predare şi instruire Agricultură Chimie Limba română Sport Filosofia matematicii. Paradoxuri logice
Vă rugăm să schimbaţi parola