Biblioteca Universităţii din Craiova

Matematică

Subiect Tematic: Matematică
Limba: rum
Termen specific: Tehnici de calcul
Termen specific: Teoria mulţimilor
Termen specific: Teoria numerelor
Termen specific: Logică matematică
Termen specific: Geometrie
Termen specific: Analiză numerică
Termen specific: Analiză matematică
Termen specific: Analiză combinatorică
Termen specific: Algoritmi. Funcţii calculabile
Termen specific: Algebră
Termen specific: Matematică aplicată
Termen specific: Matematică distractivă
Termen specific: Matematicieni
Termen specific: Probabilităţi
Termen specific: Filosofia matematicii. Paradoxuri logice
Indice CZU: 51
Lucrări: 1901 lucrari in 1922 publicatii in 19 limbi
Subiecte
Astronomie Afaceri Biografii Enciclopedie Algèbre linéaire Geologie generală Spaţii vectoriale Capacitate. Admitere liceu Admitere la facultate Franţa Tehnolecte Sisteme de scriere Probleme Materiale didactice Dicţionare Acupunctură Lecţii interactive Clasificarea zecimală universală Instruire audio-vizuală Spaţii metrice Numere prime Cercetare ştiinţifică Inducţie Metalurgie (generalităţi) Bacalaureat Geometrii neeuclidiene Teoria probabilităţilor Stoilow, Simion 线性代数 Lions, Jacques-Louis Economişti Spaţii Banach Managementul riscului Teoria cunoaşterii Jocuri didactice Lingvistică generală Ecuaţii diofantiene Clima Mecanică - inginerie mecanică Mathematica Cercetări operaţionale Programare neliniară Evaporare Geodezie Statistică aplicată Mecanică analitică Analiză spectrală Aniversări Ecuaţii diferenţiale Analiză numerică Automate Algoritmi. Funcţii calculabile Teoria cuantică Cibernetică matematică Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti Evul Mediu Logica propoziţiilor Informatică Grade didactice Inteligenţă artificială Algoritmi de programare Dicţionare multilingve Funcţii şi polinoame Bessel Braşov Trigonometrie Sisteme filosofice Reţele de calculatoare Geometrie Diferenţe finite Logică Multilingual dictionaries Inegalităţi România Lingvistică Curs universitar Învăţământ gimnazial Mulţimi convexe Borel, Émile Programare liniară Electrotehnică Lobacevschi, N. I. Asteroizi Baia Mare, oraş Concursuri şcolare Credit bancar Integrale Statistică matematică Calculatoare Ştiinţă şi cunoaştere Psihologia sexelor Dicţionare explicative Biometrie Informatică aplicată Analiză matematică Ecuaţii funcţionale Spaţii fibrate Topografie (inginerie topografică) Dictionnaires multilingues Institutul de Matematică Iași Institute de cercetare Formarea inteligenţei Linear Algebra Electronică Bănci Bolyai, János Institutul de Matematică al Academiei Evaluare Lalescu, Traian Mecanică cuantică Redactare-editare computerizată Numere iraţionale Aptitudini, abilităţi Publicaţii seriale Teoria numerelor Limba rusă Geometrie analitică Mecanică teoretică Mulţimi Calcul operaţional Funcţii algebrice Psihologia copilului Silvicultură Teoria jocurilor Risc economic Grădiniţe Inele Limbaje de programare Matrici. Teoria matricilor Bibliografii naţionale Dicţionare bilingve Programă şcolară Modelarea sistemelor (proceselor de control) Calcul integral Învăţământ superior Literatură Discipline de învățământ Operatori liniari Limba franceză Optimizare (matematică) Carte electronică Analiză statistică Învăţământ liceal Teoria algebrică a numerelor Logică matematică Bilanţ contabil Clasificare Evaluarea cunoştinţelor Varietăţi algebrice Letonia Dicţionare etimologice Gestiune financiară Statistică economică Programe de învăţământ/de studiu Divizibilitatea numerelor Prelucrarea datelor Olimpiade şcolare Inteligenţă Pământul (structură generală) Cultură generală Probabilităţi Metodică Ştiinţe economice Desen Perfecţionarea profesorilor Ecuaţii cu derivate parţiale Matematică distractivă Algebre Lie Psihologie Nisa Învăţământ elementar MathCad Aritmetică Metode de predare universitare Matlab Istorie Învăţare Teoria măsurii şi integrării Masterat Probleme de perspicacitate Limba engleză Fiabilitate Programare dinamică Teoria controlabilităţii MAPLE Chimie organică Mecanica fluidelor Limba friulană Matematicieni Statistici oficiale Oligopol Etnografie Poincaré, Henri Geometrie plană Ghid Geometrie descriptivă Aeronave Rusia Manuale şcolare Ştiinţe naturale Autobiografie Limbă străină Examene Robotică Învăţământ primar Didactică Grafuri. Teoria grafurilor Calculatoare (generalităţi) Fizică Limba germană Algebră liniară Cartan, Élie Joseph Învăţământ preşcolar Noţiuni elementare de aritmetică Mediul înconjurător Învăţământ special Limba italiană Români Leibniz, Gottfried Wilhelm Societăţi ştiinţifice, culturale Umanitatea Algebră Matematică aplicată Invenţii şi descoperiri Epistemologie Ţiţeica, Gheorghe Biologie Abel, Niels Henrick Lanţuri Markov Spaţii liniare Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Gramatică Funcţii Bibliografii pe subiecte Ştiinţe exacte (generalităţi) Funcţii de o variabilă complexă Fracţii Inginerie Geometria spaţiilor fibrate vectoriale Finanţe Copernic, Nicolaus Tehnici de calcul Tehnologie chimică Învăţare logică Elasticitate. Mecanica solidelor elastice Muzică Antichitate Societatea de Ştiinţe Matematice din România Literatură română Filosofie Economie matematică Metode numerice Exerciţii şi probleme de matematică Ecuaţii neliniare Control optimal Învăţarea limbii Software Axiomatică Electricitate Varietăţi Kähler Management Memorii Statistică Tehnică ( generalităţi ) Personalităţi ştiinţifice Tabele matematice Bibliografii Culegeri omagiale Topologie Topologie algebrică Omagii. Jubilee Sisteme fuzzy Construcţii civile Calcul diferenţial Chimiști Grupuri. Teoria grupurilor Limba poloneză Programare matematică Matematică Economie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Istoria culturii şi civilizaţiei Cercetare operaţională Psihologie pedagogică Limbaje formale Universitatea de Nord Baia Mare Fichera, Gaetano Interdisciplinaritate Gimnaziu Planificarea producţiei Teste Modele economico-matematice Dicţionare de specialitate LATEX Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Analiză combinatorică Teoria sistemelor de control Geometrie diferenţială Rezistenţa materialelor Metode de predare şi instruire Agricultură Chimie Limba română Sport Filosofia matematicii. Paradoxuri logice
Vă rugăm să schimbaţi parola