Biblioteca Universităţii din Craiova

Statistică matematică

Subiect Tematic: Statistică matematică
Limba: rum
Note Explicative: Statistica matematică este ramura matematicii care se ocupă cu culegerea, gruparea, analizarea si interpretarea datelor referitoare la anumite fenomene, precum si unele previziuni privind desfasurarea acestor fenomene in viitor. Se ocupă cu interpretarea datelor oferite de statistica descriptivă și cu folosirea acestora pentru a formula concluzii și lua decizii. Fără aceste interpretări, statistica ar avea puțin sens, cu multe calcule dar fără să se știe practic ce s-a calculat și ce înseamnă acel număr (numere) rezultat din calcul.
Conceptele de bază ale statisticii matematice sunt frecvența, absolută sau relativă, mărimea statistică, legea de repartiție sau de distribuție a unei mărimi, variabilitatea sau stabilitatea unei mărimi, corelațiile sau conexiunile între două caracteristici sau două mărimi statistice, indicii statistici. De asemenea, se folosesc conceptele de variabilă aleatoare, câmp de probabilitate sau câmp statistic, valoare medie, abatere, abatere pătratică.
Teoriile folosite în statistică au la bază teoria probabilităților. Statistica matematică folosește diferite teorii, ca teoria selecției (cu teoria estimației, a testelor de semnificație), teoria controlului statistic (mai ales în industrie), teoria deciziilor cu analiza secvențială și teoria predicției, legată de teoria proceselor stohastice.
Resurse online: https://ro.wikipedia.org/wiki/Statistica_matematica
Notă publică (URL): (citat: 16.03.2021).
Țara sursă: RO: UCV
Termen în relație: Probabilităţi
Termen specific: Analiza regresiei
Termen specific: Analiză statistică
Termen specific: Metode de inferenţă
Termen specific: Modele statistice speciale
Termen specific: Prelucrarea datelor
Termen specific: Teoria distribuţiei
Indice CZU: 519.22
Lucrări: 361 lucrari in 361 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Afaceri Programare matematică Încercări de durabilitate, de anduranţă Teoria selecţiei Economie Matematică Instrumente de dezvoltare software Cercetare operaţională Demografie Algèbre linéaire Control financiar-contabil Geologie generală Erori de măsurare Sisteme expert Ştiinţe sociale Preţ. Formarea preţului Probleme Prelucrarea datelor Modele economico-matematice Probabilităţi Metode de inferenţă Construcţii de maşini Simulare pe calculator Ştiinţe economice Sondaj statistic Teoria fiabilităţii Previziuni științifice Psihologie Cercetare ştiinţifică Telecomunicaţii (organizare) Analiza regresiei Cercetări operaţionale în economie Matlab Spin şi moment Teoria probabilităţilor Psihologie socială 线性代数 Econometrie Limba română Sport Fiabilitate Control de calitate al produselor Instalaţii în construcţii şi clădiri Izolaţii electrice Estimări statistice Cercetări operaţionale Statistică aplicată Personalităţi Ecologie Tehnici biologice Cercetări sociale Ştiinţe naturale Modele matematice Ecuaţii diferenţiale Analiză numerică Teoria cuantică Filtrare (probabilităţi) Cibernetică matematică Pedagogie Statistică medicală Linii electrice Marketing Capitole speciale ale algebrei Inteligenţă artificială Situaţie economică Algoritmi de programare Teoria deciziilor Procese stochastice Lingvistică matematică Geometrie Fizică Chimie analitică Metode parametrice Grafuri. Teoria grafurilor Calculatoare (generalităţi) Algebră liniară Ştiinţă militară Logica fuzzy Teoria analitică a numerelor Informatică economică Programare liniară Modele statistice speciale Algebră Matematică aplicată Calitatea semnalelor Standarde de calitate Statistică tehnică Statistică matematică Biologie Estimarea proceselor Defecte, avarii Toleranţe Metode asimptotice Metode statistico-matematice Informatică aplicată Wavelets (teoria undinelor) Analiză funcţională Analiză matematică Procese Gauss Teoria informaţiei şi a codării Statistică socială Metoda Monte Carlo Tehnologie chimică Proiectare Linear Algebra Proprietăţile sistemelor moleculare Economie matematică Metode numerice Măsurări electrice şi electronice Energetică Regresii Sondaj de opinie Management Varietăţi Riemann Aplicaţii statistice Învăţământ la distanţă Statistică Tehnică ( generalităţi ) Teoria numerelor Mecanică teoretică Reţele neurale Procesarea semnalelor Managementul calităţii totale Testarea ipotezelor Fizică matematică Metode neparametrice Cercetare statistică BASIC, limbaj de programare Mulţimi Telecomunicaţii (tehnic) Calcul operaţional Circulaţie sangvină Omagii. Jubilee Analize spectrale Termodinamică Automatizare Gestiune financiară a societăţilor comerciale Silvicultură Fizica solidului Aproximare Limbaje de programare Matrici. Teoria matricilor Analiză statistică Optimizare (matematică) Servicii industriale Hidrologie Statistică economică
Vă rugăm să schimbaţi parola