Biblioteca Universităţii din Craiova

Statistică matematică

Subiect Tematic: Statistică matematică
Limba: rum
Note Explicative: Statistica matematică este ramura matematicii care se ocupă cu culegerea, gruparea, analizarea si interpretarea datelor referitoare la anumite fenomene, precum si unele previziuni privind desfasurarea acestor fenomene in viitor. Se ocupă cu interpretarea datelor oferite de statistica descriptivă și cu folosirea acestora pentru a formula concluzii și lua decizii. Fără aceste interpretări, statistica ar avea puțin sens, cu multe calcule dar fără să se știe practic ce s-a calculat și ce înseamnă acel număr (numere) rezultat din calcul.
Conceptele de bază ale statisticii matematice sunt frecvența, absolută sau relativă, mărimea statistică, legea de repartiție sau de distribuție a unei mărimi, variabilitatea sau stabilitatea unei mărimi, corelațiile sau conexiunile între două caracteristici sau două mărimi statistice, indicii statistici. De asemenea, se folosesc conceptele de variabilă aleatoare, câmp de probabilitate sau câmp statistic, valoare medie, abatere, abatere pătratică.
Teoriile folosite în statistică au la bază teoria probabilităților. Statistica matematică folosește diferite teorii, ca teoria selecției (cu teoria estimației, a testelor de semnificație), teoria controlului statistic (mai ales în industrie), teoria deciziilor cu analiza secvențială și teoria predicției, legată de teoria proceselor stohastice.
Resurse online: https://ro.wikipedia.org/wiki/Statistica_matematica
Notă publică (URL): (citat: 16.03.2021).
Țara sursă: RO: UCV
Termen în relație: Probabilităţi
Termen specific: Analiza regresiei
Termen specific: Analiză statistică
Termen specific: Metode de inferenţă
Termen specific: Modele statistice speciale
Termen specific: Prelucrarea datelor
Termen specific: Teoria distribuţiei
Indice CZU: 519.22
Lucrări: 366 lucrari in 366 publicatii in 5 limbi
Statistică : Note de curs de: Merce, Emilian (Text tipărit)
Opere complete de: Georgescu-Roegen, Nicholas; Iancu, Aurel (Text tipărit)
Metode statistice : Aplicații în producție de: Tövissi, Ludovic; Vodă, Gh. Viorel (Text tipărit)
Statistică teoretică : Curs de: Negulescu, Constantin; Georgescu, P. (Text tipărit)
Metode statistice : Aplicaţii în producţie de: Tövissi, Ludovic; Vodă, Viorel Gh. (Text tipărit)
Teoria statisticii de: (Text tipărit)
Statistica matematică cu aplicaţii în producţie de: Rancu, N.; Tövissi, Ludovic (Text tipărit)
Subiecte
Afaceri Încercări de durabilitate, de anduranţă Programare matematică Teoria selecţiei Matematică Economie Instrumente de dezvoltare software Cercetare operaţională Demografie Algèbre linéaire Geologie generală Control financiar-contabil Erori de măsurare Sisteme expert Ştiinţe sociale Probleme Preţ. Formarea preţului Prelucrarea datelor Modele economico-matematice Probabilităţi Metode de inferenţă Construcţii de maşini Simulare pe calculator Ştiinţe economice Sondaj statistic Teoria fiabilităţii Previziuni științifice Psihologie Cercetare ştiinţifică Telecomunicaţii (organizare) Analiza regresiei Matlab Cercetări operaţionale în economie Spin şi moment Psihologie socială Teoria probabilităţilor 线性代数 Econometrie Limba română Sport Fiabilitate Control de calitate al produselor Instalaţii în construcţii şi clădiri Estimări statistice Izolaţii electrice Cercetări operaţionale Statistică aplicată Ecologie Tehnici biologice Personalităţi Cercetări sociale Ştiinţe naturale Modele matematice Ecuaţii diferenţiale Analiză numerică Teoria cuantică Filtrare (probabilităţi) Pedagogie Cibernetică matematică Statistică medicală Marketing Linii electrice Inteligenţă artificială Capitole speciale ale algebrei Situaţie economică Algoritmi de programare Teoria deciziilor Procese stochastice Lingvistică matematică Geometrie Metode parametrice Fizică Grafuri. Teoria grafurilor Chimie analitică Calculatoare (generalităţi) Algebră liniară Ştiinţă militară Logica fuzzy Teoria analitică a numerelor Informatică economică Programare liniară Modele statistice speciale Algebră Matematică aplicată Calitatea semnalelor Statistică tehnică Standarde de calitate Statistică matematică Biologie Defecte, avarii Estimarea proceselor Toleranţe Metode statistico-matematice Metode asimptotice Analiză funcţională Informatică aplicată Wavelets (teoria undinelor) Analiză matematică Procese Gauss Teoria informaţiei şi a codării Statistică socială Metoda Monte Carlo Tehnologie chimică Proiectare Linear Algebra Proprietăţile sistemelor moleculare Economie matematică Metode numerice Măsurări electrice şi electronice Energetică Regresii Sondaj de opinie Aplicaţii statistice Varietăţi Riemann Management Învăţământ la distanţă Statistică Tehnică ( generalităţi ) Teoria numerelor Mecanică teoretică Reţele neurale Procesarea semnalelor Testarea ipotezelor Managementul calităţii totale Fizică matematică Metode neparametrice Cercetare statistică Mulţimi BASIC, limbaj de programare Telecomunicaţii (tehnic) Calcul operaţional Analize spectrale Termodinamică Omagii. Jubilee Circulaţie sangvină Automatizare Gestiune financiară a societăţilor comerciale Silvicultură Fizica solidului Aproximare Limbaje de programare Matrici. Teoria matricilor Analiză statistică Optimizare (matematică) Servicii industriale Hidrologie Statistică economică
Vă rugăm să schimbaţi parola