Biblioteca Universităţii din Craiova

Studiul materialelor

Subiect Tematic: Studiul materialelor
Limba: rum
Termen în relație: Defecte ale materialelor
Termen în relație: Metalografie
Termen generic: Încercarea materialelor
Termen specific: Analiza structurii materialelor
Termen specific: Materiale inteligente
Termen specific: Microscopie. Examinarea microscopică a materialelor
Indice CZU: 620.18
Lucrări: 239 lucrari in 235 publicatii in 5 limbi
Materiale nanostructurate avansate : Prezent şi viitor de: Popovici, Eveline; Vasile, Aurelia; Seftel, Elena; Dvininov, Emiliana (Text tipărit)
Materials Handbook. Vol. 1 : Structural Metallurgy de: Truşculescu, Mihai; Demian, Mihai (Text tipărit)
Materials Handbook de: Truşculescu, Marin (Text tipărit)
Metode de analiză a structurii materialelor prin difracţia radiaţiilor X : Îndrumar de laborator de: Pencea, Ion; Păunescu, Ruxandra; Bojin, Dionezie (Text tipărit)
Analiza teoretică a proprietăților specifice ale nano-structurilor de: Tosic, Bratislav; Sajfert, Vjekoslav; Setrajcic, Jovan (Text tipărit)
Teoria structurală a proprietăţilor metalelor de: Geru, Nicolae (Text tipărit)
Tehnologia materialelor : Pentru ingineri mecanici de: Gheorghe, Ştefan, Ing.; Teişanu, Cristina (Text tipărit)
Subiecte
Încercarea materialelor Deformare plastică Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Beton. Producerea industrială a betonului Fotochimie Aliaje rezistente la uzură Maşini şi aparate de încercare Metode de analiză optică Metalurgia metalelor neferoase Materiale feromagnetice Proprietăţile magnetice ale materialelor Structuri din spume metalice Microtehnologii Curenţi turbionari Produse refractare Ultrasunete Sinterizare Materiale metalice Oţel inoxidabil Studiul materialelor Construcţii de maşini Aliaje Metalurgie fizică Ecranare magnetică Ferită Aliaje dentare Tratamente termice Arbori cotiţi Rezistenţa materialelor Materiale termoelectrice Difractometrie Teorie spectrală Cermet Finisaje în construcţii Analiza structurii materialelor Sudură. Tehnologia sudării Metalurgie (generalităţi) Defecte ale materialelor Tribologie Bronz. Aliaje cupru-cositor Chimie Piese sinterizate Dinamică Criogenie Eroziune prin cavitaţie Materiale compozite Fiabilitate Beton refractar Industria automobilelor Defectoscopie Maşini-unelte Materiale magnetice Bare Prelucrare mecanică Prelucrabilitatea materialelor Materiale ceramice Aliaje metalice amorfe Mortar Subansamble fixe ale maşinilor Calculul structurilor de rezistenţă Automobile Tensiuni reziduale în materiale Modele matematice Biomateriale Deşeuri industriale solide - tratare Metalografie Plăci, foi Hunedoara, judeţ Aliaje de titan Materiale de construcţie Metalurgia pulberilor Oboseală şi coroziune Metale poroase Microunde Matematică aplicată Termografie Prelucrare la cald Dezoxidare în timpul topirii Pile de combustie Titan (Ti) Deformabilitate Rezistori, rezistenţe Simulare numerică Construcţii metalice Conservare prin uscare Uzură (deteriorare, îmbătrânire) Tehnologie mecanică Materiale electroizolante Sinteză (chimie) Industria lemnului Fluide magnetoreologice Elasticitate. Mecanica solidelor elastice Metalizare cu plasmă Radiografie industrială Spume metalice Termoelectricitate Microscopie. Examinarea microscopică a materialelor Nanotehnologii Microstructuri. Analiză microstructurală Microformare Fisuri, crăpături Procedee metalurgice Tratarea suprafeţelor Materiale plastice Sisteme dinamice Materiale polimerice Tencuire Analize fizico-chimice Conducte, ţevi Tehnică ( generalităţi ) Standarde Nanomateriale Aşchiere Mecanică teoretică Încercări nedistructive Materiale electrice (conductoare) Materiale inteligente Tehnologii neconvenţionale Oţel Pulverizare cu flacără Oţel lichid Elice navală Nitrurare Liofilizarea alimentelor Operatori diferenţiali Termodinamică Implant Inginerie medicală Fractură la oboseală Bazalt Fizica solidului Rezistori de încălzire Oxizi de cobalt Materiale izolatoare Transformări de fază (aliaje) Chimia metalelor Electrozi Materiale dielectrice Lucrări în faianţă Carte electronică Învăţământ liceal
Vă rugăm să schimbaţi parola