Biblioteca Universităţii din Craiova

Management

Subiect Tematic: Management
Limba: rum
Termen în relație: Cultura organizaţională
Termen în relație: Conducere
Termen în relație: Organizare comercială
Termen în relație: Economie managerială
Termen specific: Prognoze economice
Termen specific: Psihologie managerială
Termen specific: Strategii manageriale
Termen specific: Gestiune financiară a societăţilor comerciale
Termen specific: Decizii manageriale
Termen specific: Comunicaţii instituţionale
Termen specific: Comportament organizaţional
Termen specific: Competenţă profesională
Termen specific: Analiză economico-financiară
Termen specific: Managementul calităţii
Termen specific: Managementul calităţii totale
Termen specific: Managementul operaţional
Termen specific: Managementul organizaţiei
Termen specific: Managementul proiectelor
Termen specific: Managementul resurselor umane
Termen specific: Managementul riscului
Termen specific: Metode de management
Indice CZU: 005
Lucrări: 1672 lucrari in 1663 publicatii in 16 limbi
Management de: Neamţu, Adina-Claudia; Neamţu, Liviu (Text tipărit)
Management bancar : Manual universitar de: Spulbăr, Cristi Marcel (Text tipărit)
International Hospitality Management : Concepts and Cases de: Clarke, Alan; Chen, Wei (Text tipărit)
An Introduction to Management Science : Quantitative Approaches to Decision Making de: Anderson, David R.; Williams, Thomas A.; Sweeney, Dennis J. (Text tipărit)
Management general de: Mihuţ, Ioan, economist; Popa, Mirela; Mihuţ, Ioan, economist; Lazăr, Ioan, Ec. (Text tipărit)
Elemente de creativitate managerială de: Proctor, Tony (Text tipărit)
Subiecte
Afaceri Maşini-unelte cu comandă numerică Educaţie Biografii Baze de date Contabilitate financiară Motivaţia muncii Norvegia Comunicare în grup Motivaţia comportamentului social Franţa Societăţi industriale Comerţ exterior Dicţionare Europa Managementul cunoştinţelor Ministerul Apărării Naţionale Construcţii de maşini Previziuni economice Produse animaliere Ecologie agrară Piaţă globală Navigaţie maritimă Personal administrativ (justiţie) Managementul resurselor umane Cercetare ştiinţifică Hoteluri Productivitatea muncii Expertize contabile Emigraţie Sisteme informatice industriale Metoda P.E.R.T. Metalurgie (generalităţi) Tactică publicitară Energie electrică (producere) Management în sport Inspecţie şi supraveghere sanitară Cultură şi civilizaţie Identitate culturală personalizare Metode de management Econometrie Managementul riscului Finanţarea studiilor superioare Construcţii Comerţ (generalităţi) Sisteme de alimentare electrică Economie industrială Formare profesională Creştere economică Jocuri didactice Asociaţii profesionale Stres psihic la locul de muncă (solicitare psihică) Analiza investiţiilor Consumatorism Turism Birocraţie Cercetări operaţionale Turism rural Personalităţi Tehnici manageriale Vânzare Cherestea Informatică Criză financiară globală Stil de conducere Inteligenţă artificială Dicţionare multilingve Resurse umane Planificare Societăţi comerciale Internet Cultura organizaţională Logică simbolică Procese de grup Convenţii Planificare economică Finanţarea întreprinderii Dâmboviţa, râu Carte scanată Eficienţă Modele statistice speciale Teatru. Reprezentaţii teatrale Succes comercial Informare. Ştiinţa informării Studii de caz Statistică matematică Calculatoare Inovaţii Ingineria mediului Contabilitate Managementul proiectelor Informatică aplicată Comunicaţii instituţionale Organizarea producţiei Automatică Analiza costurilor Documentare, cărţi Evaluarea întreprinderii Stocuri Servicii sociale Întreprinderi familiale (ÎF) Sociologia comunicării Administraţie locală Prelucrarea şi producerea de documente Relaţii economice internaţionale Organizare administrativă Ministerul de interne Politica turismului Competenţă profesională Asistenţă medicală Tineri Gospodărirea apelor Standarde Asigurări Economie socialistă Psihologia muncii Politică financiară Publicitate Jobs, Steve Managementul aprovizionării Hidrosfera Sănătate şi igienă publică Transporturi (organizare generală) Risc economic Asociaţii comerciale. Corporaţii Agenţii de presă Limbaje de programare Conflicte de muncă Baze de date relaţionale Oltenia Contracte comerciale Sisteme decizionale Asigurări de persoane Biblioteconomie Standarde pentru domenii Funcţionari publici (administraţie) Teorii economice Managementul calităţii Manipulatoare Servicii industriale E-business Aprovizionarea întreprinderii Organizare judecătorească Timp de muncă Hidrologie Jurisdicţie administrativă Zootehnie Ştiinţe sociale Protecţia civilă în caz de calamităţi naturale Cercetarea pieţei Sisteme informatice financiar-bancare Probabilităţi Comerţ electronic Medierea conflictelor Statele Unite ale Americii Soluţionarea conflictelor Ştiinţe economice Simulare pe calculator Sondaj statistic Industria pielăriei Finanţe internaţionale Impozite Filme documentare Locuri de muncă Femei Probleme sociale (ajutor şi asistenţă socială) Controlul traficului rutier Motoare cu benzină Internaţionalizarea producţiei Psihologie socială Gestionarea bunurilor, stocurilor Programe de management Masterat Limba engleză Industrie Târgu-Jiu, oraş Cooperare economică internaţională Piaţa turistică Industria militară Managementul organizaţiei Catastrofe naturale Motivaţie (psihologie) Conducere colectivă Tratate comerciale şi economice Industria confecţiilor Responsabilitate corporativă Negocieri comerciale Moldova, republica Radiodifuziune Ecologie Autobiografie Contabilitatea costurilor Management financiar Limbă străină Activităţi specifice administraţiei publice Ergonomie Uniunea Europeană Sisteme informatice Angajări Edituri Valoare economică adăugată (EVA) Robotică Cultură Didactică Uniunea Sovietică Progres tehnic Strategii manageriale Simularea sistemelor Tehnica vânzărilor Centre de documentare S.U.A. Îmbunătăţiri funciare şi agricole Administrarea financiară a întreprinderilor Psihologia dezvoltării Criză financiară Copii Invenţii şi descoperiri Matematică aplicată Standarde de calitate Organizaţii Ferme agricole Sănătate şi etică Bugete. Estimări, previziuni Drept comercial Triticum. Grâu instruire Gramatică Bibliografii pe subiecte Politică de vânzare Craiova Tehnică teatrală Industria alimentară Dezvoltare economică Sisteme informatice financiar-contabile Inginerie Legislaţie Industria tipografică Abilităţi de comunicare Piaţa imobiliară Filosofie de management Asistenţă socială Comerţ interior Scientologie Protecţie socială Roboţi industriali Analiza valorii Economie internaţională Biblioteci Activitate de birou Canada Economie matematică Economia energiei Drucker, P. F. Sociologia industriei Comerţ internaţional Prognoze economice Învăţarea limbii Proiectarea sistemelor informatice Management Fiscalitate Rentabilitate economică Managementul timpului Etica în afaceri Staff (management) Sociologie industrială Stres Industria hotelieră Construcţii civile Oameni de afaceri Automatizare Etică managerială Prelucrarea produselor animaliere Reforme economice Transport în general Taxe Contabilitatea conturilor bugetare Servicii publice Economie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Matematică Restaurante Motoare Diesel Iacocca, Lee Psihologie pedagogică Control financiar-contabil Conducerea economiei Plan de afaceri Politică Conducere Achiziţii publice Logistică industrială Investiţii de capital Producţie, economia producţiei Concurenţă comercială Venit comercial Firme Soluri brune Preţ. Formarea preţului Modele economico-matematice Metode calitative Dicţionare de specialitate Abilităţi manageriale Turism. Politica turismului Farmacologie Modele de decizii Teoria sistemelor de control Piaţa. Analiza pieţei Transport aerian Politică fiscală loialitate Securitatea naţională Asociaţii sportive Europa de Est Cercetări operaţionale în economie Sociologia conducerii Costuri Agricultură Ferme zootehnice Investiţii Prelucrarea informaţiilor privind modele şi tipare Comerţ cu amănuntul Limba română Sport Circulaţie rutieră Comportament organizaţional Control de calitate al produselor Industria automobilelor Maşini-unelte Sindicate Analiza sistemelor informatice Globalizare Proprietate imobiliară Producţie industrială Relaţii sociale Perfecţionare profesională Japonia Automobile Olt, judeţ Sociologia organizaţiilor Dezvoltare socială Marketing Drept Industria construcţiilor Şedinţe. Dezbateri. Grafologie Teoria deciziilor PROLOG Culturile diverselor societăţi Organizare comercială Cooperative agricole Multilingual dictionaries Motoare cu aprindere prin scânteie România Sociologie Vinificaţie Logistică în instituţiile publice Programare liniară Analiză economico-financiară Desfacerea producţiei Creativitatea Credit bancar Diplomaţie. Relaţii diplomatice Modele de organizare a pieţei de electricitate Marketing agroalimentar Leadership Pieţe financiare Lewin, Kurt Administrarea culturii Administraţie publică Topografie (inginerie topografică) Dictionnaires multilingues Societăţi capitaliste Manager Industria lemnului Fundaţii (construcţii) Proiectare Audit Bănci Învăţământ Controlul poluării Audit financiar Finanţare Energetică Industria chimică Consultanţă comercială Asia Cultura plantelor de câmp Politică economică Întreprinderi industriale Bere. Tipuri de bere Modernizare, automatizare, inovare Universităţi Energii regenerabile Ingineria muncii Relaţii publice Integrare europeană Răspundere civilă Industria încălţămintei Management strategic Economia serviciilor Corporaţii transnaţionale Metodologie simulări manageriale Managementul operaţional Trezorerie Silvicultură Eficienţa investiţiilor Tranzacţii comerciale internaţionale Birotică managementul producţiei Sănătate (organizare publică şi profesională) Lean(concept economic) Plusvaloare Indicatori economici Sistemul public de sănătate Bibliografii naţionale Industria băuturilor Dicţionare bilingve Auditul intern în administraţia publică Învăţământ superior Asigurări de viaţă Carte electronică Optimizare (matematică) Dezvoltare durabilă Risc valutar Europa de Vest Finanţe publice Domenii ale managementului Învăţământ liceal Conducerea instituţiilor de învăţământ Medicină Sisteme flexibile de fabricaţie Relaţii de muncă (interumane) Sociologia familiei Conducere şi organe de conducere în universităţi Întreprinderi de stat, naţionalizate Evaluarea patrimoniului Întreprinderi mici şi mijlocii Statistică economică Comportamentul consumatorului Eficienţă economică Aviaţie Personal - organizare, regulamente Metodică Microeconomie Motoare cu ardere internă Comunicare managerială Tehnică militară Dreptul inventatorului Telecomunicaţii (organizare) Dreptul mediului înconjurător Educaţie în afara şcolii Răspundere penală Economie managerială Schimb valutar Prospectarea pieţei Resurse naturale Economie regională Întreprinderi publice Combustibili Decizii manageriale Tehnologia informaţiei Plăţi internaţionale Sistem fiscal Marea Britanie Fundaţia Internaţională de Management Societăţi socialiste Învăţământ preuniversitar Producţia. Procesul de producţie Cercetări operaţionale în management Cereale. Cultura cerealelor Adobe Acrobat Reader e-commerce Sociologie politică servicii electronice Comunicare socială Întreprinderi mici Managementul performanţei Limba germană Piaţa de capital Economie capitalistă Informatică economică Mediul înconjurător Ştiinţe umane Germania Controlul sanitar al alimentelor Protecţia mediului înconjurător Copyright Psihologie managerială Interferenţe culturale Catering Licenţă. Examenul de licenţă Finanţe Antreprenoriat Modele de optimizare Organizarea învăţământului superior Organizarea întreprinderii Secretariat Piaţa muncii Economie comportamentală Costuri de producţie Capitalism România. Legi, decrete Organizaţii pentru plăţi internaţionale Hidroenergetică Management bancar Academia de Studii Economice (Bucureşti) Excel Transfer de tehnologie Software Succes Descentralizare economică Legislaţie agrară Urbanism Statistică Management educaţional Guvernare Organizarea învăţământului Asigurări sociale Gestiune financiară a societăţilor comerciale Agenţi comerciali Cumpărare Management industrial Metode de vânzare Enciclopedie Excel 97 Geologie generală Responsabilitate profesională Drept administrativ Negocieri Brand. Marca de fabrică Servicii. Prestări de servicii Răspunderea contravenţională Italia Muncă. Organizarea muncii Sisteme expert Dezvoltarea turismului Piaţă liberă Întreprinderi multinaţionale Economie de piaţă Informatică de gestiune Condiţii de muncă Boli cardiovasculare
Vă rugăm să schimbaţi parola