Biblioteca Universităţii din Craiova

Management

Subiect Tematic: Management
Limba: rum
Termen în relație: Cultura organizaţională
Termen în relație: Conducere
Termen în relație: Organizare comercială
Termen în relație: Economie managerială
Termen specific: Prognoze economice
Termen specific: Psihologie managerială
Termen specific: Strategii manageriale
Termen specific: Gestiune financiară a societăţilor comerciale
Termen specific: Decizii manageriale
Termen specific: Comunicaţii instituţionale
Termen specific: Comportament organizaţional
Termen specific: Competenţă profesională
Termen specific: Analiză economico-financiară
Termen specific: Managementul calităţii
Termen specific: Managementul calităţii totale
Termen specific: Managementul operaţional
Termen specific: Managementul organizaţiei
Termen specific: Managementul proiectelor
Termen specific: Managementul resurselor umane
Termen specific: Managementul riscului
Termen specific: Metode de management
Indice CZU: 005
Lucrări: 1659 lucrari in 1650 publicatii in 16 limbi
Starea de sănătate a managementului din România în 2019 : Raport de cercetare bazat pe chestionarea a 859 specialişti : Ediţia a XI-a de: Nicolescu, Ovidiu; Nicolescu, Ciprian; Popa, Ion, filo.; Ştefan, Simona Cătălina (Text tipărit)
Managementul întreprinderii de: (Text tipărit)
Managementul marketingului de: Kotler, Philip (Text tipărit)
Management. Funcţii. Structuri. Procese de: Constantinescu, Dumitru, Ec.; Bocean, Claudiu-George (1.06.1977 -); Ogarcă, Radu (Text tipărit)
Liderul sau Arta de a conduce de: Tichy, Noel M.; Cohen, Eli (Text tipărit)
Managementul investițiilor de: Bințințan, Petre; Manole, Ion (Text tipărit)
Managementul transporturilor : note de curs de: Popovici, Liliana (Text tipărit)
Managementul producţiei de: Crăciun, Liviu (Text tipărit)
Cases in Marketing Management de: Westfall, Ralph; Boyd, Harper W. (Text tipărit)
Subiecte
Afaceri Maşini-unelte cu comandă numerică Educaţie Biografii Baze de date Contabilitate financiară Motivaţia muncii Norvegia Comunicare în grup Motivaţia comportamentului social Franţa Societăţi industriale Comerţ exterior Dicţionare Europa Managementul cunoştinţelor Ministerul Apărării Naţionale Construcţii de maşini Ecologie agrară Previziuni economice Produse animaliere Piaţă globală Navigaţie maritimă Personal administrativ (justiţie) Condiţii de muncă Boli cardiovasculare Managementul resurselor umane Cercetare ştiinţifică Hoteluri Productivitatea muncii Expertize contabile Emigraţie Sisteme informatice industriale Metoda P.E.R.T. Tactică publicitară Metalurgie (generalităţi) Inspecţie şi supraveghere sanitară Energie electrică (producere) Management în sport Cultură şi civilizaţie Identitate culturală personalizare Metode de management Econometrie Managementul riscului Finanţarea studiilor superioare Comerţ (generalităţi) Sisteme de alimentare electrică Construcţii Economie industrială Creştere economică Formare profesională Jocuri didactice Asociaţii profesionale Stres psihic la locul de muncă (solicitare psihică) Analiza investiţiilor Consumatorism Turism Cercetări operaţionale Birocraţie Turism rural Personalităţi Tehnici manageriale Vânzare Cherestea Informatică Criză financiară globală Stil de conducere Inteligenţă artificială Dicţionare multilingve Resurse umane Planificare Societăţi comerciale Internet Cultura organizaţională Logică simbolică Procese de grup Convenţii Finanţarea întreprinderii Planificare economică Dâmboviţa, râu Modele statistice speciale Eficienţă Teatru. Reprezentaţii teatrale Succes comercial Calculatoare Studii de caz Statistică matematică Informare. Ştiinţa informării Inovaţii Ingineria mediului Contabilitate Managementul proiectelor Informatică aplicată Comunicaţii instituţionale Organizarea producţiei Automatică Analiza costurilor Evaluarea întreprinderii Documentare, cărţi Stocuri Servicii sociale Întreprinderi familiale (ÎF) Sociologia comunicării Administraţie locală Prelucrarea şi producerea de documente Organizare administrativă Relaţii economice internaţionale Ministerul de interne Competenţă profesională Politica turismului Asistenţă medicală Tineri Gospodărirea apelor Standarde Asigurări Economie socialistă Psihologia muncii Politică financiară Publicitate Jobs, Steve Managementul aprovizionării Hidrosfera Sănătate şi igienă publică Transporturi (organizare generală) Risc economic Asociaţii comerciale. Corporaţii Agenţii de presă Limbaje de programare Baze de date relaţionale Conflicte de muncă Contracte comerciale Oltenia Sisteme decizionale Asigurări de persoane Biblioteconomie Standarde pentru domenii Funcţionari publici (administraţie) Teorii economice Managementul calităţii Manipulatoare Servicii industriale E-business Organizare judecătorească Aprovizionarea întreprinderii Timp de muncă Hidrologie Jurisdicţie administrativă Zootehnie Ştiinţe sociale Protecţia civilă în caz de calamităţi naturale Cercetarea pieţei Sisteme informatice financiar-bancare Probabilităţi Comerţ electronic Medierea conflictelor Statele Unite ale Americii Soluţionarea conflictelor Simulare pe calculator Ştiinţe economice Sondaj statistic Industria pielăriei Finanţe internaţionale Filme documentare Impozite Locuri de muncă Femei Probleme sociale (ajutor şi asistenţă socială) Internaţionalizarea producţiei Controlul traficului rutier Motoare cu benzină Psihologie socială Gestionarea bunurilor, stocurilor Programe de management Masterat Limba engleză Industrie Târgu-Jiu, oraş Cooperare economică internaţională Industria militară Piaţa turistică Managementul organizaţiei Catastrofe naturale Motivaţie (psihologie) Conducere colectivă Tratate comerciale şi economice Industria confecţiilor Responsabilitate corporativă Negocieri comerciale Radiodifuziune Moldova, republica Ecologie Contabilitatea costurilor Autobiografie Limbă străină Management financiar Activităţi specifice administraţiei publice Ergonomie Sisteme informatice Uniunea Europeană Angajări Edituri Valoare economică adăugată (EVA) Robotică Didactică Cultură Uniunea Sovietică Progres tehnic Strategii manageriale Simularea sistemelor Tehnica vânzărilor Centre de documentare S.U.A. Îmbunătăţiri funciare şi agricole Administrarea financiară a întreprinderilor Psihologia dezvoltării Criză financiară Invenţii şi descoperiri Matematică aplicată Copii Standarde de calitate Organizaţii Ferme agricole Sănătate şi etică Bugete. Estimări, previziuni Drept comercial Gramatică Triticum. Grâu instruire Bibliografii pe subiecte Politică de vânzare Craiova Tehnică teatrală Industria alimentară Dezvoltare economică Sisteme informatice financiar-contabile Inginerie Legislaţie Industria tipografică Abilităţi de comunicare Piaţa imobiliară Comerţ interior Asistenţă socială Filosofie de management Protecţie socială Scientologie Roboţi industriali Analiza valorii Economie internaţională Biblioteci Activitate de birou Canada Economie matematică Economia energiei Drucker, P. F. Sociologia industriei Comerţ internaţional Învăţarea limbii Prognoze economice Proiectarea sistemelor informatice Management Fiscalitate Rentabilitate economică Etica în afaceri Staff (management) Sociologie industrială Stres Industria hotelieră Construcţii civile Oameni de afaceri Automatizare Etică managerială Reforme economice Prelucrarea produselor animaliere Transport în general Taxe Contabilitatea conturilor bugetare Servicii publice Economie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Matematică Motoare Diesel Restaurante Iacocca, Lee Psihologie pedagogică Control financiar-contabil Conducerea economiei Plan de afaceri Politică Conducere Achiziţii publice Logistică industrială Investiţii de capital Producţie, economia producţiei Venit comercial Concurenţă comercială Firme Soluri brune Preţ. Formarea preţului Modele economico-matematice Metode calitative Dicţionare de specialitate Abilităţi manageriale Turism. Politica turismului Modele de decizii Farmacologie Teoria sistemelor de control Piaţa. Analiza pieţei Transport aerian Politică fiscală loialitate Securitatea naţională Asociaţii sportive Europa de Est Cercetări operaţionale în economie Sociologia conducerii Costuri Agricultură Ferme zootehnice Investiţii Prelucrarea informaţiilor privind modele şi tipare Limba română Comerţ cu amănuntul Sport Circulaţie rutieră Comportament organizaţional Control de calitate al produselor Maşini-unelte Industria automobilelor Sindicate Analiza sistemelor informatice Globalizare Producţie industrială Proprietate imobiliară Relaţii sociale Perfecţionare profesională Japonia Automobile Olt, judeţ Sociologia organizaţiilor Dezvoltare socială Marketing Drept Industria construcţiilor Şedinţe. Dezbateri. Grafologie Teoria deciziilor PROLOG Culturile diverselor societăţi Organizare comercială Cooperative agricole Multilingual dictionaries Motoare cu aprindere prin scânteie România Sociologie Vinificaţie Logistică în instituţiile publice Analiză economico-financiară Programare liniară Desfacerea producţiei Creativitatea Credit bancar Diplomaţie. Relaţii diplomatice Modele de organizare a pieţei de electricitate Marketing agroalimentar Leadership Pieţe financiare Administrarea culturii Administraţie publică Topografie (inginerie topografică) Dictionnaires multilingues Societăţi capitaliste Manager Industria lemnului Proiectare Fundaţii (construcţii) Audit Bănci Învăţământ Controlul poluării Audit financiar Finanţare Energetică Industria chimică Consultanţă comercială Asia Cultura plantelor de câmp Politică economică Întreprinderi industriale Bere. Tipuri de bere Modernizare, automatizare, inovare Universităţi Energii regenerabile Ingineria muncii Relaţii publice Integrare europeană Răspundere civilă Industria încălţămintei Management strategic Economia serviciilor Corporaţii transnaţionale Metodologie simulări manageriale Managementul operaţional Trezorerie Eficienţa investiţiilor Tranzacţii comerciale internaţionale Birotică managementul producţiei Sănătate (organizare publică şi profesională) Plusvaloare Indicatori economici Lean(concept economic) Sistemul public de sănătate Industria băuturilor Dicţionare bilingve Auditul intern în administraţia publică Asigurări de viaţă Învăţământ superior Carte electronică Optimizare (matematică) Dezvoltare durabilă Risc valutar Europa de Vest Domenii ale managementului Finanţe publice Învăţământ liceal Medicină Conducerea instituţiilor de învăţământ Sisteme flexibile de fabricaţie Relaţii de muncă (interumane) Sociologia familiei Conducere şi organe de conducere în universităţi Întreprinderi de stat, naţionalizate Evaluarea patrimoniului Întreprinderi mici şi mijlocii Statistică economică Comportamentul consumatorului Eficienţă economică Aviaţie Personal - organizare, regulamente Metodică Microeconomie Motoare cu ardere internă Comunicare managerială Tehnică militară Telecomunicaţii (organizare) Dreptul inventatorului Dreptul mediului înconjurător Educaţie în afara şcolii Răspundere penală Economie managerială Schimb valutar Prospectarea pieţei Resurse naturale Economie regională Întreprinderi publice Combustibili Decizii manageriale Tehnologia informaţiei Plăţi internaţionale Sistem fiscal Marea Britanie Fundaţia Internaţională de Management Învăţământ preuniversitar Societăţi socialiste Producţia. Procesul de producţie Cercetări operaţionale în management Cereale. Cultura cerealelor Adobe Acrobat Reader e-commerce Sociologie politică servicii electronice Comunicare socială Întreprinderi mici Managementul performanţei Limba germană Piaţa de capital Economie capitalistă Informatică economică Mediul înconjurător Ştiinţe umane Germania Controlul sanitar al alimentelor Protecţia mediului înconjurător Copyright Psihologie managerială Catering Interferenţe culturale Finanţe Licenţă. Examenul de licenţă Antreprenoriat Modele de optimizare Organizarea învăţământului superior Organizarea întreprinderii Secretariat Piaţa muncii Economie comportamentală Costuri de producţie Capitalism România. Legi, decrete Hidroenergetică Organizaţii pentru plăţi internaţionale Management bancar Academia de Studii Economice (Bucureşti) Excel Succes Transfer de tehnologie Software Descentralizare economică Legislaţie agrară Urbanism Statistică Management educaţional Guvernare Organizarea învăţământului Asigurări sociale Gestiune financiară a societăţilor comerciale Agenţi comerciali Cumpărare Management industrial Metode de vânzare Enciclopedie Excel 97 Geologie generală Responsabilitate profesională Negocieri Drept administrativ Brand. Marca de fabrică Servicii. Prestări de servicii Răspunderea contravenţională Italia Dezvoltarea turismului Sisteme expert Muncă. Organizarea muncii Piaţă liberă Întreprinderi multinaţionale Economie de piaţă Informatică de gestiune
Vă rugăm să schimbaţi parola