Biblioteca Universităţii din Craiova

Management

Subiect Tematic: Management
Limba: rum
Termen în relație: Cultura organizaţională
Termen în relație: Conducere
Termen în relație: Organizare comercială
Termen în relație: Economie managerială
Termen specific: Prognoze economice
Termen specific: Psihologie managerială
Termen specific: Strategii manageriale
Termen specific: Gestiune financiară a societăţilor comerciale
Termen specific: Decizii manageriale
Termen specific: Comunicaţii instituţionale
Termen specific: Comportament organizaţional
Termen specific: Competenţă profesională
Termen specific: Analiză economico-financiară
Termen specific: Managementul calităţii
Termen specific: Managementul calităţii totale
Termen specific: Managementul operaţional
Termen specific: Managementul organizaţiei
Termen specific: Managementul proiectelor
Termen specific: Managementul resurselor umane
Termen specific: Managementul riscului
Termen specific: Metode de management
Indice CZU: 005
Lucrări: 1657 lucrari in 1650 publicatii in 16 limbi
Administrative Strategy and Decision Making de: Hardwick, C. T.; Landuyt, B. F. (Text tipărit)
50 de tehnici esenţiale de management de: Ward, Michael (Text tipărit)
21 de dileme strategice ale politicii culturale de: Matarasso, François; Consiliul. Europei; Landry, Charles (Text tipărit)
A Preface to Marketing Management de: Peter, J. Paul; Tarpey, Lawrence X.; Donnelly, James H., Jr. (Text tipărit)
Afacerile : Mică enciclopedie de: Dobrescu, Emilian M.; Ioan-Franc, Valeriu (Text tipărit)
Accounting Finance and Management de: Chambers, R. J. (Text tipărit)
Subiecte
Afaceri Maşini-unelte cu comandă numerică Educaţie Biografii Baze de date Contabilitate financiară Motivaţia muncii Norvegia Comunicare în grup Motivaţia comportamentului social Franţa Societăţi industriale Comerţ exterior Dicţionare Europa Managementul cunoştinţelor Economie de piaţă Ministerul Apărării Naţionale Informatică de gestiune Construcţii de maşini Previziuni economice Ecologie agrară Produse animaliere Piaţă globală Personal administrativ (justiţie) Navigaţie maritimă Condiţii de muncă Boli cardiovasculare Managementul resurselor umane Cercetare ştiinţifică Hoteluri Productivitatea muncii Expertize contabile Emigraţie Metoda P.E.R.T. Sisteme informatice industriale Tactică publicitară Metalurgie (generalităţi) Management în sport Energie electrică (producere) Inspecţie şi supraveghere sanitară Cultură şi civilizaţie Identitate culturală personalizare Econometrie Metode de management Managementul riscului Finanţarea studiilor superioare Comerţ (generalităţi) Construcţii Sisteme de alimentare electrică Economie industrială Creştere economică Formare profesională Jocuri didactice Asociaţii profesionale Stres psihic la locul de muncă (solicitare psihică) Consumatorism Analiza investiţiilor Turism Birocraţie Cercetări operaţionale Turism rural Personalităţi Tehnici manageriale Vânzare Cherestea Informatică Criză financiară globală Stil de conducere Inteligenţă artificială Dicţionare multilingve Resurse umane Planificare Societăţi comerciale Internet Cultura organizaţională Logică simbolică Procese de grup Convenţii Finanţarea întreprinderii Planificare economică Dâmboviţa, râu Eficienţă Modele statistice speciale Teatru. Reprezentaţii teatrale Succes comercial Studii de caz Statistică matematică Informare. Ştiinţa informării Calculatoare Inovaţii Ingineria mediului Contabilitate Managementul proiectelor Informatică aplicată Comunicaţii instituţionale Organizarea producţiei Automatică Analiza costurilor Documentare, cărţi Evaluarea întreprinderii Stocuri Servicii sociale Întreprinderi familiale (ÎF) Sociologia comunicării Administraţie locală Prelucrarea şi producerea de documente Relaţii economice internaţionale Organizare administrativă Ministerul de interne Competenţă profesională Politica turismului Asistenţă medicală Tineri Gospodărirea apelor Standarde Asigurări Economie socialistă Psihologia muncii Politică financiară Publicitate Jobs, Steve Hidrosfera Managementul aprovizionării Sănătate şi igienă publică Transporturi (organizare generală) Risc economic Asociaţii comerciale. Corporaţii Agenţii de presă Limbaje de programare Baze de date relaţionale Conflicte de muncă Contracte comerciale Oltenia Sisteme decizionale Asigurări de persoane Biblioteconomie Standarde pentru domenii Funcţionari publici (administraţie) Teorii economice Managementul calităţii Manipulatoare Servicii industriale E-business Aprovizionarea întreprinderii Organizare judecătorească Timp de muncă Hidrologie Jurisdicţie administrativă Zootehnie Ştiinţe sociale Protecţia civilă în caz de calamităţi naturale Cercetarea pieţei Sisteme informatice financiar-bancare Probabilităţi Comerţ electronic Medierea conflictelor Statele Unite ale Americii Soluţionarea conflictelor Ştiinţe economice Simulare pe calculator Sondaj statistic Industria pielăriei Finanţe internaţionale Impozite Filme documentare Locuri de muncă Femei Probleme sociale (ajutor şi asistenţă socială) Internaţionalizarea producţiei Controlul traficului rutier Motoare cu benzină Psihologie socială Gestionarea bunurilor, stocurilor Programe de management Masterat Limba engleză Industrie Târgu-Jiu, oraş Cooperare economică internaţională Industria militară Piaţa turistică Managementul organizaţiei Catastrofe naturale Motivaţie (psihologie) Conducere colectivă Tratate comerciale şi economice Industria confecţiilor Responsabilitate corporativă Negocieri comerciale Moldova, republica Radiodifuziune Ecologie Autobiografie Contabilitatea costurilor Management financiar Activităţi specifice administraţiei publice Ergonomie Sisteme informatice Uniunea Europeană Angajări Edituri Valoare economică adăugată (EVA) Robotică Cultură Didactică Uniunea Sovietică Progres tehnic Strategii manageriale Simularea sistemelor Tehnica vânzărilor Centre de documentare S.U.A. Îmbunătăţiri funciare şi agricole Administrarea financiară a întreprinderilor Psihologia dezvoltării Criză financiară Matematică aplicată Copii Invenţii şi descoperiri Standarde de calitate Organizaţii Ferme agricole Sănătate şi etică Bugete. Estimări, previziuni Drept comercial Triticum. Grâu instruire Bibliografii pe subiecte Politică de vânzare Craiova Tehnică teatrală Industria alimentară Dezvoltare economică Sisteme informatice financiar-contabile Inginerie Legislaţie Industria tipografică Abilităţi de comunicare Piaţa imobiliară Asistenţă socială Comerţ interior Filosofie de management Scientologie Protecţie socială Roboţi industriali Analiza valorii Economie internaţională Biblioteci Activitate de birou Canada Economie matematică Economia energiei Drucker, P. F. Sociologia industriei Comerţ internaţional Prognoze economice Învăţarea limbii Proiectarea sistemelor informatice Management Fiscalitate Rentabilitate economică Etica în afaceri Staff (management) Sociologie industrială Stres Construcţii civile Oameni de afaceri Automatizare Industria hotelieră Etică managerială Prelucrarea produselor animaliere Reforme economice Taxe Transport în general Contabilitatea conturilor bugetare Servicii publice Economie Matematică Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Restaurante Motoare Diesel Iacocca, Lee Psihologie pedagogică Control financiar-contabil Conducerea economiei Plan de afaceri Politică Conducere Logistică industrială Achiziţii publice Investiţii de capital Producţie, economia producţiei Concurenţă comercială Venit comercial Firme Soluri brune Preţ. Formarea preţului Modele economico-matematice Metode calitative Dicţionare de specialitate Abilităţi manageriale Turism. Politica turismului Farmacologie Modele de decizii Teoria sistemelor de control Piaţa. Analiza pieţei Transport aerian Politică fiscală Securitatea naţională loialitate Asociaţii sportive Europa de Est Cercetări operaţionale în economie Sociologia conducerii Costuri Agricultură Ferme zootehnice Investiţii Prelucrarea informaţiilor privind modele şi tipare Limba română Comerţ cu amănuntul Sport Circulaţie rutieră Comportament organizaţional Control de calitate al produselor Industria automobilelor Maşini-unelte Sindicate Analiza sistemelor informatice Globalizare Producţie industrială Proprietate imobiliară Relaţii sociale Perfecţionare profesională Japonia Automobile Olt, judeţ Sociologia organizaţiilor Dezvoltare socială Marketing Drept Industria construcţiilor Grafologie Şedinţe. Dezbateri. Teoria deciziilor PROLOG Culturile diverselor societăţi Organizare comercială Cooperative agricole Multilingual dictionaries Motoare cu aprindere prin scânteie România Sociologie Vinificaţie Logistică în instituţiile publice Analiză economico-financiară Programare liniară Desfacerea producţiei Creativitatea Credit bancar Diplomaţie. Relaţii diplomatice Modele de organizare a pieţei de electricitate Marketing agroalimentar Leadership Pieţe financiare Administrarea culturii Administraţie publică Topografie (inginerie topografică) Dictionnaires multilingues Societăţi capitaliste Manager Industria lemnului Proiectare Fundaţii (construcţii) Audit Bănci Învăţământ Controlul poluării Audit financiar Finanţare Energetică Industria chimică Consultanţă comercială Asia Politică economică Cultura plantelor de câmp Întreprinderi industriale Bere. Tipuri de bere Modernizare, automatizare, inovare Energii regenerabile Universităţi Relaţii publice Ingineria muncii Integrare europeană Răspundere civilă Industria încălţămintei Management strategic Corporaţii transnaţionale Economia serviciilor Metodologie simulări manageriale Managementul operaţional Trezorerie Tranzacţii comerciale internaţionale Eficienţa investiţiilor Birotică Sănătate (organizare publică şi profesională) managementul producţiei Plusvaloare Indicatori economici Lean(concept economic) Sistemul public de sănătate Industria băuturilor Dicţionare bilingve Auditul intern în administraţia publică Învăţământ superior Asigurări de viaţă Optimizare (matematică) Carte electronică Dezvoltare durabilă Risc valutar Europa de Vest Domenii ale managementului Finanţe publice Învăţământ liceal Medicină Conducerea instituţiilor de învăţământ Sisteme flexibile de fabricaţie Relaţii de muncă (interumane) Sociologia familiei Întreprinderi de stat, naţionalizate Conducere şi organe de conducere în universităţi Evaluarea patrimoniului Întreprinderi mici şi mijlocii Statistică economică Comportamentul consumatorului Eficienţă economică Aviaţie Personal - organizare, regulamente Metodică Microeconomie Motoare cu ardere internă Comunicare managerială Tehnică militară Telecomunicaţii (organizare) Dreptul inventatorului Dreptul mediului înconjurător Educaţie în afara şcolii Răspundere penală Schimb valutar Economie managerială Prospectarea pieţei Resurse naturale Economie regională Întreprinderi publice Combustibili Decizii manageriale Tehnologia informaţiei Plăţi internaţionale Sistem fiscal Marea Britanie Fundaţia Internaţională de Management Societăţi socialiste Învăţământ preuniversitar Producţia. Procesul de producţie Cercetări operaţionale în management Adobe Acrobat Reader Cereale. Cultura cerealelor e-commerce Sociologie politică servicii electronice Comunicare socială Managementul performanţei Întreprinderi mici Limba germană Piaţa de capital Economie capitalistă Informatică economică Mediul înconjurător Ştiinţe umane Germania Controlul sanitar al alimentelor Protecţia mediului înconjurător Copyright Psihologie managerială Catering Interferenţe culturale Finanţe Licenţă. Examenul de licenţă Antreprenoriat Modele de optimizare Organizarea învăţământului superior Organizarea întreprinderii Secretariat Piaţa muncii Economie comportamentală Costuri de producţie Capitalism România. Legi, decrete Hidroenergetică Organizaţii pentru plăţi internaţionale Management bancar Academia de Studii Economice (Bucureşti) Excel Transfer de tehnologie Succes Software Descentralizare economică Legislaţie agrară Urbanism Statistică Management educaţional Guvernare Organizarea învăţământului Asigurări sociale Gestiune financiară a societăţilor comerciale Agenţi comerciali Cumpărare Management industrial Metode de vânzare Enciclopedie Excel 97 Geologie generală Responsabilitate profesională Drept administrativ Negocieri Brand. Marca de fabrică Servicii. Prestări de servicii Răspunderea contravenţională Italia Muncă. Organizarea muncii Dezvoltarea turismului Sisteme expert Piaţă liberă Întreprinderi multinaţionale
Vă rugăm să schimbaţi parola