Biblioteca Universităţii din Craiova

Management

Subiect Tematic: Management
Limba: rum
Termen în relație: Cultura organizaţională
Termen în relație: Conducere
Termen în relație: Organizare comercială
Termen în relație: Economie managerială
Termen specific: Prognoze economice
Termen specific: Psihologie managerială
Termen specific: Strategii manageriale
Termen specific: Gestiune financiară a societăţilor comerciale
Termen specific: Decizii manageriale
Termen specific: Comunicaţii instituţionale
Termen specific: Comportament organizaţional
Termen specific: Competenţă profesională
Termen specific: Analiză economico-financiară
Termen specific: Managementul calităţii
Termen specific: Managementul calităţii totale
Termen specific: Managementul operaţional
Termen specific: Managementul organizaţiei
Termen specific: Managementul proiectelor
Termen specific: Managementul resurselor umane
Termen specific: Managementul riscului
Termen specific: Metode de management
Indice CZU: 005
Lucrări: 1669 lucrari in 1660 publicatii in 16 limbi
Introducere în management de: Sîrbu, Mirela (Text tipărit)
Introducere în managementul exploataţiilor agricole de: Marian, Margareta; Merce, Elena; Merce, Emilian (Text tipărit)
Marketingul serviciilor - o abordare managerială de: Olteanu, Valerică (Text tipărit)
Management de: Neamţu, Adina-Claudia; Neamţu, Liviu (Text tipărit)
Management bancar : Manual universitar de: Spulbăr, Cristi Marcel (Text tipărit)
International Hospitality Management : Concepts and Cases de: Clarke, Alan; Chen, Wei (Text tipărit)
Management general de: Mihuţ, Ioan, economist; Popa, Mirela; Mihuţ, Ioan, economist; Lazăr, Ioan, Ec. (Text tipărit)
Elemente de creativitate managerială de: Proctor, Tony (Text tipărit)
Subiecte
Dicţionare Navigaţie maritimă Metode de management Stres psihic la locul de muncă (solicitare psihică) Birocraţie Stil de conducere Convenţii Sănătate şi igienă publică Timp de muncă Jurisdicţie administrativă Medierea conflictelor Statele Unite ale Americii Controlul traficului rutier Masterat Cooperare economică internaţională Piaţa turistică Limbă străină Management financiar Activităţi specifice administraţiei publice Progres tehnic S.U.A. Craiova Comerţ interior Scientologie Canada Economie matematică Conducerea economiei Conducere Firme Organizare comercială Modele de organizare a pieţei de electricitate Energetică Modernizare, automatizare, inovare Sistemul public de sănătate Dezvoltare durabilă Conducerea instituţiilor de învăţământ Sistem fiscal Cereale. Cultura cerealelor Managementul performanţei Economie comportamentală Drept administrativ Brand. Marca de fabrică Piaţă liberă Metoda P.E.R.T. Asociaţii profesionale Consumatorism Turism Cultura organizaţională Managementul proiectelor Organizarea producţiei Psihologia muncii Conflicte de muncă Organizare judecătorească Filme documentare Psihologie socială Gestionarea bunurilor, stocurilor Catastrofe naturale Conducere colectivă Responsabilitate corporativă Drept comercial Gramatică Economie internaţională Prognoze economice Modele de decizii Comerţ cu amănuntul Sociologia organizaţiilor Administrarea culturii Topografie (inginerie topografică) Fundaţii (construcţii) Proiectare Integrare europeană simulări manageriale Dicţionare bilingve Optimizare (matematică) Europa de Vest Comportamentul consumatorului Eficienţă economică Organizarea învăţământului superior Secretariat Organizarea întreprinderii Norvegia Inteligenţă artificială Planificare economică Evaluarea întreprinderii Stocuri Jobs, Steve Asociaţii comerciale. Corporaţii Servicii industriale Contabilitatea costurilor Didactică Strategii manageriale Maşini-unelte Teoria deciziilor Motoare cu aprindere prin scânteie Sociologie Marketing agroalimentar Leadership Dictionnaires multilingues Industria lemnului Asia Consultanţă comercială Indicatori economici Educaţie în afara şcolii Economie managerială Combustibili Psihologie managerială Metode de vânzare Condiţii de muncă Hoteluri Sisteme informatice industriale Economie industrială Internet Ingineria mediului Politică financiară Manipulatoare Moldova, republica Filosofie de management Învăţarea limbii Taxe Sport Japonia Multilingual dictionaries România Creativitatea Audit Trezorerie Tranzacţii comerciale internaţionale Finanţe publice Plăţi internaţionale Producţia. Procesul de producţie Întreprinderi mici Interferenţe culturale Guvernare Franţa Europa Construcţii de maşini Piaţă globală Sisteme de alimentare electrică Creştere economică Vânzare Informatică Teatru. Reprezentaţii teatrale Hidrosfera Baze de date relaţionale Oltenia Simulare pe calculator Programe de management Ecologie Edituri Matematică aplicată Etica în afaceri Investiţii de capital Comportament organizaţional Control de calitate al produselor Industria automobilelor Sindicate Logistică în instituţiile publice Sociologia familiei Întreprinderi de stat, naţionalizate Personal - organizare, regulamente Resurse naturale Costuri de producţie Sisteme expert Economie de piaţă Informatică de gestiune Metalurgie (generalităţi) Finanţarea studiilor superioare Societăţi comerciale Logică simbolică Modele statistice speciale Gospodărirea apelor Zootehnie Industrie Tratate comerciale şi economice Organizaţii Tehnică teatrală Protecţie socială Staff (management) Concurenţă comercială Piaţa. Analiza pieţei Proprietate imobiliară Metodică Tehnică militară Marea Britanie Mediul înconjurător Comunicare în grup Societăţi industriale Ecologie agrară Managementul riscului Statistică matematică Contabilitate Analiza costurilor Organizare administrativă Standarde Asigurări Risc economic Funcţionari publici (administraţie) Cercetarea pieţei Sisteme informatice financiar-bancare Finanţe internaţionale Locuri de muncă Ferme agricole Piaţa imobiliară Rentabilitate economică Prelucrarea produselor animaliere Transport în general Preţ. Formarea preţului Transport aerian Producţie industrială Vinificaţie Pieţe financiare Societăţi capitaliste Auditul intern în administraţia publică Cercetări operaţionale în management e-commerce Limba germană Informatică economică Modele de optimizare Academia de Studii Economice (Bucureşti) Transfer de tehnologie Software Geologie generală Servicii. Prestări de servicii Răspunderea contravenţională Energie electrică (producere) Identitate culturală Analiza investiţiilor Dicţionare multilingve Comunicaţii instituţionale Documentare, cărţi Managementul aprovizionării Biblioteconomie Standarde pentru domenii Târgu-Jiu, oraş Administrarea financiară a întreprinderilor Abilităţi de comunicare Activitate de birou Managementul timpului Stres Control financiar-contabil Costuri Investiţii Analiza sistemelor informatice Culturile diverselor societăţi Credit bancar Energii regenerabile Corporaţii transnaţionale Metodologie Sănătate (organizare publică şi profesională) Lean(concept economic) Bibliografii naţionale Aviaţie Telecomunicaţii (organizare) Decizii manageriale Sociologie politică Controlul sanitar al alimentelor Capitalism Gestiune financiară a societăţilor comerciale Agenţi comerciali Produse animaliere Succes comercial Informatică aplicată Politica turismului Asigurări de persoane Sondaj statistic Managementul organizaţiei Uniunea Sovietică Biblioteci Drucker, P. F. Reforme economice Asociaţii sportive Dezvoltare socială Diplomaţie. Relaţii diplomatice Administraţie publică Manager Audit financiar Cultura plantelor de câmp Relaţii publice Răspundere civilă Economia serviciilor Asigurări de viaţă Conducere şi organe de conducere în universităţi Statistică economică Succes Muncă. Organizarea muncii Expertize contabile Turism rural Resurse umane Procese de grup Automatică Întreprinderi familiale (ÎF) Sociologia comunicării Relaţii economice internaţionale Ministerul de interne Soluţionarea conflictelor Limba engleză Negocieri comerciale Valoare economică adăugată (EVA) Simularea sistemelor Psihologia dezvoltării instruire Politică de vânzare Industria tipografică Construcţii civile Matematică Restaurante Politică loialitate Agricultură Globalizare Drept Programare liniară Lewin, Kurt Bănci Politică economică Învăţământ superior Relaţii de muncă (interumane) Motoare cu ardere internă Comunicare managerială Schimb valutar Tehnologia informaţiei Piaţa muncii Descentralizare economică Legislaţie agrară Asigurări sociale Afaceri Maşini-unelte cu comandă numerică Biografii Baze de date Contabilitate financiară Comerţ exterior Management în sport personalizare Construcţii Cherestea Inovaţii Prelucrarea şi producerea de documente Tineri Agenţii de presă Limbaje de programare Contracte comerciale Ştiinţe sociale Radiodifuziune Sisteme informatice Uniunea Europeană Îmbunătăţiri funciare şi agricole Bibliografii pe subiecte Inginerie Asistenţă socială Fiscalitate Securitatea naţională Ferme zootehnice Controlul poluării Industria chimică Învăţământ liceal Întreprinderi mici şi mijlocii Comunicare socială Germania Urbanism Organizarea învăţământului Enciclopedie Excel 97 Boli cardiovasculare Managementul resurselor umane Cultură şi civilizaţie Finanţarea întreprinderii Studii de caz Administraţie locală Competenţă profesională Economie socialistă Aprovizionarea întreprinderii Hidrologie Protecţia civilă în caz de calamităţi naturale Impozite Motivaţie (psihologie) Industria confecţiilor Autobiografie Cultură Invenţii şi descoperiri Triticum. Grâu Sociologia industriei Automatizare Motoare Diesel Teoria sistemelor de control Cercetări operaţionale în economie Marketing Industria construcţiilor Şedinţe. Dezbateri. Analiză economico-financiară Management strategic managementul producţiei Carte electronică Fundaţia Internaţională de Management Învăţământ preuniversitar Catering Licenţă. Examenul de licenţă Educaţie Motivaţia muncii Motivaţia comportamentului social Previziuni economice Personal administrativ (justiţie) Inspecţie şi supraveghere sanitară Tehnici manageriale Planificare Dâmboviţa, râu Eficienţă Informare. Ştiinţa informării Calculatoare Servicii sociale Transporturi (organizare generală) E-business Probabilităţi Industria pielăriei Femei Internaţionalizarea producţiei Copii Sănătate şi etică Industria alimentară Dezvoltare economică Roboţi industriali Comerţ internaţional Oameni de afaceri Contabilitatea conturilor bugetare Servicii publice Venit comercial Soluri brune Turism. Politica turismului Prelucrarea informaţiilor privind modele şi tipare Circulaţie rutieră Perfecţionare profesională Învăţământ Bere. Tipuri de bere Eficienţa investiţiilor Risc valutar Sisteme flexibile de fabricaţie Evaluarea patrimoniului Prospectarea pieţei Economie regională Antreprenoriat România. Legi, decrete Organizaţii pentru plăţi internaţionale Excel Cumpărare Management industrial Responsabilitate profesională Dezvoltarea turismului Cercetare ştiinţifică Formare profesională Jocuri didactice Personalităţi Asistenţă medicală Managementul calităţii Motoare cu benzină Criză financiară Standarde de calitate Bugete. Estimări, previziuni Legislaţie Economia energiei Management Sociologie industrială Psihologie pedagogică Plan de afaceri Producţie, economia producţiei Modele economico-matematice Dicţionare de specialitate Grafologie PROLOG Desfacerea producţiei Ingineria muncii Industria încălţămintei Silvicultură Plusvaloare Industria băuturilor Medicină Microeconomie Dreptul mediului înconjurător Întreprinderi publice Societăţi socialiste servicii electronice Economie capitalistă Managementul cunoştinţelor Ministerul Apărării Naţionale Productivitatea muncii Criză financiară globală Publicitate Teorii economice Comerţ electronic Ştiinţe economice Industria militară Robotică Centre de documentare Sisteme informatice financiar-contabile Proiectarea sistemelor informatice Etică managerială Industria hotelieră Economie Achiziţii publice Logistică industrială Metode calitative Farmacologie Politică fiscală Europa de Est Sociologia conducerii Relaţii sociale Automobile Cooperative agricole Managementul operaţional Domenii ale managementului Dreptul inventatorului Finanţe Hidroenergetică Statistică Management educaţional Negocieri Italia Întreprinderi multinaţionale Emigraţie Tactică publicitară Econometrie Comerţ (generalităţi) Cercetări operaţionale Sisteme decizionale Probleme sociale (ajutor şi asistenţă socială) Ergonomie Angajări Tehnica vânzărilor Analiza valorii Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Iacocca, Lee Abilităţi manageriale Limba română Olt, judeţ Finanţare Întreprinderi industriale Universităţi Birotică Răspundere penală Adobe Acrobat Reader Piaţa de capital Ştiinţe umane Protecţia mediului înconjurător Copyright Management bancar
Vă rugăm să schimbaţi parola