Biblioteca Universităţii din Craiova

Analiză matematică

Subiect Tematic: Analiză matematică
Limba: rum
Termen generic: Matematică
Termen specific: Analiză funcţională
Termen specific: Calcul diferenţial
Termen specific: Calcul integral
Termen specific: Calcul operaţional
Termen specific: Ecuaţii diferenţiale
Termen specific: Ecuaţii integrale
Termen specific: Funcţii
Termen specific: Transformări integrale
Indice CZU: 517
Lucrări: 1109 lucrari in 1101 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Geometrie Integrale Analiză matematică Ecuaţii şi sisteme liniare şi cvasiliniare Şiruri şi serii Examene Craiova Măsură. Integrare. Diferenţiere Teoria sistemelor dinamice Matrici. Teoria matricilor Varietăţi topologice Aritmetică Geometrie plană Admitere la facultate Spaţii metrice Electrotehnică Metode asimptotice Wavelets (teoria undinelor) Calcul operaţional Teoreme ergodice Ecuaţii şi sisteme eliptice Chimie organică Geometrie descriptivă Spaţii liniare Câmp magnetic Acustică Calcul variaţional Calcul diferenţial Matematică Ecuaţii şi sisteme parabolice Funcţii reale Teoria funcţiilor Programare liniară Teoria numerelor Învăţământ superior Optimizare (matematică) Teoria controlabilităţii Numere complexe Algèbre linéaire Probleme Geometrie în spaţiu Teoria măsurii şi integrării Ecuaţiile hamiltoniene, ecuaţiile lui Lagrange Funcţii de o variabilă reală Teoria distribuţiei Funcţii Procese Gauss Metode numerice Omagii. Jubilee Chimie Teoria deciziilor Diferenţe finite Industria chimică Aproximare Analiză funcţională neliniară Calcul integral Învăţământ liceal Algebră liniară Transformări integrale Tehnică ( generalităţi ) Bacalaureat Funcţii de mai multe variabile Polinoame Analiză vectorială Operatori liniari Unde electromagnetice Manuale şcolare Funcţii de o variabilă complexă Geomorfologie Procese stochastice Transformata Laplace Ecuaţiile fizicii matematice Căldură Teorie spectrală Stoilow, Simion Ecuaţii diferenţiale Câmp electromagnetic Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale Probabilităţi Matematicieni Aeronave Matematică aplicată Tehnici de calcul Integrala Fourier Linear Algebra Operatori (matematică) MAPLE Exerciţii şi probleme de matematică Electricitate Teoria probabilităţilor Teorie spectrală a operatorilor liniari Spaţii Banach Analiză numerică Câmpuri finite Mecanică cuantică Serii Fourier Olimpiade şcolare Fundamente matematice Metoda Steffensen Tehnologie chimică Dicţionare de specialitate Geometrie diferenţială Curs universitar Spaţii fibrate Geometrie analitică Matlab Ecuaţii neliniare Lions, Jacques-Louis Statistică matematică Analiză funcţională Ramm, Alexander G. Telecomunicaţii (tehnic) Convergenţă Ecuaţii integrale Sisteme dinamice Economie Analiză combinatorică Filtre digitale Numere iraţionale Teoria mulţimilor Ecuaţii cu derivate parţiale Teoria operatorilor Metoda elementelor finite Modele matematice Integrala Lebesgue Software Transformata Fourier Topologie algebrică 线性代数 Econometrie Cercetări operaţionale Grafuri. Teoria grafurilor Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Trigonometrie Inegalităţi Concursuri şcolare Funcţii speciale Mecanica fluidelor Vibraţii mecanice Algebră Spaţii Fréchet Fizică matematică Topologie
Vă rugăm să schimbaţi parola