Biblioteca Universităţii din Craiova

Automatizare

Subiect Tematic: Automatizare
Limba: rum
Termen în relație: Comandă automată
Termen în relație: Reglare automată
Termen în relație: Control automat
Termen specific: Stabilitatea sistemelor de comandă şi control
Termen specific: Automate programabile
Termen specific: Sisteme automate de comandă şi reglare
Termen specific: Identificarea sistemelor
Termen specific: Precizia sistemelor de comandă şi control
Indice CZU: 681.5
Lucrări: 695 lucrari in 694 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Tehnica mijloacelor de transport Cibernetică economică Turboreactoare Transport feroviar Radiotehnică Progres ştiinţifico-tehnic Biochimie Maşini şi utilaje pentru prelucrarea nutreţului Managementul muncii de birou Oţelării Substaţii de transformatoare Sisteme expert Tehnică electrochimică Sisteme de propulsie Teoria sistemelor dinamice Maşini sincrone Preţ. Formarea preţului Probleme Ultrasunete Controlul, reglarea şi supravegherea proceselor chimice Construcţii de maşini Dicţionare de specialitate Material rulant Design industrial Teoria sistemelor de control Protecţie prin relee Navigaţie maritimă Discuri de înregistrate Ceasornicărie Laminoare Control automat Circuite electrice Cercetare ştiinţifică Biotehnologii agricole UML (Unified Modeling Language) Caragiale, Ion Luca Sisteme informatice industriale Metalurgie (generalităţi) Sudură. Tehnologia sudării Comandă numerică Maşini agricole Agricultură Chimie Circuite logice Magnetism tehnic Reţele de telecomunicaţii Laminare Maşini-unelte Electrificarea căilor ferate Alimentaţie publică Identificarea sistemelor Maşini de ambalat Controller Maşini electrice Producţie industrială Mecanică - inginerie mecanică Mecanizare şi automatizare în agricultură Industria sticlei Arhitectură Sisteme de control automat Automate Testarea programelor de calculator Reţele electrice Informatică Lucrări de amator Centrale hidroelectrice Inteligenţă artificială Radiocomunicaţii Industria construcţiilor Dicţionare multilingve Centrale termice Uzine metalurgice Multilingual dictionaries Telecomanda Contoare pentru fluide Sisteme automate de comandă şi reglare Încălzire electrică Planificare economică Electrotehnică Turnătorie Acţionări hidraulice Utilaje pentru industria textilă Semnale electrice. Transmisia semnalelor electrice Automate programabile Prelucrare la cald Statistică matematică Calculatoare Dicţionare explicative Prelucrarea lemnului Pile de combustie Rafinării Fibre optice Forjare Simulare numerică Tehnologie mecanică Dictionnaires multilingues Institute de cercetare Proiectare Regulatoare Electronică Arhitectură - proiectare Aparate optice Energetică Industria chimică Stabilitatea sistemelor de comandă şi control Tehnologia chimică a gazelor Microelectronică Bucătării pentru furaje Acţionări pneumatice Modernizare, automatizare, inovare Programarea calculatoarelor Circuite integrate Relee Standarde Convertoare Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Reglare automată Calculatoare analogice Limba rusă Psihologia muncii Relee electrice şi magnetice Cuptoare metalurgice Energie pneumatică Hardware Îmbinări sudate Telecomunicaţii (tehnic) industria energetică Şine de cale ferată Transporturi (organizare generală) Birotică Maşini de tipografie şi multiplicat Transportul mineralelor lichide Limbaje de programare Controlul urbanizării Sisteme pneumatice de reglare automată Modelarea sistemelor (proceselor de control) Centrale electrice Tehnologia petrolului Desen tehnic Biblioteconomie Carte electronică Optimizare (matematică) Amplificatoare magnetice Tehnica reglării Comandă automată Manipulatoare Electroenergetică Logică matematică Tehnologii moderne Aprovizionarea întreprinderii Cibernetică Telecontrol Calculatoare numerice Metalurgia metalelor neferoase Mecatronică Aerajul minier Prelucrarea datelor Echipamente electrice şi electronice pe mijloacele de transport Utilaje din industria alimentară Simulare pe calculator Procese chimice Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice Siderurgie Sisteme informaţionale în automatică Staţii electrice Exploatări miniere Traductoare Maşini hidraulice Motoare electrice Matlab Acţionări electrice Televiziune (tehnic) Lichide magnetice Motoare pas cu pas Limba engleză Fiabilitate Sisteme de comandă şi reglare optimală Electrocardiografie Industrie Tehnologia informaţiei Defectoscopie Receptoare radio Instalaţii în construcţii şi clădiri Mecanică fină Mecanica fluidelor Industria petrolieră Producerea fosforului şi a compuşilor săi Prelucrare mecanică Aeronave Manuale şcolare Modele matematice Pompe Producţia. Procesul de producţie Sisteme informatice Servicii anexă Navigaţie fluvială Materiale de construcţie Sisteme electrice de putere Robotică Armată Angrenaje planetare Instalaţii electrice Agrotehnică Calculatoare (generalităţi) Limba germană Iluminat interior Instalaţii frigorifice Aparate de măsură şi control - Utilizare, metode de măsurare Senzori Aparate electrice de măsură Progres tehnic Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor Termistoare Simularea sistemelor Sisteme în timp real Matematică aplicată Instalaţii de climatizare Prelucrare la rece Bibliografii pe subiecte Industria alimentară Inginerie Elemente electromagnetice de circuit Hidraulică Industria tipografică Teoria informaţiei şi a codării Sisteme automate neliniare Centrale termoelectrice Limnologie. Lacuri. Bazine Roboţi industriali Tehnologie chimică Procesor Organizarea întreprinderii Compresoare Instalaţii de foraj Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Tarife servicii reparaţii şi întreţinere Metrologie Măsurări electrice şi electronice Căi rutiere (construcţie) Economia energiei Dezvoltare urbană Hidroenergetică Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Sisteme de prelucrare distribuite Măsurări chimice Sisteme dinamice Prepararea furajelor Centrale geotermale Industria minieră Generatoare electrice Management Tehnică ( generalităţi ) Manipularea mecanică Reţele neurale Bibliografii Omagii. Jubilee Analize spectrale Automatizare Construcţii civile Industria textilă Acţionări electromecanice Servicii publice Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Beton. Producerea industrială a betonului Transmisii mecanice Sisteme automate liniare Măsurări. Principii generale Asamblare şi montare
Vă rugăm să schimbaţi parola