Biblioteca Universităţii din Craiova

Automatizare

Subiect Tematic: Automatizare
Limba: rum
Termen în relație: Comandă automată
Termen în relație: Reglare automată
Termen în relație: Control automat
Termen specific: Stabilitatea sistemelor de comandă şi control
Termen specific: Automate programabile
Termen specific: Sisteme automate de comandă şi reglare
Termen specific: Identificarea sistemelor
Termen specific: Precizia sistemelor de comandă şi control
Indice CZU: 681.5
Lucrări: 694 lucrari in 694 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Turboreactoare Radiotehnică Biochimie Construcţii de maşini Navigaţie maritimă Alimentaţie publică Automate Informatică Încălzire electrică Sisteme automate de comandă şi reglare Turnătorie Calculatoare Tehnologie mecanică Îmbinări sudate Transporturi (organizare generală) Transportul mineralelor lichide Modelarea sistemelor (proceselor de control) Electroenergetică Cibernetică Mecatronică Echipamente electrice şi electronice pe mijloacele de transport Utilaje din industria alimentară Simulare pe calculator Sisteme informaţionale în automatică Aeronave Navigaţie fluvială Progres tehnic Matematică aplicată Industria alimentară Hidraulică Roboţi industriali Acţionări electromecanice Servicii publice Transmisii mecanice Măsurări. Principii generale Teoria sistemelor dinamice Maşini sincrone Ultrasunete Design industrial Laminoare UML (Unified Modeling Language) Comandă numerică Laminare Uzine metalurgice Prelucrarea lemnului Fibre optice Institute de cercetare Electronică Aparate optice Energetică Bucătării pentru furaje Programarea calculatoarelor Modernizare, automatizare, inovare Şine de cale ferată Tehnologia petrolului Desen tehnic Tehnologii moderne Sisteme flexibile de fabricaţie Telecontrol Traductoare Senzori Procesor Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Manipularea mecanică Tehnica mijloacelor de transport Progres ştiinţifico-tehnic Oţelării Sisteme expert Controlul, reglarea şi supravegherea proceselor chimice Cercetare ştiinţifică Metalurgie (generalităţi) Reţele de telecomunicaţii Mecanică - inginerie mecanică Centrale hidroelectrice Electrotehnică Utilaje pentru industria textilă Psihologia muncii industria energetică Controlul urbanizării Sisteme pneumatice de reglare automată Comandă automată Logică matematică Procese chimice Exploatări miniere Acţionări electrice Lichide magnetice Limba engleză Industrie Producerea fosforului şi a compuşilor săi Prelucrare mecanică Aparate electrice de măsură Simularea sistemelor Industria tipografică Tehnologie chimică Economia energiei Dezvoltare urbană Management Bibliografii Construcţii civile Tehnică electrochimică Dicţionare de specialitate Agricultură Simulare numerică Proiectare Microelectronică Limba rusă Reglare automată Cuptoare metalurgice Optimizare (matematică) Calculatoare numerice Matlab Sisteme de comandă şi reglare optimală Tehnologia informaţiei Instalaţii în construcţii şi clădiri Mecanică fină Industria petrolieră Materiale de construcţie Agrotehnică Instalaţii frigorifice Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor Elemente electromagnetice de circuit Teoria informaţiei şi a codării Organizarea întreprinderii Transport feroviar Probleme Discuri de înregistrate Circuite electrice Biotehnologii agricole Maşini agricole Magnetism tehnic Electrificarea căilor ferate Identificarea sistemelor Industria sticlei Lucrări de amator Inteligenţă artificială Radiocomunicaţii Centrale termice Planificare economică Statistică matematică Dicţionare explicative Tehnologia chimică a gazelor Standarde Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Telecomunicaţii (tehnic) Limbaje de programare Metalurgia metalelor neferoase Aerajul minier Prelucrarea datelor Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice Siderurgie Staţii electrice Maşini hidraulice Defectoscopie Sisteme informatice Robotică Calculatoare (generalităţi) Sisteme în timp real Instalaţii de climatizare Bibliografii pe subiecte Inginerie Sisteme automate neliniare Compresoare Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Metrologie Sisteme dinamice Generatoare electrice Omagii. Jubilee Beton. Producerea industrială a betonului Sisteme automate liniare Substaţii de transformatoare Sisteme de propulsie Preţ. Formarea preţului Protecţie prin relee Caragiale, Ion Luca Chimie Maşini-unelte Maşini de ambalat Controller Producţie industrială Maşini electrice Mecanizare şi automatizare în agricultură Sisteme de control automat Testarea programelor de calculator Pile de combustie Forjare Dictionnaires multilingues Industria chimică Relee Energie pneumatică Maşini de tipografie şi multiplicat Amplificatoare magnetice Televiziune (tehnic) Motoare pas cu pas Fiabilitate Modele matematice Pompe Sisteme electrice de putere Limba germană Termistoare Centrale termoelectrice Limnologie. Lacuri. Bazine Măsurări electrice şi electronice Hidroenergetică Tehnică ( generalităţi ) Cibernetică economică Managementul muncii de birou Material rulant Control automat Sisteme informatice industriale Sudură. Tehnologia sudării Circuite logice Reţele electrice Dicţionare multilingve Contoare pentru fluide Telecomanda Semnale electrice. Transmisia semnalelor electrice Automate programabile Rafinării Regulatoare Calculatoare analogice Hardware Biblioteconomie Tehnica reglării Manipulatoare Aprovizionarea întreprinderii Motoare electrice Electrocardiografie Manuale şcolare Armată Prelucrare la rece Tarife servicii reparaţii şi întreţinere Sisteme de prelucrare distribuite Prepararea furajelor Industria minieră Analize spectrale Automatizare Industria textilă Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Asamblare şi montare Maşini şi utilaje pentru prelucrarea nutreţului Teoria sistemelor de control Ceasornicărie Arhitectură Industria construcţiilor Multilingual dictionaries Acţionări hidraulice Prelucrare la cald Arhitectură - proiectare Stabilitatea sistemelor de comandă şi control Acţionări pneumatice Circuite integrate Convertoare Relee electrice şi magnetice Birotică Centrale electrice Carte electronică Receptoare radio Mecanica fluidelor Producţia. Procesul de producţie Servicii anexă Angrenaje planetare Instalaţii electrice Iluminat interior Aparate de măsură şi control - Utilizare, metode de măsurare Instalaţii de foraj Căi rutiere (construcţie) Măsurări chimice Centrale geotermale Reţele neurale
Vă rugăm să schimbaţi parola