Biblioteca Universităţii din Craiova

Automatizare

Subiect Tematic: Automatizare
Limba: rum
Termen în relație: Comandă automată
Termen în relație: Reglare automată
Termen în relație: Control automat
Termen specific: Stabilitatea sistemelor de comandă şi control
Termen specific: Automate programabile
Termen specific: Sisteme automate de comandă şi reglare
Termen specific: Identificarea sistemelor
Termen specific: Precizia sistemelor de comandă şi control
Indice CZU: 681.5
Lucrări: 697 lucrari in 697 publicatii in 7 limbi
Жидкостные импульсные камеры de: Gabidovskij, A. G.; Šelokov, Ja. M. (Text tipărit)
Analyse et régulation des processus industriels de: Borne, Pierre; Richard, Jean-Pierre; Dauphin-Tanguy, Geneviève (Text tipărit)
Conducerea cu calculatoare a proceselor industriale de: Savas, Emanuel S. (Text tipărit)
Avtomatizarovannyj MGD-privod de: Laugis, Juhan Ja.; Tijsmus, H. A. (Text tipărit)
Teoria stabilităţii clasice de: Timošenko, Stepan Prokof'Jevič (Text tipărit)
Vîbrosî sluciainîh proțessov de: Тихонов, V. I. (Text tipărit)
Subiecte
Tehnica mijloacelor de transport Cibernetică economică Turboreactoare Transport feroviar Radiotehnică Progres ştiinţifico-tehnic Biochimie Maşini şi utilaje pentru prelucrarea nutreţului Managementul muncii de birou Oţelării Substaţii de transformatoare Sisteme expert Tehnică electrochimică Sisteme de propulsie Teoria sistemelor dinamice Maşini sincrone Probleme Preţ. Formarea preţului Ultrasunete Controlul, reglarea şi supravegherea proceselor chimice Dicţionare de specialitate Construcţii de maşini Material rulant Design industrial Teoria sistemelor de control Protecţie prin relee Navigaţie maritimă Discuri de înregistrate Ceasornicărie Laminoare Control automat Circuite electrice Cercetare ştiinţifică UML (Unified Modeling Language) Biotehnologii agricole Caragiale, Ion Luca Sisteme informatice industriale Metalurgie (generalităţi) Sudură. Tehnologia sudării Maşini agricole Comandă numerică Agricultură Chimie Circuite logice Magnetism tehnic Reţele de telecomunicaţii Laminare Maşini-unelte Electrificarea căilor ferate Alimentaţie publică Identificarea sistemelor Maşini de ambalat Controller Maşini electrice Producţie industrială Mecanică - inginerie mecanică Industria sticlei Mecanizare şi automatizare în agricultură Arhitectură Automate Sisteme de control automat Testarea programelor de calculator Reţele electrice Informatică Lucrări de amator Centrale hidroelectrice Inteligenţă artificială Radiocomunicaţii Industria construcţiilor Dicţionare multilingve Centrale termice Uzine metalurgice Multilingual dictionaries Telecomanda Contoare pentru fluide Sisteme automate de comandă şi reglare Încălzire electrică Planificare economică Turnătorie Electrotehnică Acţionări hidraulice Utilaje pentru industria textilă Semnale electrice. Transmisia semnalelor electrice Automate programabile Prelucrare la cald Statistică matematică Calculatoare Dicţionare explicative Prelucrarea lemnului Rafinării Pile de combustie Fibre optice Forjare Simulare numerică Tehnologie mecanică Dictionnaires multilingues Institute de cercetare Proiectare Regulatoare Electronică Arhitectură - proiectare Aparate optice Stabilitatea sistemelor de comandă şi control Industria chimică Tehnologia chimică a gazelor Energetică Microelectronică Bucătării pentru furaje Acţionări pneumatice Programarea calculatoarelor Modernizare, automatizare, inovare Circuite integrate Relee Standarde Convertoare Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Reglare automată Limba rusă Calculatoare analogice Psihologia muncii Relee electrice şi magnetice Cuptoare metalurgice Energie pneumatică Hardware Îmbinări sudate Telecomunicaţii (tehnic) industria energetică Şine de cale ferată Transporturi (organizare generală) Birotică Transportul mineralelor lichide Maşini de tipografie şi multiplicat Limbaje de programare Controlul urbanizării Sisteme pneumatice de reglare automată Centrale electrice Modelarea sistemelor (proceselor de control) Tehnologia petrolului Desen tehnic Biblioteconomie Amplificatoare magnetice Optimizare (matematică) Carte electronică Tehnica reglării Comandă automată Manipulatoare Electroenergetică Tehnologii moderne Logică matematică Aprovizionarea întreprinderii Sisteme flexibile de fabricaţie Cibernetică Telecontrol Metalurgia metalelor neferoase Calculatoare numerice Aerajul minier Mecatronică Prelucrarea datelor Echipamente electrice şi electronice pe mijloacele de transport Utilaje din industria alimentară Simulare pe calculator Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice Procese chimice Siderurgie Sisteme informaţionale în automatică Staţii electrice Exploatări miniere Traductoare Maşini hidraulice Motoare electrice Matlab Acţionări electrice Televiziune (tehnic) Lichide magnetice Motoare pas cu pas Fiabilitate Limba engleză Sisteme de comandă şi reglare optimală Electrocardiografie Tehnologia informaţiei Industrie Defectoscopie Receptoare radio Instalaţii în construcţii şi clădiri Mecanică fină Mecanica fluidelor Industria petrolieră Producerea fosforului şi a compuşilor săi Prelucrare mecanică Aeronave Manuale şcolare Modele matematice Pompe Producţia. Procesul de producţie Sisteme informatice Navigaţie fluvială Servicii anexă Materiale de construcţie Armată Angrenaje planetare Sisteme electrice de putere Robotică Instalaţii electrice Agrotehnică Calculatoare (generalităţi) Limba germană Instalaţii frigorifice Iluminat interior Aparate de măsură şi control - Utilizare, metode de măsurare Aparate electrice de măsură Progres tehnic Senzori Termistoare Simularea sistemelor Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor Sisteme în timp real Matematică aplicată Instalaţii de climatizare Prelucrare la rece Bibliografii pe subiecte Industria alimentară Inginerie Elemente electromagnetice de circuit Hidraulică Industria tipografică Teoria informaţiei şi a codării Centrale termoelectrice Limnologie. Lacuri. Bazine Sisteme automate neliniare Roboţi industriali Tehnologie chimică Organizarea întreprinderii Compresoare Procesor Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Instalaţii de foraj Măsurări electrice şi electronice Metrologie Căi rutiere (construcţie) Economia energiei Tarife servicii reparaţii şi întreţinere Dezvoltare urbană Hidroenergetică Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Sisteme de prelucrare distribuite Măsurări chimice Sisteme dinamice Prepararea furajelor Centrale geotermale Industria minieră Generatoare electrice Management Tehnică ( generalităţi ) Manipularea mecanică Reţele neurale Bibliografii Analize spectrale Omagii. Jubilee Automatizare Construcţii civile Industria textilă Acţionări electromecanice Servicii publice Beton. Producerea industrială a betonului Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Transmisii mecanice Sisteme automate liniare Măsurări. Principii generale Asamblare şi montare
Vă rugăm să schimbaţi parola