Biblioteca Universităţii din Craiova

Automatizare

Subiect Tematic: Automatizare
Limba: rum
Termen în relație: Comandă automată
Termen în relație: Reglare automată
Termen în relație: Control automat
Termen specific: Stabilitatea sistemelor de comandă şi control
Termen specific: Automate programabile
Termen specific: Sisteme automate de comandă şi reglare
Termen specific: Identificarea sistemelor
Termen specific: Precizia sistemelor de comandă şi control
Indice CZU: 681.5
Lucrări: 697 lucrari in 697 publicatii in 7 limbi
Жидкостные импульсные камеры de: Gabidovskij, A. G.; Šelokov, Ja. M. (Text tipărit)
Analyse et régulation des processus industriels de: Borne, Pierre; Richard, Jean-Pierre; Dauphin-Tanguy, Geneviève (Text tipărit)
Conducerea cu calculatoare a proceselor industriale de: Savas, Emanuel S. (Text tipărit)
Avtomatizarovannyj MGD-privod de: Laugis, Juhan Ja.; Tijsmus, H. A. (Text tipărit)
Teoria stabilităţii clasice de: Timošenko, Stepan Prokof'Jevič (Text tipărit)
Vîbrosî sluciainîh proțessov de: Тихонов, V. I. (Text tipărit)
Subiecte
Turboreactoare Biochimie Navigaţie maritimă Turnătorie Tehnologie mecanică Îmbinări sudate Cibernetică Utilaje din industria alimentară Sisteme informaţionale în automatică Navigaţie fluvială Progres tehnic Hidraulică Acţionări electromecanice Transmisii mecanice Măsurări. Principii generale Teoria sistemelor dinamice Ultrasunete Design industrial UML (Unified Modeling Language) Comandă numerică Uzine metalurgice Fibre optice Institute de cercetare Electronică Energetică Bucătării pentru furaje Programarea calculatoarelor Modernizare, automatizare, inovare Şine de cale ferată Traductoare Centrale hidroelectrice Electrotehnică Utilaje pentru industria textilă Psihologia muncii Comandă automată Logică matematică Procese chimice Exploatări miniere Acţionări electrice Lichide magnetice Limba engleză Producerea fosforului şi a compuşilor săi Prelucrare mecanică Simularea sistemelor Industria tipografică Construcţii civile Tehnică electrochimică Agricultură Simulare numerică Proiectare Reglare automată Optimizare (matematică) Tehnologia informaţiei Instalaţii în construcţii şi clădiri Materiale de construcţie Agrotehnică Instalaţii frigorifice Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor Organizarea întreprinderii Transport feroviar Probleme Lucrări de amator Inteligenţă artificială Radiocomunicaţii Centrale termice Planificare economică Tehnologia chimică a gazelor Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Limbaje de programare Metalurgia metalelor neferoase Aerajul minier Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice Siderurgie Staţii electrice Maşini hidraulice Defectoscopie Sisteme informatice Sisteme în timp real Bibliografii pe subiecte Inginerie Sisteme automate neliniare Generatoare electrice Omagii. Jubilee Beton. Producerea industrială a betonului Sisteme automate liniare Sisteme de propulsie Protecţie prin relee Chimie Maşini-unelte Maşini de ambalat Controller Mecanizare şi automatizare în agricultură Sisteme de control automat Testarea programelor de calculator Dictionnaires multilingues Industria chimică Energie pneumatică Amplificatoare magnetice Televiziune (tehnic) Motoare pas cu pas Sisteme electrice de putere Limnologie. Lacuri. Bazine Tehnică ( generalităţi ) Managementul muncii de birou Material rulant Control automat Sisteme informatice industriale Circuite logice Reţele electrice Contoare pentru fluide Hardware Manipulatoare Aprovizionarea întreprinderii Motoare electrice Electrocardiografie Manuale şcolare Tarife servicii reparaţii şi întreţinere Sisteme de prelucrare distribuite Industria minieră Analize spectrale Automatizare Asamblare şi montare Teoria sistemelor de control Industria construcţiilor Multilingual dictionaries Acţionări hidraulice Stabilitatea sistemelor de comandă şi control Centrale electrice Carte electronică Receptoare radio Producţia. Procesul de producţie Angrenaje planetare Iluminat interior Reţele neurale Radiotehnică Construcţii de maşini Alimentaţie publică Automate Informatică Încălzire electrică Sisteme automate de comandă şi reglare Calculatoare Transporturi (organizare generală) Transportul mineralelor lichide Modelarea sistemelor (proceselor de control) Electroenergetică Mecatronică Echipamente electrice şi electronice pe mijloacele de transport Simulare pe calculator Aeronave Matematică aplicată Industria alimentară Roboţi industriali Servicii publice Maşini sincrone Laminoare Laminare Prelucrarea lemnului Aparate optice Tehnologia petrolului Desen tehnic Tehnologii moderne Sisteme flexibile de fabricaţie Telecontrol Senzori Procesor Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Manipularea mecanică Tehnica mijloacelor de transport Progres ştiinţifico-tehnic Oţelării Sisteme expert Controlul, reglarea şi supravegherea proceselor chimice Cercetare ştiinţifică Metalurgie (generalităţi) Reţele de telecomunicaţii Mecanică - inginerie mecanică industria energetică Controlul urbanizării Sisteme pneumatice de reglare automată Industrie Aparate electrice de măsură Tehnologie chimică Economia energiei Dezvoltare urbană Management Bibliografii Dicţionare de specialitate Microelectronică Limba rusă Cuptoare metalurgice Calculatoare numerice Matlab Sisteme de comandă şi reglare optimală Mecanică fină Industria petrolieră Elemente electromagnetice de circuit Teoria informaţiei şi a codării Discuri de înregistrate Circuite electrice Biotehnologii agricole Maşini agricole Magnetism tehnic Electrificarea căilor ferate Identificarea sistemelor Industria sticlei Statistică matematică Dicţionare explicative Standarde Telecomunicaţii (tehnic) Prelucrarea datelor Robotică Calculatoare (generalităţi) Instalaţii de climatizare Compresoare Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Metrologie Sisteme dinamice Substaţii de transformatoare Preţ. Formarea preţului Caragiale, Ion Luca Maşini electrice Producţie industrială Pile de combustie Forjare Relee Maşini de tipografie şi multiplicat Fiabilitate Modele matematice Pompe Limba germană Termistoare Centrale termoelectrice Măsurări electrice şi electronice Hidroenergetică Cibernetică economică Sudură. Tehnologia sudării Dicţionare multilingve Telecomanda Semnale electrice. Transmisia semnalelor electrice Automate programabile Rafinării Regulatoare Calculatoare analogice Biblioteconomie Tehnica reglării Armată Prelucrare la rece Prepararea furajelor Industria textilă Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Maşini şi utilaje pentru prelucrarea nutreţului Ceasornicărie Arhitectură Prelucrare la cald Arhitectură - proiectare Acţionări pneumatice Circuite integrate Convertoare Relee electrice şi magnetice Birotică Mecanica fluidelor Servicii anexă Instalaţii electrice Aparate de măsură şi control - Utilizare, metode de măsurare Instalaţii de foraj Căi rutiere (construcţie) Măsurări chimice Centrale geotermale
Vă rugăm să schimbaţi parola