Biblioteca Universităţii din Craiova

Construcţii civile

Subiect Tematic: Construcţii civile
Limba: rum
Termen în relație: Industria construcţiilor
Termen specific: Calculul structurilor de rezistenţă
Termen specific: Construcţii metalice
Termen specific: Stabilitatea construcţiilor
Termen specific: Infrastructură (construcţii)
Termen specific: Maşini şi utilaje folosite în construcţii
Termen specific: Poduri (construcţii civile)
Indice CZU: 624
Lucrări: 305 lucrari in 303 publicatii in 6 limbi
Subiecte
Inginerie seismică Deformare plastică Încercarea materialelor Matematică Biografii Clădiri, construcţii şi instalaţii agricole Explozivi Franţa Preţ. Formarea preţului Grafică pe calculator Europa Soluri. Clasificarea solurilor Dicţionare de specialitate Construcţii de maşini Construcţii din lemn Istoria artei Design industrial Maşini de ridicat şi transportat Rezistenţa materialelor Brevete Statica construcţiilor Limbaj tehnic Finisaje în construcţii Sudură. Tehnologia sudării Geologie tehnică Investiţii Limba română Locuinţe. Fond locativ Managementul riscului Georgescu-Gorjan, Ştefan Sport Sculptură Construcţii Fiabilitate Economie industrială Control de calitate al produselor Construcţii civile şi industriale Instalaţii în construcţii şi clădiri Zone defavorizate Clima Asociaţii profesionale Cercetări operaţionale Mecanică - inginerie mecanică SAP2000 (Structural Analysis Program) Metoda elementelor finite Prelucrare mecanică Geometrie descriptivă Geodezie Personalităţi Arhitectură Izolaţie termică Calculul structurilor de rezistenţă Contabilitatea costurilor Ecuaţii diferenţiale Brâncuşi, Constantin Modele matematice U.R.S.S. Producţia. Procesul de producţie Maşini şi utilaje folosite în construcţii Contabilitate industrială Pardoseli Plăci, foi Mecanisme Industria construcţiilor Materiale de construcţie Planificare Instalaţii electrice Construcţii din beton Organizare comercială Geometrie Vestigii istorice România Planşee Sociologie Infrastructură (construcţii) Mediul înconjurător Normarea muncii Planificare economică Hidrotehnică Electrotehnică Roci argiloase Încălzire centrală (generalităţi) Invenţii şi descoperiri Protecţia mediului înconjurător Contabilitate Legislaţie locativă Managementul proiectelor Informatică aplicată Beleş, Aurel A. Inginerie Construcţii metalice Legislaţie Organizarea producţiei Topografie (inginerie topografică) Seismologie Organizarea întreprinderii Elasticitate. Mecanica solidelor elastice Proiectare Fundaţii (construcţii) Efecte seismice Poduri metalice Arhitectură - proiectare Costuri de producţie Contracte civile Electronică Măsurări electrice şi electronice Energetică Moscova Roma antică Învăţarea limbii Macarale Poduri (construcţii civile) Proiectare computerizată Montare. Asamblare. Instalare Management Elemente structurale ale construcţiilor Energii regenerabile Ingineria muncii Eficienţa muncii Limba rusă Personalităţi ştiinţifice Încercări electrice Dinamica construcţiilor Transporturi auto Calculul deformaţiilor construcţiilor (plastice, elastice) Izolarea termică a clădirilor Construcţii civile Gestiune financiară a societăţilor comerciale Transporturi (organizare generală) Automatizare Eficienţa investiţiilor Şantiere de construcţii Acoperişuri Construcţia căilor de transport terestru AutoCAD 2D Mecanica solidului Proprietate ştiinţifică Dicţionare bilingve Utilaje de ridicat şi transportat Consultanţă industrială şi comercială Contracte comerciale Centrale electrice Desen tehnic Optimizare (matematică) Coloana infinită Investiţii financiare Acoperişuri cu pantă Geotehnică Maşini de săpat Managementul calităţii Tehnologii moderne Întreţinerea construcţiilor Întreprinderi mici şi mijlocii Peisagistică Drumuri (construcţie)
Vă rugăm să schimbaţi parola