Biblioteca Universităţii din Craiova

Modele matematice

Subiect Tematic: Modele matematice
Limba: rum
Termen generic: Cercetări operaţionale
Termen specific: Simulare numerică
Termen specific: Simularea sistemelor
Termen specific: Teoria aprovizionării şi controlul stocurilor
Termen specific: Teoria fiabilităţii
Termen specific: Modelarea sistemelor (proceselor de control)
Indice CZU: 519.87
Lucrări: 205 lucrari in 202 publicatii in 6 limbi
Metode matematice în biotehnică şi ingineria mediului de: Opriţa, Nicolae N.; Păunescu, Ioan, Ing.; Paraschiv, Gigel, Ing. (Text tipărit)
Elemente de modelare stohastică de: Iosifescu, Marius; Grigorescu, Ştefan; Oprişan, Gheorghe (Text tipărit)
Metode matematice în biotehnică şi ingineria mediului : CD-ROM de: Opriţa, Nicolae N.; Paraschiv, Gigel, Ing.; Păunescu, Ioan, Ing. (Multimedia)
Modelarea matematică în geografia umană de: Neguţ, Silviu; Tufescu, Victor (Text tipărit)
Sistemele spaţiului amenajat : Modelare-optimizare-previziune de: Celac, Mariana; Botez, M. (Text tipărit)
Modeling and Analysis of Dynamic Systems de: Esfandiari, Ramin S.; Lu, Bei (Text tipărit)
Modele dinamice pentru analiza impactului la vehicule de: Oţăt, Oana Victoria (Text tipărit)
Modelarea proceselor sociale de: (Text tipărit)
Subiecte
Grupuri. Teoria grupurilor Deformare plastică Încercarea materialelor Programare matematică Economie Educaţie Beton. Producerea industrială a betonului Management industrial Armonice (oscilaţii de ordin superior) de curent, tensiune CAD/CAM Cercetare operaţională Dispozitive giroscopice de stabilizare Geologie generală Ecuaţii şi sisteme parabolice Metafizică Hidrodinamică Grupuri finite Fizică nucleară Macroeconomie Teoria sistemelor dinamice Lanţuri cinematice Neutrino Preţ. Formarea preţului Transfer de căldură Plante furajere Grafică pe calculator Curgere supersonică Modele economico-matematice Venituri publice Studiul materialelor Construcţii de maşini Teoria sistemelor de control Managementul resurselor umane Circuite electrice Control automat Rezistenţa materialelor Cercetare ştiinţifică Biotehnologii agricole Teorie spectrală Valea Jiului Osteologie Analiza regresiei Geografie fizică Dispersie Procese Markov Maşini agricole Teoria probabilităţilor Investiţii Econometrie Construcţii Plasticitate Sisteme predictive de comandă şi reglare Măsurarea curgerii. Viteză, debit Analiza investiţiilor Cercetări operaţionale Maşini electrice Mathematica Aerodinamică Eroziunea solului Ecuaţii diferenţiale Electromagnetism Analiză numerică Hidrogeologie Sisteme de control automat Informatică Fabricaţie asistată de calculator Irigaţii Marketing Mecanisme Încălzirea clădirilor Teoria deciziilor Sistemul osos Biotehnologii Procese stochastice Sisteme filosofice Poluarea atmosferei Sociologie Hidrogeneratoare Internet C (limbaj de programare) Transportul gazelor naturale Monitorizare Sisteme automate de comandă şi reglare Programare liniară Electrotehnică Turnătorie Combaterea eroziunii solului Vibropercuţie Controlul calităţii mediului Semnale electrice. Transmisia semnalelor electrice Buget naţional Ape de suprafaţă. Mediul apelor dulci Turnarea metalului Calculatoare Statistică matematică Haos. Teoria haosului Geografie umană Ştiinţă şi cunoaştere Ingineria mediului Dizolvare Biometrie Pile de combustie Metode asimptotice Rotoare Analiză funcţională Producție agricolă - organizare Analiză matematică Morfologia plantelor Simulare numerică Încercarea mijloacelor de transport Elemente fotovoltaice Metoda Monte Carlo Documentare, cărţi Spume poliuretanice Ardere Rădăcini. Organe de nutriţie Stabilitatea sistemelor de comandă şi control Termotehnica clădirilor Comportarea la impact a autovehiculelor Programarea calculatoarelor Sisteme de reglare a circulaţiei rutiere Relee Ecuaţiile fizicii matematice Pompe centrifuge Tehnică ( generalităţi ) Sistematizarea teritoriului Mecanică teoretică Calculatoare analogice Procesarea semnalelor Reglare automată Contabilitate publică Curgerea lichidelor Fizică matematică Ştiinţe auxiliare geologiei Oţel lichid Izolarea termică a clădirilor Unde de şoc Operatori diferenţiali Termodinamică Inginerie medicală Implant Sisteme fuzzy Automatizare Gestiune financiară a societăţilor comerciale Construcţii civile Calcul diferenţial Teoria jocurilor Mecanica solidului Limbaje de programare Maşini electrice de c.a. Conturi Modelarea sistemelor (proceselor de control) Genetica populaţiilor Analiză statistică Geotehnică Comandă automată Mişcarea lichidelor în medii poroase Conductibilitate termică Electroenergetică Logică matematică Medicină Cibernetică Hidrologie Aeronave (principii constructive) Sisteme electromagnetice Principiul similitudinii Aliaje Simulare pe calculator Ecuaţii cu derivate parţiale Ecuaţii şi sisteme eliptice Tribologie Controlul traficului rutier Matlab Atmosfera (ca mediu înconjurător) Electromecanică Sudură cu laser Control fuzzy Sisteme de comandă şi conducere a zborului Managementul organizaţiei Mecanică fină Coloană vertebrală MAPLE Mecanica fluidelor Epidemiologie Râuri. Fluvii. Canale Metoda elementelor finite Procese sociale Ecologie Ştiinţe naturale Calculul structurilor de rezistenţă Modele matematice Scurgere laminară Biomecanică Sisteme informatice Situaţie economică Tratarea şi prelucrarea minereurilor Cavitaţie Sisteme electrice de putere Histerezis magnetic Criptare (informatică) Grafuri. Teoria grafurilor Calculatoare (generalităţi) Fizică Scurgere turbulentă Mediul înconjurător Informatică economică Simularea sistemelor Monadologie S.U.A. Vibraţii mecanice Leibniz, Gottfried Wilhelm Matematică aplicată Protecţia mediului înconjurător Biologie Astrofizică Estimarea proceselor Lanţuri Markov Funcţii Patologia membranei timpanice Circuite electronice Finanţe Izolarea maşinilor şi aparatelor electrice Şlefuire Modele de optimizare Roboţi industriali Tehnologie chimică Modelare în fizică Ştiinţă. Legile ştiinţei Sisteme automate de supraveghere Economie matematică Filosofie Economia energiei Metode numerice Teoria bifurcaţiei Excel Control optimal Sisteme dinamice Prognoze economice Software Proiectare computerizată Fizica plasmei
Vă rugăm să schimbaţi parola