Biblioteca Universităţii din Craiova

Modele matematice

Subiect Tematic: Modele matematice
Limba: rum
Termen generic: Cercetări operaţionale
Termen specific: Simulare numerică
Termen specific: Simularea sistemelor
Termen specific: Teoria aprovizionării şi controlul stocurilor
Termen specific: Teoria fiabilităţii
Termen specific: Modelarea sistemelor (proceselor de control)
Indice CZU: 519.87
Lucrări: 206 lucrari in 203 publicatii in 6 limbi
Applied Factor Analysis in the Natural Sciences de: Reyment, Richard A.; Jöreskog, K. G. (Text tipărit)
Aplicaţii ale modelării prin Bond Graph : Teză de doctorat de: Roman, Monica Gabriela (Text tipărit)
Automatica girostabilizatoarelor de: Aron, Ioan, Ing.; Lungu, Romulus (Text tipărit)
Analiză modală experimentală de: Manea, Ion, matematician (Text tipărit)
Applied Finite Mathematics de: Gilbert, Gary G.; Koehler, Donald O. (Text tipărit)
Subiecte
Grupuri. Teoria grupurilor Programare matematică Încercarea materialelor Deformare plastică Educaţie Beton. Producerea industrială a betonului Economie Armonice (oscilaţii de ordin superior) de curent, tensiune CAD/CAM Management industrial Cercetare operaţională Dispozitive giroscopice de stabilizare Geologie generală Ecuaţii şi sisteme parabolice Metafizică Hidrodinamică Fizică nucleară Grupuri finite Macroeconomie Teoria sistemelor dinamice Lanţuri cinematice Neutrino Transfer de căldură Preţ. Formarea preţului Plante furajere Grafică pe calculator Curgere supersonică Modele economico-matematice Venituri publice Construcţii de maşini Studiul materialelor Teoria sistemelor de control Managementul resurselor umane Control automat Rezistenţa materialelor Circuite electrice Cercetare ştiinţifică Teorie spectrală Biotehnologii agricole Osteologie Valea Jiului Geografie fizică Analiza regresiei Dispersie Procese Markov Maşini agricole Teoria probabilităţilor Investiţii Econometrie Construcţii Sisteme predictive de comandă şi reglare Plasticitate Analiza investiţiilor Măsurarea curgerii. Viteză, debit Maşini electrice Cercetări operaţionale Mathematica Aerodinamică Eroziunea solului Electromagnetism Ecuaţii diferenţiale Analiză numerică Hidrogeologie Sisteme de control automat Informatică Fabricaţie asistată de calculator Marketing Irigaţii Mecanisme Sistemul osos Încălzirea clădirilor Teoria deciziilor Biotehnologii Procese stochastice Sisteme filosofice Poluarea atmosferei Sociologie Hidrogeneratoare Internet C (limbaj de programare) Transportul gazelor naturale Monitorizare Sisteme automate de comandă şi reglare Programare liniară Electrotehnică Turnătorie Combaterea eroziunii solului Vibropercuţie Controlul calităţii mediului Semnale electrice. Transmisia semnalelor electrice Buget naţional Ape de suprafaţă. Mediul apelor dulci Turnarea metalului Statistică matematică Haos. Teoria haosului Calculatoare Ştiinţă şi cunoaştere Geografie umană Dizolvare Ingineria mediului Biometrie Pile de combustie Rotoare Metode asimptotice Analiză funcţională Producție agricolă - organizare Analiză matematică Morfologia plantelor Simulare numerică Încercarea mijloacelor de transport Elemente fotovoltaice Metoda Monte Carlo Documentare, cărţi Spume poliuretanice Ardere Rădăcini. Organe de nutriţie Stabilitatea sistemelor de comandă şi control Termotehnica clădirilor Comportarea la impact a autovehiculelor Programarea calculatoarelor Sisteme de reglare a circulaţiei rutiere Relee Ecuaţiile fizicii matematice Pompe centrifuge Mecanică teoretică Calculatoare analogice Procesarea semnalelor Sistematizarea teritoriului Reglare automată Contabilitate publică Fizică matematică Ştiinţe auxiliare geologiei Curgerea lichidelor Oţel lichid Izolarea termică a clădirilor Unde de şoc Operatori diferenţiali Termodinamică Implant Sisteme fuzzy Inginerie medicală Construcţii civile Gestiune financiară a societăţilor comerciale Automatizare Teoria jocurilor Calcul diferenţial Mecanica solidului Limbaje de programare Maşini electrice de c.a. Conturi Modelarea sistemelor (proceselor de control) Genetica populaţiilor Analiză statistică Geotehnică Comandă automată Mişcarea lichidelor în medii poroase Conductibilitate termică Electroenergetică Logică matematică Medicină Gemologie Cibernetică Hidrologie Aeronave (principii constructive) Sisteme electromagnetice Principiul similitudinii Aliaje Simulare pe calculator Ecuaţii cu derivate parţiale Ecuaţii şi sisteme eliptice Tribologie Matlab Controlul traficului rutier Atmosfera (ca mediu înconjurător) Electromecanică Control fuzzy Sudură cu laser Sisteme de comandă şi conducere a zborului Managementul organizaţiei Coloană vertebrală MAPLE Mecanică fină Mecanica fluidelor Epidemiologie Râuri. Fluvii. Canale Metoda elementelor finite Procese sociale Ecologie Ştiinţe naturale Calculul structurilor de rezistenţă Modele matematice Scurgere laminară Biomecanică Sisteme informatice Situaţie economică Tratarea şi prelucrarea minereurilor Cavitaţie Sisteme electrice de putere Histerezis magnetic Criptare (informatică) Grafuri. Teoria grafurilor Fizică Calculatoare (generalităţi) Scurgere turbulentă Informatică economică Mediul înconjurător Simularea sistemelor Monadologie S.U.A. Vibraţii mecanice Leibniz, Gottfried Wilhelm Matematică aplicată Protecţia mediului înconjurător Biologie Astrofizică Estimarea proceselor Lanţuri Markov Funcţii Patologia membranei timpanice Finanţe Izolarea maşinilor şi aparatelor electrice Circuite electronice Şlefuire Modele de optimizare Tehnologie chimică Roboţi industriali Modelare în fizică Ştiinţă. Legile ştiinţei Sisteme automate de supraveghere Economie matematică Filosofie Economia energiei Metode numerice Teoria bifurcaţiei Cristalografie matematică Excel Control optimal Sisteme dinamice Prognoze economice Software Proiectare computerizată Fizica plasmei Tehnică ( generalităţi )
Vă rugăm să schimbaţi parola