Biblioteca Universităţii din Craiova

Modele matematice

Subiect Tematic: Modele matematice
Limba: rum
Termen generic: Cercetări operaţionale
Termen specific: Simulare numerică
Termen specific: Simularea sistemelor
Termen specific: Teoria aprovizionării şi controlul stocurilor
Termen specific: Teoria fiabilităţii
Termen specific: Modelarea sistemelor (proceselor de control)
Indice CZU: 519.87
Lucrări: 206 lucrari in 205 publicatii in 6 limbi
Metode de calcul şi tehnici experimentale de analiza tensiunilor în biomecanică de: Antonescu, Dinu; Buga, Mihail; Constantinescu, Ioan N. (Text tipărit)
Differential Dynamical Systems de: Meiss, James D. (Text tipărit)
Applied Factor Analysis in the Natural Sciences de: Reyment, Richard A.; Jöreskog, K. G. (Text tipărit)
Engineering Models for Agricultural Production de: Hunt, Donnel R. (Text tipărit)
Analiză modală experimentală de: Manea, Ion, matematician (Text tipărit)
Applied Finite Mathematics de: Gilbert, Gary G.; Koehler, Donald O. (Text tipărit)
Subiecte
Grupuri. Teoria grupurilor Programare matematică Încercarea materialelor Deformare plastică Educaţie Economie Beton. Producerea industrială a betonului Armonice (oscilaţii de ordin superior) de curent, tensiune CAD/CAM Management industrial Cercetare operaţională Dispozitive giroscopice de stabilizare Geologie generală Ecuaţii şi sisteme parabolice Metafizică Hidrodinamică Fizică nucleară Grupuri finite Macroeconomie Teoria sistemelor dinamice Neutrino Lanţuri cinematice Preţ. Formarea preţului Transfer de căldură Plante furajere Grafică pe calculator Curgere supersonică Modele economico-matematice Venituri publice Studiul materialelor Construcţii de maşini Teoria sistemelor de control Managementul resurselor umane Control automat Rezistenţa materialelor Circuite electrice Cercetare ştiinţifică Biotehnologii agricole Teorie spectrală Valea Jiului Osteologie Geografie fizică Analiza regresiei Dispersie Procese Markov Maşini agricole Teoria probabilităţilor Investiţii Econometrie Construcţii Sisteme predictive de comandă şi reglare Plasticitate Analiza investiţiilor Măsurarea curgerii. Viteză, debit Cercetări operaţionale Maşini electrice Mathematica Aerodinamică Eroziunea solului Ecuaţii diferenţiale Electromagnetism Analiză numerică Hidrogeologie Sisteme de control automat Fabricaţie asistată de calculator Informatică Marketing Irigaţii Mecanisme Încălzirea clădirilor Teoria deciziilor Sistemul osos Biotehnologii Procese stochastice Sisteme filosofice Poluarea atmosferei Hidrogeneratoare Internet C (limbaj de programare) Sociologie Transportul gazelor naturale Monitorizare Sisteme automate de comandă şi reglare Programare liniară Electrotehnică Turnătorie Combaterea eroziunii solului Vibropercuţie Controlul calităţii mediului Semnale electrice. Transmisia semnalelor electrice Buget naţional Ape de suprafaţă. Mediul apelor dulci Turnarea metalului Statistică matematică Haos. Teoria haosului Calculatoare Ştiinţă şi cunoaştere Geografie umană Ingineria mediului Dizolvare Biometrie Pile de combustie Rotoare Metode asimptotice Analiză funcţională Producție agricolă - organizare Analiză matematică Morfologia plantelor Simulare numerică Încercarea mijloacelor de transport Elemente fotovoltaice Metoda Monte Carlo Documentare, cărţi Spume poliuretanice Ardere Rădăcini. Organe de nutriţie Stabilitatea sistemelor de comandă şi control Termotehnica clădirilor Comportarea la impact a autovehiculelor Programarea calculatoarelor Sisteme de reglare a circulaţiei rutiere Relee Pompe centrifuge Ecuaţiile fizicii matematice Calculatoare analogice Procesarea semnalelor Reglare automată Contabilitate publică Mecanică teoretică Sistematizarea teritoriului Fizică matematică Curgerea lichidelor Ştiinţe auxiliare geologiei Oţel lichid Izolarea termică a clădirilor Unde de şoc Operatori diferenţiali Termodinamică Implant Sisteme fuzzy Inginerie medicală Construcţii civile Gestiune financiară a societăţilor comerciale Automatizare Calcul diferenţial Teoria jocurilor Mecanica solidului Limbaje de programare Maşini electrice de c.a. Conturi Modelarea sistemelor (proceselor de control) Genetica populaţiilor Analiză statistică Geotehnică Comandă automată Mişcarea lichidelor în medii poroase Conductibilitate termică Electroenergetică Logică matematică Medicină Gemologie Cibernetică Hidrologie Aeronave (principii constructive) Sisteme electromagnetice Principiul similitudinii Aliaje Simulare pe calculator Ecuaţii cu derivate parţiale Ecuaţii şi sisteme eliptice Tribologie Controlul traficului rutier Matlab Atmosfera (ca mediu înconjurător) Electromecanică Sudură cu laser Control fuzzy Sisteme de comandă şi conducere a zborului Managementul organizaţiei Coloană vertebrală MAPLE Mecanică fină Mecanica fluidelor Epidemiologie Râuri. Fluvii. Canale Metoda elementelor finite Procese sociale Ecologie Ştiinţe naturale Calculul structurilor de rezistenţă Modele matematice Scurgere laminară Biomecanică Sisteme informatice Situaţie economică Tratarea şi prelucrarea minereurilor Cavitaţie Sisteme electrice de putere Histerezis magnetic Criptare (informatică) Grafuri. Teoria grafurilor Fizică Calculatoare (generalităţi) Scurgere turbulentă Informatică economică Mediul înconjurător Simularea sistemelor Monadologie S.U.A. Vibraţii mecanice Leibniz, Gottfried Wilhelm Matematică aplicată Protecţia mediului înconjurător Biologie Astrofizică Estimarea proceselor Lanţuri Markov Funcţii Patologia membranei timpanice Finanţe Izolarea maşinilor şi aparatelor electrice Circuite electronice Şlefuire Modele de optimizare Tehnologie chimică Roboţi industriali Modelare în fizică Ştiinţă. Legile ştiinţei Sisteme automate de supraveghere Economie matematică Filosofie Economia energiei Metode numerice Teoria bifurcaţiei Cristalografie matematică Excel Control optimal Prognoze economice Sisteme dinamice Software Proiectare computerizată Fizica plasmei Tehnică ( generalităţi )
Vă rugăm să schimbaţi parola