Biblioteca Universităţii din Craiova

Informatică aplicată

Subiect Tematic: Informatică aplicată
Limba: rum
Termen în relație: Metode bazate pe calculator
Termen specific: Sisteme informatice financiar-bancare
Termen specific: Sisteme informatice geografice (GIS)
Termen specific: Comerţ electronic
Indice CZU: 004.9
Lucrări: 194 lucrari in 194 publicatii in 5 limbi
Aplicaţii industriale ale tehnicii de calcul de: Popescu, Florin Dumitru, Ing. (Text tipărit)
Administrative Procedures for the Electronic Office de: Rosen, Arnold; Bahniuk, Margaret Hilton; Feretic, Eileen (Text tipărit)
Aplicaţiile calculatoarelor în chimie de: Filip, Petru Inf.; Gheorghiu, Mircea, ing. (Text tipărit)
Analiza datelor statistice utilizând SPSS de: Harja, Eugenia; Stângaciu, Oana Ancuţa (Text tipărit)
Aplicaţii privind managementul resurselor de soluri şi terenuri în agricultură utilizând tehnologie S.I.G. la diferite scări de: Dumitru, Sorina; Simota, Cătălin; Canarache, Andrei; Dumitru, Mihai (Text tipărit)
Actualitatea în informatică şi conducere de: Peteanu, Vasile (Text tipărit)
Subiecte
Afaceri Tehnica mijloacelor de transport Educaţie Matematică Economie Audiovizual Psihologie pedagogică Baze de date Algèbre linéaire Transport feroviar Geologie generală Control financiar-contabil Măsurări. Principii generale CARIne Conducere Interpolare Geografie Metode bazate pe calculator Grafică pe calculator Psihologie aplicată Construcţii de maşini Organe de maşini Design industrial Modele de decizii Geometrie diferenţială Control automat Cercetare ştiinţifică Societatea informaţională Pomicultură generală Diagnostic Agricultură Energie electrică (producere) Metode de predare şi instruire Chimie Prelucrarea informaţiilor privind modele şi tipare 线性代数 Decizii manageriale Chirurgie Vaci de lapte Construcţii Industrie Tehnologia informaţiei Tricotaje Creştere economică Genetică aplicată Mass-media MAPLE Mecanica fluidelor Prelucrarea imaginilor Mathematica Mecanică - inginerie mecanică Arhitectura locuinţelor E-Learning Analiză numerică Cibernetică matematică Producţia. Procesul de producţie Pedagogie Informatică Marketing Drept Statică Inteligenţă artificială Mecanisme Sisteme informatice Recunoaşterea modelelor şi tiparelor Algoritmi de programare Educaţie fizică Robotică Organizare comercială Didactică Geometrie Tranzacţii bancare Pedologie. Ştiinţa solurilor Fizică Calculatoare (generalităţi) România Algebră liniară Sociologie Internet Ştiinţă militară Sisteme informatice geografice (GIS) Univers Vinificaţie Informatică economică Mediul înconjurător Creşterea animalelor Monitorizare Analiză economico-financiară Microsoft Office Design comercial Futurologie Matematică aplicată Credit bancar Statistică matematică Biologie Contabilitate Informatică aplicată COBOL Inginerie GIS (Geographical Information Systems) Programare orientată pe obiect Linear Algebra Biblioteci Bănci Dezvoltarea colecţiilor Sociologie educaţională Sociologia comunicării Învăţământ Metode numerice Industria chimică Prelucrarea şi producerea de documente Genetica plantelor Procesele comunicării Hidroenergetică Programe de calculator Secolul XXI Întreprinderi industriale JAVA Excel Software Programarea calculatoarelor Management Urbanism Critică literară Tehnică ( generalităţi ) Statistică Sistematizarea teritoriului Calculatoare de birou Psihologia personalităţii Horticultură Organizarea învăţământului Cercetare statistică SPSS (software de statistică) Sănătate şi igienă publică Psihologia copilului Construcţii civile Industria textilă Structuri de date Birotică Sănătate (organizare publică şi profesională) Indicatori economici Limbaje de programare Asigurări de persoane Învăţământ superior Literatură Biblioteconomie Optimizare (matematică) Carte electronică Tehnica reglării Învăţământ liceal Managementul calităţii Tehnologii moderne Medicină Evaluarea cunoştinţelor Artă Statistică economică Ştiinţe sociale Economie naţională Operaţiuni de război Prelucrarea datelor Echipamente electrice şi electronice pe mijloacele de transport Probabilităţi Comerţ electronic Statele Unite ale Americii Simulare pe calculator Sondaj statistic Psihologie MathCad Matlab Prospectarea pieţei Locuinţă. Mobilier casnic
Vă rugăm să schimbaţi parola