Biblioteca Universităţii din Craiova

Informatică aplicată

Subiect Tematic: Informatică aplicată
Limba: rum
Termen în relație: Metode bazate pe calculator
Termen specific: Sisteme informatice financiar-bancare
Termen specific: Sisteme informatice geografice (GIS)
Termen specific: Comerţ electronic
Indice CZU: 004.9
Lucrări: 197 lucrari in 197 publicatii in 5 limbi
Informatică industrială de: Mocanu, Mariana (Text tipărit)
Instruire asistată de calculator de: Nechita, Elena; Timofti, Iulia Cristina (Text tipărit)
Sisteme de gestiune a bazelor de date de: Popescu, Virgil Daniel (Text tipărit)
Instruire asistată de calculator : Didactică informatică de: Adăscăliţei, Adrian (Text tipărit)
Informatică managerială de: Buşe, Florian; Buia, Grigore (Text tipărit)
Ontologii informatice în învățământul online de: Băjenaru, Lidia (Text tipărit)
Subiecte
Afaceri Tehnica mijloacelor de transport Educaţie Economie Matematică Audiovizual Baze de date Psihologie pedagogică Transport feroviar Algèbre linéaire Geologie generală Control financiar-contabil Măsurări. Principii generale CARIne Conducere Interpolare Geografie Metode bazate pe calculator Grafică pe calculator Psihologie aplicată Construcţii de maşini Organe de maşini Design industrial Modele de decizii Geometrie diferenţială Control automat Cercetare ştiinţifică Societatea informaţională Pomicultură generală Diagnostic Metode de predare şi instruire Agricultură Energie electrică (producere) Chimie Prelucrarea informaţiilor privind modele şi tipare 线性代数 Vaci de lapte Construcţii Industrie Tricotaje Tehnologia informaţiei Creştere economică Genetică aplicată Mass-media MAPLE Mecanica fluidelor Prelucrarea imaginilor Mathematica Mecanică - inginerie mecanică Arhitectura locuinţelor Analiză numerică Cibernetică matematică Producţia. Procesul de producţie Pedagogie Informatică Marketing Drept Statică Inteligenţă artificială Mecanisme Sisteme informatice Economie agrară Recunoaşterea modelelor şi tiparelor Algoritmi de programare Educaţie fizică Robotică Organizare comercială Didactică Cooperative agricole Geometrie Tranzacţii bancare România Calculatoare (generalităţi) Pedologie. Ştiinţa solurilor Fizică Algebră liniară Sociologie Internet Ştiinţă militară Sisteme informatice geografice (GIS) Univers Vinificaţie Informatică economică Creşterea animalelor Mediul înconjurător Monitorizare Analiză economico-financiară Microsoft Office Design comercial Futurologie Matematică aplicată Credit bancar Statistică matematică Biologie Contabilitate Informatică aplicată COBOL Inginerie GIS (Geographical Information Systems) Programare orientată pe obiect Biblioteci Linear Algebra Bănci Dezvoltarea colecţiilor Sociologie educaţională Sociologia comunicării Învăţământ Metode numerice Industria chimică Prelucrarea şi producerea de documente Genetica plantelor Hidroenergetică Programe de calculator Secolul XXI Întreprinderi industriale JAVA Excel Software Programarea calculatoarelor Management Urbanism Critică literară Tehnică ( generalităţi ) Statistică Sistematizarea teritoriului Calculatoare de birou Psihologia personalităţii Horticultură Organizarea învăţământului Cercetare statistică SPSS (software de statistică) Sănătate şi igienă publică Psihologia copilului Construcţii civile Industria textilă Structuri de date Birotică Sănătate (organizare publică şi profesională) Indicatori economici Limbaje de programare Asigurări de persoane Învăţământ superior Literatură Biblioteconomie Optimizare (matematică) Carte electronică Tehnica reglării Învăţământ liceal Managementul calităţii Tehnologii moderne Medicină Evaluarea cunoştinţelor Artă E-Learning ( educație on-line ) Statistică economică Ştiinţe sociale Economie naţională Operaţiuni de război Prelucrarea datelor Echipamente electrice şi electronice pe mijloacele de transport Probabilităţi Comerţ electronic Statele Unite ale Americii Simulare pe calculator Sondaj statistic Psihologie MathCad Procesele comunicării. Schimb de informații Matlab Prospectarea pieţei Locuinţă. Mobilier casnic Decizii manageriale Chirurgie
Vă rugăm să schimbaţi parola