Biblioteca Universităţii din Craiova

Învăţământ superior

Subiect Tematic: Învăţământ superior
Limba: rum
Termen în relație: Universităţi
Termen generic: Forme de învăţământ
Termen specific: Profesori universitari
Termen specific: Evaluare academică
Termen specific: Învăţământ la distanţă
Termen specific: Finanţarea studiilor superioare
Termen specific: Conducere şi organe de conducere în universităţi
Termen specific: Metode de predare universitare
Termen specific: Titluri universitare
Termen specific: Organizarea învăţământului superior
Termen specific: Personal de conducere în universităţi
Indice CZU: 378
Lucrări: 455 lucrari in 448 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Tiraspol Astronomie Austria Cibernetică economică Educaţie Théorie de la traduction Biografii Arte plastice Progres ştiinţifico-tehnic Termotehnică Admitere la facultate Franţa Merceologie Muncă. Organizarea muncii Liceul Naţional, Iaşi Europa Autonomie (învăţământ) Învăţământ privat Economie de piaţă Leiden Construcţii de maşini Universitatea din Bucureşti Managementul resurselor umane Cercetare ştiinţifică Pomicultură generală Metalurgie (generalităţi) Identitate culturală Finanţarea studiilor superioare Reforma învăţământului Formare profesională Creştere economică Personalităţi culturale Universitatea din Cluj-Napoca UNESCO Globalizare Burse de studiu Transilvania Mecanică - inginerie mecanică Japonia Aniversări Pedagogie Informatică Marketing Institutul de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca Mecanisme Teoria traducerii Economie agrară Licee, colegii Educaţie fizică Resurse umane Institutul de Învățământ Superior Bacău Leopold Franzens Universität, Innsbruck Geometrie România Columbia Gorj, judeţ Internet Ludu, Theodor Cultura organizaţională Alfabetizare Învăţământ gimnazial Electrotehnică Carte scanată Baia Mare, oraş Creativitatea Cambridge, test Credit bancar Studenţi Informare. Ştiinţa informării Ştiinţă şi cunoaştere Inovaţii Facultatea de Filologie și Litere din București Seminarii. Discuţii Academia domnească din Bucureşti Teorie literară Informatică aplicată Analiză matematică Facultatea de Ştiinţe din Craiova Eurydice, reţea Istorie interbelică Kretzulescu, Nicolae Învăţământ de specialitate Academia Domnească din Iaşi Reformă şcolară Tehnica muncii intelectuale Cluj-Napoca, oraş Electronică Nanotehnologii Învăţământ Energetică Prelucrarea şi producerea de documente Universitatea Politehnica Timişoara Microelectronică Chimie anorganică Forţă de muncă Competenţă profesională Plasarea forţei de muncă Competenţă lingvistică Tineri Universităţi Învăţământ la distanţă Mecanică teoretică Limba rusă Universitatea ”Regele Ferdinand I” Cluj Cercetare statistică BASIC, limbaj de programare Drept comparat Metodologie Planificarea sistemului educaţional Univeristatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Transporturi (organizare generală) Ocupaţii, profesii. Vocaţie Evaluare academică Oltenia Învăţământ superior Acreditare academică Literatură Universitatea Tehnică (Timişoara) Limba franceză Examenul de licenţă Carte electronică Ploieşti ARACIS Învăţământ liceal Managementul calităţii Belgia Electroenergetică Medicină Evaluarea cunoştinţelor Théorie littéraire Facultăţi Cibernetică Conducere şi organe de conducere în universităţi Timişoara Ungaria Bibliologie E-Learning ( educație on-line ) Ştiinţe sociale Mecatronică Programe de învăţământ/de studiu Solcanu, Ion I. Marea Neagră Burse de cercetare Metodică Statele Unite ale Americii Formarea profesorilor şi educatorilor Bărnuţiu, Simion Europa Centrală şi de Est Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad Învăţământ în limbi străine Perfecţionarea profesorilor Côte d'Ivoire Discursuri Politica educaţiei Olanda Teoria sportului Psihologie Istorie contemporană Personal din învăţământ Universităţi tehnice Schimburi de profesori şi elevi Economie politică Metode de predare universitare Istorie Stomatologie Jocuri sportive Profesori universitari Oradea Dispozitive semiconductoare Limba engleză Industrie Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere" Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Universitatea din Craiova Marea Britanie Motivaţie (psihologie) Mecanică fină Organizaţii interguvernamentale Institutul de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca Industria petrolieră Universitatea din Bacău Multilingvism Procese sociale Moldova, republica Curriculum educaţional Dinamică culturală Cercetări sociale Învăţământ preuniversitar Lucrare de licenţă Fulbright, program Geografie economică Institutul Agronomic Craiova Pediatrie Uniunea Europeană Finlanda Sociologie politică Învăţământ primar Universitatea Tehnică a Moldovei Universitatea "Ovidius" Constanţa Accademia di Romania in Roma Suedia Didactică Cultură Competitivitate Uniunea Sovietică Chimie analitică Fizică Limba germană Literary theory Învăţământ preşcolar TEMPUS, program Învăţământ special Germania Multiculturalitate Colegii economice Algebră Invenţii şi descoperiri Identitate etnică Estonia Epistemologie Anatomie umană Budapesta Ştiinţa istoriei Craiova Performanţă personală Sisteme informatice financiar-contabile Mişcări ale tineretului Interferenţe culturale Inginerie Legislaţie Aeronautică Prezentare istorică Finanţe Licenţă. Examenul de licenţă Antreprenoriat Theory of translation Limba latină Organizarea învăţământului superior Învăţare logică Studiu individual Piaţa muncii Biblioteci universitare Francofonie Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Sociologie educaţională Organizare şi management sportiv Filosofie Lucrare de diplomă Universitatea " Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu Academia de Studii Economice (Bucureşti) America Ţări cu economie de piaţă Comerţ internaţional Învăţarea limbii Doctorat Electricitate Management Management educaţional Tehnică ( generalităţi ) Personalităţi ştiinţifice Politică şi guvernare Horticultură Iordania Organizarea învăţământului Latin Hodoş, Iosif Bibliografii Papiu Ilarian, Alexandru Culegeri omagiale Omagii. Jubilee Activităţi practice Cultură fizică, gimnastică Academia Mihăileană, Iaşi Matematică Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Economie Iaşi, oraş Institutul de Medicină şi Farmacie Iaşi Universitatea de Nord Baia Mare Legumicultură Personal de conducere în universităţi Interdisciplinaritate Fiziologie umană Academia de Înalte Studii Agronomice Cluj Viticultură Geografie Etică Institutul de Arte Plastice "N. Grigorescu" București Ciucur, Dumitru Motricitate Africa Tuduri, Christina Farmacologie Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj Chimie fizică Europa de Est Învătământ - aspecte sociale Instruire practică Agricultură Metode de predare şi instruire Chimie Cataloage Limba română Academii Lingvistică generală Construcţii civile şi industriale Cernăuţi Sindicate Orientare profesională
Vă rugăm să schimbaţi parola