Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept comercial

Subiect Tematic: Drept comercial
Limba: rum
Termen în relație: Dreptul afacerilor
Termen specific: Proprietate intelectuală
Termen specific: Procură (împuternicire comercială)
Termen specific: Contracte de drept civil care au caracter comercial
Termen specific: Contracte comerciale
Termen specific: Drept comercial internaţional
Termen specific: Drept de autor
Termen specific: Drept financiar
Termen specific: Tranzacţii comerciale
Indice CZU: 347.7
Lucrări: 1136 lucrari in 1131 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Afaceri Curţi ale organizaţiilor internaţionale Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Economie Drept comercial internaţional Responsabilitate profesională Comercializarea obiectelor de artă Carte veche Arbitraj civil Drept financiar Drept administrativ Achiziţii publice Ambalaje Italia Franţa Burse de mărfuri Concurenţă comercială Comerţ exterior Profesii liberale Dreptul muncii Dobândă Insolvenţa Europa Africa Proprietate industrială Efectele obligaţiilor Economie de piaţă Societăţi comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.) Dicţionare de specialitate Guvernanţă corporatistă Conflicte comerciale Bulgaria Practică judiciară Drept privat Parteneriat public-privat Procedură arbitrară Acţiuni comerciale Recurs (căi de recurs) Fonduri de comerţ Comerţ (generalităţi) Clasificarea ocupaţiilor, profesiilor Probleme juridice ale societăţilor comerciale Cooperative meşteşugăreşti Drept maritim Curtea Europeană de Justiţie Transilvania Investiţii străine Obligaţii comerciale Întreprinderi Organizaţia Mondială a Comerţului(OMC) Drept Marketing Legislaţie economică Contabilitate comercială Legislaţie fiscală Drept vamal Contracte de drept civil care au caracter comercial Terminologie juridică Concurenţă neloială Albania Organizare comercială Cooperative agricole Tranzacţii bancare România Acţionari Societăţi comerciale Proprietate colectivă Istoria dreptului Cambia bancară Societăţi în participaţiune Legislaţie financiară Arabia Drept fiscal Relații comerciale între țări Planificare economică Germania S.U.A. Probe scrise sau dovezi Carte scanată Lichidarea societăţilor comerciale Fapte juridice Asistență judiciară internațională Drept civil Coproprietate în indiviziune Infracţiuni economice Persoane juridice Drept comercial Contabilitate Drept de autor Contracte speciale Mediere Cambie Transferarea drepturilor Titluri de credit Pieţe financiare Garanţii mobiliare Jurisprudenţă Fraude economice Legislaţie Comerţ interior Politici comerciale Drept economic OHADA Procedură judiciară Cesiune Cauţiune Magistraţi Contracte civile Titluri de valoare Contencios fiscal Dividende România. Legi, decrete Constituirea societăţilor comerciale Administrarea societăţilor comerciale Drept bancar Curtea de casaţie Organizaţii pentru plăţi internaţionale Relaţii economice internaţionale Comerţ internaţional Întreprinderi industriale Privatizare Litigii Management Obligaţii civile Organizaţii de comerţ exterior Salarii Răspundere civilă Dreptul afacerilor Contabilitate publică Personalităţi ştiinţifice Common Law Procedură civilă Drept comunitar Arbitraj internaţional Publicitate Conciliere Bibliografii Drept comparat Arhivare. Aranjarea şi păstrarea actelor Bilete la ordin Procedură penală Industria hotelieră Asociaţii comerciale. Corporaţii Răspundere civilă delictuală Mandat. Împuternicire a avocatului Cooperare internaţională Societăţi civile, asociaţii, organizaţii Distribuţia mărfurilor Adunarea generală a acţionarilor Licitaţii Capital social Contracte comerciale Asigurări de viaţă Valori mobiliare Limba franceză Carte electronică Vânzare de bunuri imobiliare Finanţe publice Proprietate intelectuală Dreptul familiei Belgia Aprovizionarea întreprinderii Tranzacţii comerciale Contracte de vânzare Dreptul concurenţei comerciale Efectele contractelor Cecuri bancare Registrul comerţului Gaj Comerţ electronic Intermediari de comerţ Dreptul transporturilor Statele Unite ale Americii Ipotecare Dreptul publicităţii şi al reclamei Anglia Drept penal Obligaţii de întreţinere Brevete Impozite Dreptul mediului înconjurător Franciza Contencios administrativ Contracte comerciale internaţionale Comercianţi Cooperare economică internaţională Comerţ maritim Nulitate. Procedura de nulitate Marea Britanie Moldova, republica Drept european Uniunea Europeană Garanţie Arbitraj comercial Drept internaţional privat Faliment Capital Instrumente de creditare Cameră de comerţ şi industrie Drept roman Limba germană Lichidare obligatorie (judiciară) Societăţi comerciale pe acţiuni (SA) Drept internaţional Rezilierea contractelor Prejudicii
Vă rugăm să schimbaţi parola