Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept comercial

Subiect Tematic: Drept comercial
Limba: rum
Termen în relație: Dreptul afacerilor
Termen specific: Proprietate intelectuală
Termen specific: Procură (împuternicire comercială)
Termen specific: Contracte de drept civil care au caracter comercial
Termen specific: Contracte comerciale
Termen specific: Drept comercial internaţional
Termen specific: Drept de autor
Termen specific: Drept financiar
Termen specific: Tranzacţii comerciale
Indice CZU: 347.7
Lucrări: 1136 lucrari in 1128 publicatii in 7 limbi
Afaceri : Perspective juridice şi economice de: Mureşan, Laura; Poţincu, Cristian-Romeo (Text tipărit)
Afaceri comerciale : Abordări moderne de: Costea, Carmen-Eugenia (Text tipărit)
Business Law de: Anderson, Ronald A.; Kumpf, Walter A. (Text tipărit)
Business Law : Principles and Cases de: Kerr, Thomas S. (Text tipărit)
Business Law : Principles, Cases, and Policy de: Roszkowski, Mark E. (Text tipărit)
Business Law : Cases - Text - Statutes de: Teevan, John C.; Smith, Len Young (Text tipărit)
Business Law : Principles and Cases de: Wyatt, John W.; Wyatt, Madie B. (Text tipărit)
Subiecte
Afaceri Curţi ale organizaţiilor internaţionale Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Drept comercial internaţional Economie Responsabilitate profesională Comercializarea obiectelor de artă Carte veche Arbitraj civil Drept financiar Drept administrativ Achiziţii publice Ambalaje Italia Franţa Burse de mărfuri Concurenţă comercială Comerţ exterior Profesii liberale Dreptul muncii Dobândă Insolvenţa Europa Africa Proprietate industrială Efectele obligaţiilor Economie de piaţă Societăţi comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.) Dicţionare de specialitate Guvernanţă corporatistă Conflicte comerciale Bulgaria Practică judiciară Drept privat Parteneriat public-privat Procedură arbitrară Acţiuni comerciale Recurs (căi de recurs) Fonduri de comerţ Comerţ (generalităţi) Clasificarea ocupaţiilor, profesiilor Probleme juridice ale societăţilor comerciale Cooperative meşteşugăreşti Drept maritim Curtea Europeană de Justiţie Transilvania Investiţii străine Obligaţii comerciale Organizaţia Mondială a Comerţului(OMC) Întreprinderi Drept Marketing Contabilitate comercială Legislaţie economică Legislaţie fiscală Drept vamal Terminologie juridică Contracte de drept civil care au caracter comercial Concurenţă neloială Organizare comercială Albania Cooperative agricole Tranzacţii bancare România Acţionari Societăţi comerciale Proprietate colectivă Istoria dreptului Cambia bancară Societăţi în participaţiune Legislaţie financiară Arabia Drept fiscal Relații comerciale între țări Planificare economică Germania S.U.A. Carte scanată Probe scrise sau dovezi Lichidarea societăţilor comerciale Fapte juridice Asistență judiciară internațională Drept civil Coproprietate în indiviziune Infracţiuni economice Persoane juridice Drept comercial Contabilitate Drept de autor Contracte speciale Cambie Mediere Transferarea drepturilor Pieţe financiare Titluri de credit Jurisprudenţă Legislaţie Fraude economice Garanţii mobiliare Comerţ interior Politici comerciale Drept economic OHADA Procedură judiciară Cesiune Cauţiune Contracte civile Magistraţi Titluri de valoare Contencios fiscal Dividende România. Legi, decrete Constituirea societăţilor comerciale Administrarea societăţilor comerciale Drept bancar Relaţii economice internaţionale Curtea de casaţie Organizaţii pentru plăţi internaţionale Comerţ internaţional Întreprinderi industriale Privatizare Litigii Management Obligaţii civile Organizaţii de comerţ exterior Salarii Dreptul afacerilor Contabilitate publică Răspundere civilă Personalităţi ştiinţifice Common Law Procedură civilă Drept comunitar Arbitraj internaţional Publicitate Bibliografii Conciliere Drept comparat Bilete la ordin Arhivare. Aranjarea şi păstrarea actelor Procedură penală Industria hotelieră Asociaţii comerciale. Corporaţii Mandat. Împuternicire a avocatului Cooperare internaţională Răspundere civilă delictuală Societăţi civile, asociaţii, organizaţii Distribuţia mărfurilor Adunarea generală a acţionarilor Licitaţii Capital social Contracte comerciale Asigurări de viaţă Limba franceză Valori mobiliare Carte electronică Proprietate intelectuală Finanţe publice Vânzare de bunuri imobiliare Belgia Dreptul familiei Aprovizionarea întreprinderii Tranzacţii comerciale Contracte de vânzare Dreptul concurenţei comerciale Efectele contractelor Cecuri bancare Registrul comerţului Gaj Intermediari de comerţ Comerţ electronic Dreptul transporturilor Statele Unite ale Americii Ipotecare Dreptul publicităţii şi al reclamei Anglia Drept penal Obligaţii de întreţinere Brevete Impozite Dreptul mediului înconjurător Franciza Contencios administrativ Contracte comerciale internaţionale Comercianţi Cooperare economică internaţională Comerţ maritim Nulitate. Procedura de nulitate Marea Britanie Moldova, republica Drept european Uniunea Europeană Garanţie Arbitraj comercial Drept internaţional privat Faliment Capital Instrumente de creditare Cameră de comerţ şi industrie Drept roman Limba germană Lichidare obligatorie (judiciară) Drept internaţional Societăţi comerciale pe acţiuni (SA) Rezilierea contractelor Prejudicii
Vă rugăm să schimbaţi parola