Biblioteca Universităţii din Craiova

Dezvoltare economică

Subiect Tematic: Dezvoltare economică
Limba: rum
Termen în relație: Creştere economică
Termen în relație: Dezvoltare durabilă
Termen specific: Economie socială
Indice CZU: 330.34
Lucrări: 371 lucrari in 369 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Afaceri Demografie Motivaţia muncii Mobilitate socială Progres ştiinţifico-tehnic Servicii. Prestări de servicii Brazilia Produse agroalimentare Italia Franţa Socialism Comerţ exterior Aspecte sociale Servicii publice de ocuparea forţei de muncă Europa Economie de piaţă Previziuni economice Imperiul Bizantin Cercetare ştiinţifică Politică monetară Mexic Valea Jiului Emigraţie Discursuri politice Energie electrică (producere) Korea Venit naţional Politică economică regională Cultură şi civilizaţie Criză economică Econometrie Economişti Socialism ştiinţific Sisteme de alimentare electrică Economie industrială Creştere economică Ţara Românească Mass-media Evrei UNESCO Globalizare Dezarmare Turism Investiţii străine Mali Forţe de producţie Parteneriat OPEC China Demografie economică Tehnici manageriale Ajutor economic internaţional Dezvoltare socială Informatică Marketing Criză financiară globală Economie agrară Ţări dezvoltate Sector terţiar Legislaţie economică Irlanda Planificare Organizare comercială Economie mondială România Gorj, judeţ Reforma agrară Transport maritim Geografie demografică Ruhr, regiune Societăţi comerciale Prosperitate Chemnitz, oraş Sisteme economice Relații comerciale între țări Planificare economică Zambia Eficienţă Credit bancar Ştiinţă şi cunoaştere Inovaţii Sociologie rurală Modele de organizare a pieţei de electricitate Managementul proiectelor Economie subdezvoltată Marketing agroalimentar Democraţie în antichitate Ţărani SAPARD Pieţe financiare America Latină Doctrine economice moderne Societăţi capitaliste Conflicte internaţionale Institute de cercetare Politică economică internaţională Dolj, judeţ Ecologia umană şi mediul Politici ecologice Bănci Administraţie locală Schimbări sociale Finanţare Energetică Asia Relaţii economice internaţionale Politică economică Tailanda Marketing internaţional Bunăstare socială Planificare bugetară Politică demografică Integrare europeană Sistematizarea teritoriului Economie socialistă Ghana Management strategic Comerţ agroalimentar Export Economia serviciilor Uniuni economice Transporturi (organizare generală) Reciclarea deşeurilor, reziduurilor industriale Ocupaţii, profesii. Vocaţie El Salvador Benin Oltenia Politici alimentare Asigurări de viaţă Carte electronică Moldova, regiune Dezvoltare durabilă Investiţii financiare Europa de Vest Finanţe publice Sociologia dezvoltării Managementul calităţii Ţări subdezvoltate Ungaria Statistică economică Întreprinderi mici şi mijlocii Economie naţională Eficienţă economică Sociologie economică Sociologie marxist-leninistă Partidul Comunist Român Evoluţie economică Banca mondială Statele Unite ale Americii Microeconomie Nivel de trai al populaţiei Război mondial, al doilea (1939-1945) Europa Centrală şi de Est Economia producţiei alimentare Cehoslovacia Anglia Migraţie Persoane sărace Finanţe internaţionale Sociografie Suveranitate Istorie contemporană Orientul Mijlociu Economie politică Monopoluri. Uniuni supraeconomice Turcia O.N.U. Istorie Africa de Vest Costuri civice Elveţia Resurse naturale Economie regională Industrie Cooperare economică internaţională Argentina Polonia Justiţie- idei fundamentale Marea Britanie Managementul organizaţiei Politică agrară Organizaţii interguvernamentale Industria petrolieră Statistici oficiale Cetăţenie Moldova, republica Industrializare Ecologie Societăţi socialiste U.R.S.S. Politici de integrare Geografie economică Piaţă internaţională Uniunea Europeană Sisteme informatice Situaţie economică Integrare economică Relaţii interetnice Aşezări rurale (geografia si studiul lor) Diferenţiere socială Ţări în curs de dezvoltare Sărăcie Strategii economice Iugoslavia Înarmare Economie capitalistă Mureş, judeţ Progres tehnic Lupta de clasă Vietnam Mod de viaţă Mobilitatea forţei de muncă Germania Drepturile omului Standard de viaţă al populaţiei S.U.A. Psihologia dezvoltării Români Criză financiară Politici publice Protecţia mediului înconjurător Oraşe (urbanism) Ferme agricole Sociologie urbană Europa de Sud-Est Politică internaţională Cicluri economice Concurenţă economică Expansiune teritorială Planificare economică regională Dezvoltare economică Kazahstan, republică Industria alimentară Tranziţie economică Finanţe Asistenţă socială Antreprenoriat Madgearu, Virgil disparităţi regionale Organizarea întreprinderii Ceauşescu, Nicolae Economie internaţională Autografe Piaţa muncii Canada Mehedinţi, judeţ Costuri de producţie Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Conflicte sociale Probleme sociale Capitalism Economia energiei PROGRES Partide comuniste Planul Marshall Bucureşti Comerţ internaţional America Prognoze economice Transfer de tehnologie Planificare rurală. Dezvoltare rurală Democraţie Politică socială Materiale reciclabile sau reciclate Management Urbanism Productivitate economică Organizaţii non-guvernamentale Rentabilitate economică Politică şi guvernare Doctrina economică marxist-leninistă Inegalitate socială Naţionalizare Relaţii internaţionale Servicii publice Economie Istoria culturii şi civilizaţiei Dinamica economică Conducerea economiei Politică Solidaritate Politică internă Economia muncii Producţie, economia producţiei Interdisciplinaritate Concurenţă comercială Macroeconomie Preţ. Formarea preţului Dezvoltare rurală Africa Politică bugetară Securitate internaţională Piaţa. Analiza pieţei Politica mediului Bănci internaţionale Bulgaria Spania Europa de Est Plan economic Parteneriat public-privat Cercetări operaţionale în economie Costuri Agricultură Tanzania Investiţii Migraţia internaţională a forţei de muncă Commonwealth Sindicate
Vă rugăm să schimbaţi parola