Biblioteca Universităţii din Craiova

Dezvoltare economică

Subiect Tematic: Dezvoltare economică
Limba: rum
Termen în relație: Creştere economică
Termen în relație: Dezvoltare durabilă
Termen specific: Economie socială
Indice CZU: 330.34
Lucrări: 409 lucrari in 407 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Afaceri Demografie Motivaţia muncii Mobilitate socială Progres ştiinţifico-tehnic Servicii. Prestări de servicii Brazilia Produse agroalimentare Italia Franţa Dezvoltarea turismului Muncă. Organizarea muncii Socialism Comerţ exterior Aspecte sociale Servicii publice de ocuparea forţei de muncă Europa Economie de piaţă Previziuni economice Imperiul Bizantin Cercetare ştiinţifică Politică monetară Mexic Valea Jiului Emigraţie Discursuri politice Korea Energie electrică (producere) Venit naţional Politică economică regională Cultură şi civilizaţie Criză economică Economişti Econometrie Socialism ştiinţific Sisteme de alimentare electrică Economie industrială Creştere economică Indonezia Ţara Românească Mass-media Evrei UNESCO Turism Investiţii străine Mali OPEC Tehnici manageriale Ajutor economic internaţional Informatică Criză financiară globală Sector terţiar Legislaţie economică Irlanda Planificare Organizare comercială Economie mondială Cooperative agricole România Gorj, judeţ Reforma agrară Transport maritim Geografie demografică Ruhr, regiune Societăţi comerciale Prosperitate Chemnitz, oraş Sisteme economice Relații comerciale între țări Planificare economică Zambia Eficienţă Credit bancar Informare. Ştiinţa informării Ştiinţă şi cunoaştere Inovaţii Sociologie rurală Managementul proiectelor Modele de organizare a pieţei de electricitate Economie subdezvoltată Marketing agroalimentar Democraţie în antichitate Ţărani SAPARD Pieţe financiare America Latină Doctrine economice moderne Societăţi capitaliste Conflicte internaţionale Institute de cercetare Politică economică internaţională Dolj, judeţ Ecologia umană şi mediul Politici ecologice Bănci Administraţie locală Schimbări sociale Finanţare Energetică Asia Relaţii economice internaţionale Politică economică Tailanda Întreprinderi industriale Marketing internaţional Bunăstare socială Planificare bugetară Politică demografică Integrare europeană Sistematizarea teritoriului Economie socialistă Comerţ agroalimentar Management strategic Ghana Export Economia serviciilor Uniuni economice Transporturi (organizare generală) Reciclarea deşeurilor, reziduurilor industriale Ocupaţii, profesii. Vocaţie El Salvador Benin Oltenia Încălţăminte Politici alimentare Asigurări de viaţă Moldova, regiune Carte electronică Dezvoltare durabilă Investiţii financiare Europa de Vest Finanţe publice Sociologia dezvoltării Managementul calităţii Ţări subdezvoltate Ungaria Statistică economică Întreprinderi mici şi mijlocii Economie naţională Eficienţă economică Sociologie economică Sociologie marxist-leninistă Partidul Comunist Român Evoluţie economică Banca mondială Statele Unite ale Americii Nivel de trai al populaţiei Război mondial, al doilea (1939-1945) Europa Centrală şi de Est Microeconomie Economia producţiei alimentare Cehoslovacia Anglia Buzău, judeţ Migraţie Persoane sărace Finanţe internaţionale Sociografie Suveranitate Istorie contemporană Orientul Mijlociu Economie politică Monopoluri. Uniuni supraeconomice Turcia Istorie O.N.U. Africa de Vest Costuri civice Elveţia Economie regională Resurse naturale Industrie Cooperare economică internaţională Argentina Polonia Justiţie- idei fundamentale Marea Britanie Managementul organizaţiei Politică agrară Organizaţii interguvernamentale Industria petrolieră Statistici oficiale Soia Cetăţenie Moldova, republica Industrializare Ecologie Societăţi socialiste U.R.S.S. Politici de integrare Geografie economică Piaţă internaţională Uniunea Europeană Sisteme informatice Situaţie economică Integrare economică Relaţii interetnice Aşezări rurale (geografia si studiul lor) Diferenţiere socială Ţări în curs de dezvoltare Sărăcie Strategii economice Iugoslavia Înarmare Economie capitalistă Mureş, judeţ Progres tehnic Vietnam Lupta de clasă Mod de viaţă Mobilitatea forţei de muncă Germania Sisteme politice Drepturile omului Standard de viaţă al populaţiei S.U.A. Psihologia dezvoltării Români Criză financiară Politici publice Protecţia mediului înconjurător Oraşe (urbanism) Ferme agricole Sociologie urbană Europa de Sud-Est Politică internaţională Cicluri economice Concurenţă economică Expansiune teritorială Planificare economică regională Dezvoltare economică Kazahstan, republică Industria alimentară Tranziţie economică Întreprinderi particulare Finanţe Asistenţă socială Antreprenoriat Madgearu, Virgil disparităţi regionale Organizarea întreprinderii Ceauşescu, Nicolae Economie internaţională Piaţa muncii Mehedinţi, judeţ Canada Costuri de producţie Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Conflicte sociale Probleme sociale Economia energiei Capitalism PROGRES Partide comuniste Planul Marshall Bucureşti Comerţ internaţional America Prognoze economice Transfer de tehnologie Planificare rurală. Dezvoltare rurală Democraţie Bioeconomie Politică socială Materiale reciclabile sau reciclate Management Urbanism Productivitate economică Organizaţii non-guvernamentale Rentabilitate economică Politică şi guvernare Doctrina economică marxist-leninistă Inegalitate socială Naţionalizare Industria textilă Relaţii internaţionale Servicii publice Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Economie Istoria culturii şi civilizaţiei Dinamica economică Conducerea economiei Politică Solidaritate Politică internă Economia muncii Producţie, economia producţiei Interdisciplinaritate Macroeconomie Concurenţă comercială Preţ. Formarea preţului Dezvoltare rurală Africa Politică bugetară Securitate internaţională Piaţa. Analiza pieţei Politica mediului Bănci internaţionale Bulgaria Spania Europa de Est Plan economic Parteneriat public-privat Costuri Cercetări operaţionale în economie Agricultură Tanzania Investiţii Migraţia internaţională a forţei de muncă Commonwealth Sindicate Globalizare Dezarmare Producţie industrială Forţe de producţie Parteneriat China Demografie economică Dezvoltare socială Marketing Economie agrară Ţări dezvoltate
Vă rugăm să schimbaţi parola