Biblioteca Universităţii din Craiova

Dezvoltare economică

Subiect Tematic: Dezvoltare economică
Limba: rum
Termen în relație: Creştere economică
Termen în relație: Dezvoltare durabilă
Termen specific: Economie socială
Indice CZU: 330.34
Lucrări: 406 lucrari in 402 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Afaceri Demografie Mobilitate socială Motivaţia muncii Progres ştiinţifico-tehnic Servicii. Prestări de servicii Brazilia Produse agroalimentare Italia Franţa Muncă. Organizarea muncii Dezvoltarea turismului Socialism Comerţ exterior Aspecte sociale Servicii publice de ocuparea forţei de muncă Europa Economie de piaţă Previziuni economice Imperiul Bizantin Cercetare ştiinţifică Politică monetară Mexic Valea Jiului Emigraţie Discursuri politice Energie electrică (producere) Korea Politică economică regională Venit naţional Cultură şi civilizaţie Criză economică Econometrie Economişti Sisteme de alimentare electrică Socialism ştiinţific Economie industrială Creştere economică Indonezia Ţara Românească Mass-media Evrei UNESCO Turism Investiţii străine Mali OPEC Tehnici manageriale Ajutor economic internaţional Informatică Criză financiară globală Economie agrară Ţări dezvoltate Sector terţiar Legislaţie economică Irlanda Planificare Organizare comercială Economie mondială Cooperative agricole România Gorj, judeţ Reforma agrară Societăţi comerciale Transport maritim Geografie demografică Ruhr, regiune Prosperitate Chemnitz, oraş Sisteme economice Relații comerciale între țări Planificare economică Zambia Eficienţă Credit bancar Informare. Ştiinţa informării Ştiinţă şi cunoaştere Inovaţii Modele de organizare a pieţei de electricitate Managementul proiectelor Sociologie rurală Marketing agroalimentar Economie subdezvoltată Democraţie în antichitate Ţărani SAPARD Pieţe financiare America Latină Doctrine economice moderne Societăţi capitaliste Conflicte internaţionale Institute de cercetare Politică economică internaţională Politici ecologice Ecologia umană şi mediul Dolj, judeţ Bănci Schimbări sociale Administraţie locală Finanţare Energetică Asia Relaţii economice internaţionale Politică economică Tailanda Întreprinderi industriale Marketing internaţional Bunăstare socială Planificare bugetară Politică demografică Integrare europeană Sistematizarea teritoriului Economie socialistă Ghana Management strategic Comerţ agroalimentar Export Economia serviciilor Uniuni economice Transporturi (organizare generală) Reciclarea deşeurilor, reziduurilor industriale Ocupaţii, profesii. Vocaţie El Salvador Benin Oltenia Politici alimentare Încălţăminte Asigurări de viaţă Carte electronică Moldova, regiune Dezvoltare durabilă Investiţii financiare Europa de Vest Finanţe publice Sociologia dezvoltării Managementul calităţii Ţări subdezvoltate Ungaria Statistică economică Întreprinderi mici şi mijlocii Economie naţională Eficienţă economică Sociologie economică Sociologie marxist-leninistă Partidul Comunist Român Evoluţie economică Banca mondială Statele Unite ale Americii Microeconomie Europa Centrală şi de Est Nivel de trai al populaţiei Război mondial, al doilea (1939-1945) Economia producţiei alimentare Buzău, judeţ Anglia Cehoslovacia Migraţie Persoane sărace Finanţe internaţionale Sociografie Suveranitate Istorie contemporană Orientul Mijlociu Economie politică Monopoluri. Uniuni supraeconomice Turcia O.N.U. Istorie Africa de Vest Costuri civice Elveţia Economie regională Resurse naturale Industrie Cooperare economică internaţională Argentina Polonia Justiţie- idei fundamentale Marea Britanie Managementul organizaţiei Politică agrară Organizaţii interguvernamentale Industria petrolieră Soia Statistici oficiale Cetăţenie Industrializare Moldova, republica Ecologie Societăţi socialiste U.R.S.S. Politici de integrare Geografie economică Piaţă internaţională Uniunea Europeană Sisteme informatice Integrare economică Situaţie economică Relaţii interetnice Diferenţiere socială Aşezări rurale (geografia si studiul lor) Ţări în curs de dezvoltare Strategii economice Sărăcie Iugoslavia Înarmare Economie capitalistă Mureş, judeţ Progres tehnic Vietnam Lupta de clasă Mod de viaţă Mobilitatea forţei de muncă Sisteme politice Germania Drepturile omului Standard de viaţă al populaţiei S.U.A. Psihologia dezvoltării Români Criză financiară Politici publice Protecţia mediului înconjurător Oraşe (urbanism) Ferme agricole Sociologie urbană Europa de Sud-Est Politică internaţională Cicluri economice Concurenţă economică Planificare economică regională Expansiune teritorială Dezvoltare economică Kazahstan, republică Industria alimentară Tranziţie economică Întreprinderi particulare Finanţe Antreprenoriat Asistenţă socială Madgearu, Virgil disparităţi regionale Organizarea întreprinderii Ceauşescu, Nicolae Economie internaţională Piaţa muncii Canada Mehedinţi, judeţ Costuri de producţie Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Conflicte sociale Probleme sociale Capitalism Economia energiei PROGRES Partide comuniste Planul Marshall Bucureşti Comerţ internaţional America Prognoze economice Transfer de tehnologie Planificare rurală. Dezvoltare rurală Democraţie Management Politică socială Materiale reciclabile sau reciclate Urbanism Productivitate economică Organizaţii non-guvernamentale Rentabilitate economică Politică şi guvernare Doctrina economică marxist-leninistă Inegalitate socială Naţionalizare Industria textilă Relaţii internaţionale Servicii publice Economie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Istoria culturii şi civilizaţiei Dinamica economică Conducerea economiei Politică Solidaritate Politică internă Economia muncii Producţie, economia producţiei Interdisciplinaritate Macroeconomie Concurenţă comercială Preţ. Formarea preţului Dezvoltare rurală Africa Politică bugetară Securitate internaţională Piaţa. Analiza pieţei Politica mediului Bănci internaţionale Bulgaria Spania Europa de Est Plan economic Parteneriat public-privat Cercetări operaţionale în economie Costuri Agricultură Tanzania Investiţii Migraţia internaţională a forţei de muncă Commonwealth Sindicate Globalizare Producţie industrială Dezarmare Forţe de producţie Parteneriat China Demografie economică Dezvoltare socială Marketing
Vă rugăm să schimbaţi parola