Biblioteca Universităţii din Craiova

Dezvoltare economică

Subiect Tematic: Dezvoltare economică
Limba: rum
Termen în relație: Creştere economică
Termen în relație: Dezvoltare durabilă
Termen specific: Economie socială
Indice CZU: 330.34
Lucrări: 409 lucrari in 407 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Afaceri Demografie Motivaţia muncii Mobilitate socială Progres ştiinţifico-tehnic Servicii. Prestări de servicii Brazilia Italia Produse agroalimentare Franţa Socialism Dezvoltarea turismului Muncă. Organizarea muncii Comerţ exterior Servicii publice de ocuparea forţei de muncă Aspecte sociale Europa Economie de piaţă Previziuni economice Imperiul Bizantin Politică monetară Cercetare ştiinţifică Mexic Valea Jiului Emigraţie Discursuri politice Korea Energie electrică (producere) Venit naţional Politică economică regională Cultură şi civilizaţie Criză economică Economişti Econometrie Socialism ştiinţific Sisteme de alimentare electrică Economie industrială Creştere economică Indonezia Ţara Românească Mass-media UNESCO Evrei Turism Investiţii străine Mali OPEC Tehnici manageriale Ajutor economic internaţional Informatică Criză financiară globală Sector terţiar Legislaţie economică Irlanda Planificare Organizare comercială Economie mondială Cooperative agricole România Gorj, judeţ Reforma agrară Transport maritim Ruhr, regiune Geografie demografică Societăţi comerciale Prosperitate Chemnitz, oraş Sisteme economice Relații comerciale între țări Planificare economică Zambia Eficienţă Credit bancar Informare. Ştiinţa informării Ştiinţă şi cunoaştere Inovaţii Sociologie rurală Managementul proiectelor Modele de organizare a pieţei de electricitate Economie subdezvoltată Marketing agroalimentar Ţărani Democraţie în antichitate SAPARD America Latină Pieţe financiare Doctrine economice moderne Societăţi capitaliste Conflicte internaţionale Institute de cercetare Politică economică internaţională Dolj, judeţ Ecologia umană şi mediul Politici ecologice Bănci Administraţie locală Schimbări sociale Energetică Finanţare Asia Relaţii economice internaţionale Politică economică Tailanda Marketing internaţional Întreprinderi industriale Bunăstare socială Planificare bugetară Politică demografică Integrare europeană Sistematizarea teritoriului Economie socialistă Ghana Management strategic Comerţ agroalimentar Export Economia serviciilor Uniuni economice Transporturi (organizare generală) Reciclarea deşeurilor, reziduurilor industriale Ocupaţii, profesii. Vocaţie El Salvador Benin Oltenia Asigurări de viaţă Politici alimentare Încălţăminte Moldova, regiune Carte electronică Dezvoltare durabilă Investiţii financiare Europa de Vest Finanţe publice Sociologia dezvoltării Managementul calităţii Ţări subdezvoltate Ungaria Statistică economică Întreprinderi mici şi mijlocii Economie naţională Eficienţă economică Sociologie economică Sociologie marxist-leninistă Partidul Comunist Român Evoluţie economică Banca mondială Statele Unite ale Americii Nivel de trai al populaţiei Război mondial, al doilea (1939-1945) Europa Centrală şi de Est Microeconomie Economia producţiei alimentare Anglia Cehoslovacia Buzău, judeţ Migraţie Persoane sărace Finanţe internaţionale Sociografie Suveranitate Istorie contemporană Orientul Mijlociu Economie politică Monopoluri. Uniuni supraeconomice Turcia O.N.U. Istorie Africa de Vest Elveţia Costuri civice Resurse naturale Economie regională Industrie Cooperare economică internaţională Argentina Polonia Marea Britanie Justiţie- idei fundamentale Managementul organizaţiei Politică agrară Organizaţii interguvernamentale Industria petrolieră Statistici oficiale Soia Cetăţenie Moldova, republica Industrializare Ecologie Societăţi socialiste U.R.S.S. Politici de integrare Geografie economică Piaţă internaţională Uniunea Europeană Sisteme informatice Integrare economică Situaţie economică Relaţii interetnice Diferenţiere socială Aşezări rurale (geografia si studiul lor) Ţări în curs de dezvoltare Strategii economice Sărăcie Iugoslavia Înarmare Economie capitalistă Mureş, judeţ Progres tehnic Lupta de clasă Vietnam Mod de viaţă Mobilitatea forţei de muncă Germania Drepturile omului Sisteme politice Standard de viaţă al populaţiei S.U.A. Români Psihologia dezvoltării Politici publice Criză financiară Protecţia mediului înconjurător Oraşe (urbanism) Ferme agricole Sociologie urbană Europa de Sud-Est Politică internaţională Cicluri economice Concurenţă economică Planificare economică regională Expansiune teritorială Dezvoltare economică Kazahstan, republică Industria alimentară Tranziţie economică Întreprinderi particulare Finanţe Asistenţă socială Madgearu, Virgil Antreprenoriat disparităţi regionale Organizarea întreprinderii Ceauşescu, Nicolae Economie internaţională Piaţa muncii Canada Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Mehedinţi, judeţ Costuri de producţie Conflicte sociale Probleme sociale Capitalism Economia energiei PROGRES Partide comuniste Planul Marshall Bucureşti Comerţ internaţional America Prognoze economice Transfer de tehnologie Planificare rurală. Dezvoltare rurală Democraţie Bioeconomie Politică socială Materiale reciclabile sau reciclate Management Urbanism Productivitate economică Organizaţii non-guvernamentale Rentabilitate economică Politică şi guvernare Doctrina economică marxist-leninistă Naţionalizare Inegalitate socială Industria textilă Relaţii internaţionale Servicii publice Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Economie Istoria culturii şi civilizaţiei Dinamica economică Conducerea economiei Politică Politică internă Solidaritate Economia muncii Producţie, economia producţiei Interdisciplinaritate Concurenţă comercială Macroeconomie Preţ. Formarea preţului Africa Dezvoltare rurală Politică bugetară Securitate internaţională Piaţa. Analiza pieţei Politica mediului Bănci internaţionale Bulgaria Spania Plan economic Europa de Est Parteneriat public-privat Cercetări operaţionale în economie Costuri Agricultură Tanzania Investiţii Migraţia internaţională a forţei de muncă Commonwealth Sindicate Globalizare Dezarmare Producţie industrială Forţe de producţie Parteneriat China Demografie economică Dezvoltare socială Marketing Economie agrară Ţări dezvoltate
Vă rugăm să schimbaţi parola