Biblioteca Universităţii din Craiova

Istorie literară

Subiect Tematic: Istorie literară
Limba: rum
Termen în relație: Critică literară
Termen generic: Teorie literară
Indice CZU: 82.09
Lucrări: 3859 lucrari in 3834 publicatii in 20 limbi
Subiecte
Metode de predare universitare Dinamică culturală Bacalaureat Examene Succes comercial Dragoste Maxime, cugetări, aforisme Sărbători populare Politică Sisteme filosofice Genuri literare Biografii Descrieri de călătorii Jurnale literare Literatură pentru copii Memorii Scrieri filosofice Scrieri istorice Scrieri în periodice Scrieri religioase Ambiguitate Analiza discursului Linguistique textuale Lingvistică textuală Text linguistics Teme în artă Aniversări Omagii. Jubilee Ideologie Istorie antică Antisemitism Antologii Antropologie culturală Educaţie Onomastică Armată Apologetică specială Argou Artă Arhivistică. Arhive Istorie Arta actorului. Interpretare Art du conteur Arta povestirii Storytelling Naraţiune Arta Renaşterii Istoria artei Art d'écrire Art of writing Arta scrierii Poetică Tehnică literară Retorică Curente artistice Filosofia artei Cântece religioase Stil gotic Război Artă modernă Futurism Artă scenică Teatru. Reprezentaţii teatrale Artişti creatori Compozitori Radiodifuziune Autobiografie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Manuscrise Stat unitar Poezie populară Basme Povestiri Literatură populară Viaţa cotidiană şi socială Morală socială Vechiul Testament Bibliografii Bibliografii de autor Bibliografii de conţinut Bibliografii pe subiecte Biobibliografii Biblioteconomie Bilingvism Învăţarea limbii Biografie romanţată Ortodoxie. Teologie Ortodoxă Catolicism Creştinism Budism Calomnie Istorie militară Capacitate. Admitere liceu Carte veche Cataloage Călătorii Cărţi populare Cărţi preţioase Psalmi Cercetare ştiinţifică Metodologie Ştiinţe sociale Cinematografie Civilizaţie Cultură Istoria culturii şi civilizaţiei Universităţi Monumente istorice Comedii Comicul Teatru Satiră în proză Mass-media Sociologia culturii Comunism Post-comunism Concepte filosofice Mitropolit Conştiinţă de sine Filosofie morală Dialoguri Drept de autor Islamism Sociolingvistică Corespondenţă Scrisori Educatori, învăţători Profesori Istoria religiilor Etnologie Folclor Religie Patristică Critică de artă Critică istorică Critică literară Istorie literară Literary theory Teorie literară Théorie littéraire Muzică Critică teatrală Criticism Culegeri omagiale Propagandă politică Cultură şi civilizaţie Curente literare Democraţie în antichitate Limba română Dialectologie Dialectology Interviuri Diaspora Dicţionare Dicţionare de specialitate Etimologie Didactică Metodică Pedagogie Intelectuali Influenţe culturale Diplomaţie. Relaţii diplomatice Discursuri Marxism Teorii economice Teorii economice clasice Istoria cărţii Documente Domnitori Drame Istoria dreptului Procese celebre Minorităţi naţionale, etnice Feminism Învăţământ Educaţie morală Emigraţie Enciclopedie Umanism Epopee Morală Relaţii între sexe Eseuri Estetica artei Estetică Frumos. Urât. Estetică literară Etică Lexicologie Etnopsihologie Evrei Penitenciare, închisori Hermeneutică Exil, expatriere Existenţialism Psihanaliză Expoziţii. Saloane. Târguri Fabule Sociologia literaturii Istoria familiilor Femei Femeile în societate Stilistică Metaforă Metaphor Métaphore Filologie Lingvistică generală Filosofi Filosofie Filosofia istoriei Filosofia limbajului Filosofia literaturii Literatură Folclor comparat Folcloristică Folclorişti Fonetică Învăţământ liceal Poezie Sonet Francofonie Limba franceză Proză Germania Români Gramatică Hagiologie Identitate naţională Iluminism Imagologie Istoria tiparului Psihologie Interdisciplinaritate Interferenţe culturale Istoria bisericii creştine Istoria limbilor Istoria muzicii Istoria teatrului Istorie contemporană Istorie interbelică Istorie modernă Istoriografie Magistraţi Jurnale Jurnalism Jurnalistică Ziaristică Justiţie- idei fundamentale Lectură Psihologia lecturii Legende Legionarism Limba cehă Limba engleză Limba germană Limba italiană Latin Limba latină Limba maghiară Limba poloneză Limba română veche Limbaj literar Langues littéraires Limbi literare Literary languages Lingvistică Lingvistică comparată Semantică Semantics Sémantique Lingvistică diacronică (lingvistică istorică) Literaturi romanice Opere alese Literary characters Personaje literare Personnages littéraires Umor Literatură africană Literatură albaneză Literatură macedoneană Literatură americană Literatură arabă Literatură egipteană Literatură argentiniană Literatură australiană Literatură austriacă Literatură belgiană Literatură bizantină Literatură bulgară Literatură canadiană Literatură cehă Literatură chineză Literatură cipriotă Literatură columbiană Literatură comparată Literatură coreană Literatură croată Literatură cubaneză Literatură ebraică Literatură idiş Literatură elveţiană Literatură engleză Literatură licenţioasă Literatură europeană Literatură finlandeză Literatură olandeză Literatură franceză Literatură germană Literatură germană (România) Literatură română Greek literature Literatură greacă Littérature grecque Literatură greacă clasică Literatură guatemaleză Literatură indiană Literatură irlandeză Literatură italiană Literatură japoneză Literatură latină Literatură latină clasică Literatură latino-americană Literatură maghiară Literatură maghiară (România) Literatură medievală Literatură mongolă Literatură neozeelandeză Publicaţii pentru copii şi tineri Literatură persană Literatură poloneză Literatură portugheză Literatură religioasă Literatură română medievală Literatură română veche Literatură română (Moldova) Literatură rusă Literatură sanscrită Literatură sârbă Literatură sârbă (România) Literatură senegaleză Literatură slavonă Literatură slovacă Littérature slovaque Slovak literature Literatură spaniolă Literatură suedeză Literatură turcă Literatură universală Semiotică Semiotics Sémiotique Miscelanee Manipulare Manuale şcolare Matematicieni Medici Mesaje (în comunicare) Metodologia geografiei Spiritualitate Mişcări naţionale, populare, etnice Naţionalism Socialism Mit. Mitologie Mitologie comparată Mitologia greacă Stil de viaţă Monografii regionale Multiculturalitate Muzee pe specialităţi Publicaţiile muzeelor Muzică bisericească Nuvele Schiţe Opere complete Scrieri polemice Parodii Pedeapsa cu moartea Reeducarea delincvenţilor Personalităţi Personalităţi culturale Personalităţi istorice Personalităţi politice Regizori de teatru Personalităţi literare Personalităţi ştiinţifice Tragedii (gen literar) Poeme epice Poeme în proză Politicieni Politică culturală Poliţie politică Premiul Nobel Proză scurtă Romane Psihologie aplicată Publicaţii seriale Reviste Recenzii Romantism Science-fiction Scrieri politice Societăţi, cercuri literare Societăţi ştiinţifice, culturale Sociografie Surse scrise Teme în literatură Teologi Teoria traducerii Théorie de la traduction Theory of translation România Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Statele Unite ale Americii Postmodernism Ungaria Transilvania Război mondial, al doilea (1939-1945) Bucovina de Nord Basarabia Petrarca,Francesco Italia Moldova, stat feudal Oltenia Franţa Evul Mediu Ţara Românească Război mondial, primul (1914-1918) Europa Timişoara Saint-Exupéry, Antoine de Dickens, Charles Eminescu, Mihai Polonia Gorki, Maxim Cehov, Anton Pavlovič Poe, Edgar Allan Vlahuţă, Alexandru Roma antică Imperiul Roman Anglia Ionescu, Eugen Eliade, Mircea Europa de Est America Balcani Iorga, Nicolae Kogălniceanu, Mihail Leopardi, Giacomo Camus, Albert Marea Britanie Paris, oraş Secolul XX Maniu, Adrian Imperiul Austro-Ungar Agârbiceanu, Ion Dacia Grecia antică Moldova, republica India Macedonski, Alexandru Caragiale, Mateiu I. Piru, Alexandru Rosetti, Alexandru Sahia, Alexandru Samain, Albert Huxley, Aldous Alecsandri, Vasile Russo, Alecu Davila, Alexandru Philippide, Alexandru Ivasiuc, Alexandru Negruzzi, Costache Vigny, Alfred de Goethe, Johann Wolfgang von Almada Negreiros Cernăuţi Realism Iaşi, oraş Canada Cipariu, Timotei Creangă, Ion Caragiale, Ion Luca Coşbuc, George Maiorescu, Titu Viaţa Românească, revistă Enescu, George Engels, Friedrich Călinescu, George Topîrceanu, G. Marx, Karl Dan, Pavel Bucovina Lovinescu, Eugen Sorescu, Marin Stănescu, Nichita Hugo, Victor Ţările de Jos Nietzsche, Friedrich France, Anatole Marwell, Andrew Breton, André Gide, André Imperiul Bizantin Balzac, Honoré de Simbolism Holban, Anton Pann, Anton Egiptul antic Bucureşti Silvestri, Artur Apollinaire, Guillaume Clasicism Asachi, Gheorghe Bălcescu, Nicolae Bolintineanu, Dimitrie Codru Drăguşanu, Ion Filimon, Nicolae Haşdeu, Bogdan Petriceicu Arad, oraş Banat, regiune Argeş, judeţ Blaga, Lucian Shakespeare, William Boccaccio, Giovanni Yourcenar, Marguerite Vianu, Tudor Pumnul, Aron Stendhal, [pseud.] (Henri Beyle) Impresionism Asturias, Miguel Ángel Renaştere Baroc Rimbaud, Arthur Voiculescu, Vasile Beckett, Samuel (1906-1989) Racine, Jean Seneca, Lucius Annaeus Principatele Române Fontane, Theodor Avangardism Modernism Suprarealism Byron, George Gordon Nicolescu, Basarab Hasdeu, Bogdan Petriceicu Shaw, George Bernard Bachelard, Gaston Iugoslavia Flaubert, Gustave Delavrancea, Barbu Ştefănescu Barrès, Maurice Bartoli, Daniello Baudelaire, Charles Lessing, Gotthold Ephraim Dosoftei, Mitropolit al Moldovei Brecht, Bertolt Urechia, Vasile Alexandrescu Lamartine, Alphonse de Ţara Moţilor Europa de Sud-Est Bossuet, J. B. Decadentism Rosetti, C. A. Dobrogeanu-Gherea, Constantin Cioran, Emil Hogaş, Calistrat Chateaubriand, François René Cartagina Micle, Veronica Ramuri, revistă Ghica, Ion Papadat-Bengescu, Hortensia Blake, William Tribuna, ziar Poteca, Eufrosin Preda, Marin NOBEL (premiul) Boliac, Cezar Bolliac, Cezar Petrescu, Cezar Brontë, Charlotte Cicero, Marcus Tullius Pavelescu, Cincinat Comuna din Paris-1871 Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei Claudel, Paul Negri, Costache Odobescu, Alexandru I. Aeschylus Céline, Louis-Ferdinand Lovinescu, Horia Mazilu, Teodor Popescu, Dumitru Radu Calderón de la Barca, Pedro Góngora y Argote, Luis de Quevedo, Francisco Gracián y Morales, Baltasar Ciopraga, Constantin Stere, Constantin Ţoiu, Constantin Contemporanul Şcoala Ardeleană Alexandrescu, Grigore Convorbiri literare, revista Corneille, Pierre Bouhier, Jean Gorovei, Artur Semănătorism GIGEA-GORUN, PETRE Maeterlinck, Maurice Pascal, Blaise Poporanism Expresionism Anghel, Dimitrie Dante Alighieri Lazăr, Gheorghe Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti Radu de la Afumaţi, domn al Ţării Româneşti Botez, Demostene Diderot, Denis Verlaine, Paul Andreev, Leonid Nicolaevici Dostoevskij, Fedor Mihajlovič RIVAROL, ANTOINE de Barbu, Ion Golescu, familie Brad, Ion Secolul XXI Cervantes, Miguel de Pandrea, Petre Tolstoj, Lev Nicolaevič Neculce, Ion Ovidius Naso, Publius Dürrenmatt, Friedrich Molière, [pseud.] (Poquelin, Jean-Baptiste) Dragomirescu, Mihail Tournier, Michel Republica Federală Germană Rabelais, François Heliade Rădulescu, Ion Gârleanu, Emil García Lorca, Federico Hemingway, Ernest Heyse, Paul Eschil Conrad, Joseph Joyce, James Fowles, John Sartre, Jean Paul Rebreanu, familia Brontë, familia Gogol, Nikolaj Vasil'evič Bibescu, Martha Goga, Octavian Foucault, Michel Norris, Frank Grillparzer, Franz Kafka, Franz Montaigne, Michel Eyquem de D'Annunzio, Gabriele Galaction, Gala Cocea, Nicolae D. Chaucer, Geoffrey Bariţiu, George Voica, George Tacitus, Publius Cornelius Orientul Îndepărtat Giono, Jean Papini, Giovanni Pascoli, Giovanni Ureche, Grigore Buzdugan, C. Z. Jordan, B Fitzgerald, F. Scott Grandea, Grigore H. Heine, Heinrich Mann, Heinrich James, Henry Müller, Herta (1953-) Vega, Lope de Secolul de Aur Twain, Mark Hawthorne, Nathaniel Whitman, Walt Horatius Flaccus, Quintus Becher, Johannes Robert Gončarov, Ivan Aleksandrovič Repin, Il'ja Efrimovič Rousseau, Jean-Jacques Junimea, societate literară Văcărescu, Ianache Frăţia Prerafaelită (FPR) Costin, Miron Taine, Hippolyte Adolphe Valéry, Paul Barac, Ioan Slavici, Ioan Minulescu, Ion Ţuculescu, I. Vinea, Ion Bart, Jean Sadoveanu, Izabela Arnaudov, Mikhail Voievodina Densuşianu, Ovid Sadoveanu, Ion Marin Saint-John Perse Zaciu, Mircea Demetrescu, Traian Sofocle Euripide Salinger, Jerome David Weiss, Jean-Jacques Herder, Johann Gottfried Dryden, John Sîrbu, Ion D. La Fontaine, Jean de García Márquez, Gabriel (1927-2014) Labiş, Nicolae Marlowe, Christopher Vailland, Roger Irlanda Magreb Iosif, Ştefan Octavian Kleist, Heinrich von Rilke, Rainer Maria Schiller, Friedrich Puškin, Aleksandr Sergeevič Lermontov, Mihail Iurievici Šolohov, Mihail Aleksandrovič Machiavelli, Niccolò Staël, Anne-Louise Germaine Necker Malherbe, François de Manierism Proust, Marcel Voltaire, pseud. [Arouet, François-Marie] Mincu, Marin Turgheniev, I. S. Gaster, Moses Drouhet, Charles Ralea, Mihai Cantacuzino, Mihail Societatea "România Jună' Sebastian, Mihail Homer Haşdeu, Iulia Burlănescu-Alin, N. Woolf, Virginia Naturalism Rowe, Nicholas Condiescu, Nicolae Milescu, Nicolae, Spătarul Maupassant, Guy de Döblin, Alfred Shelley, Percy Bysshe Bianu, Ioan Moravia, Alberto Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie Wilde, Oscar Papadiamantis, Alexandos Austen, Jane Mickiewicz, Adam Slowacki, Juliusz Fort, Paul Beron, Petar Ceaikovski, P. I. Loti, Pierre Pillat, Ion Husar, Al. Petrescu, Radu Malraux, André Eliot, Thomas Stearns Bernardin de Saint-Pierre La Fayette, Marie Madelaine de Butor, Michel Corbu, Haralambie Negruzzi, Constantin Morţun, Vasile G. Pascu, Giorge Dinulescu, Dumitru Selejan, Radu Stancu, Zaharia La Rochefoucauld Sburătorul (revistă) Manolescu, Nicolae Saint-Simon, Louis de Rouvroy Lewis, Sinclair Diaconescu, Mihail Suetonius Tranquillus, C. Novalis Micu, Samuil Swift, Jonathan Petică, Ştefan Hulme, Thomas Ernest Teofrast Bellow, Saul Yeats, William Butler Dumas, Alexandre, fils Augier, Guillaume Victor Émile Gautier, Théophile Thomas, D'Aleran Transcendentalism Negoiţescu, Ion Grenier, Edouard Bârseanu, Andrei Urmuz Cârlova, Vasile Bob-Fabian, Vasile Peltz, Isac Disraëli, Benjamin Papilian, Victor Popa, Victor Ion Camoens, Louis de Streinu, Vladimir Williams, William Carlos Zilot Românul Alain-Fournier Musset, Alfred de Revista "Luceafărul" Chénier, André Balzac, Jean-Louis Guez de Beaumarchais, Pierre Auguste Caron de Bogdan-Duică, Gheorghe Boileau, Nicolas (zis Boileau-Despréaux) La Bruyère, Jean de Ellison, Ralph Cercul Literar de la Sibiu Chamfort, Sébastien-Roch-Nicolas de Coresi, diacon Renard, Jules Borel, Jean Paul Bremond, Henri Rostand, Edmond Ipoteşti Larbaud, Valery Negrici, Eugen Fénelon Gadamer, Hans-Georg Coppée, François Nerval, Gérard de Bassani, Giorgio Giraudoux, Jean Aristofan Vergilius Maro, Publius Montesquieu, Charles de Melville, Herman Veldeke, Hendrik van Rădulescu, Ion Eliade Negruzzi, Iacob Strindberg, August Ispirescu, Petre Bogdan, Ioan Lenz, Jakob Michael Reinhold Jarry, Alfred Čapek, K. Ungureanu, Cornel Sévigné,Marie de Rabutin-Chantal, marchiză de Miller, Arthur Menander Mérimée, Prosper Mitrev, Dimitar Montherlant, Henry de Sarraute, Nathalie PALIA Destouches, Philippe Néricault Ronsard, Pierre de Sainte-Beuve, Charles Augustin Sankt - Petersburg Vasiliu, Ion G. Nădejde, Sofia Williams, Tennessee Donici, Leon Fasani, Remo Goldoni, Carlo Uhland Trembecki, Stanislas Coroban, Vasile Benjamin, Walter Washington, Irving Tehnica lecturii Literatură afro-americană Secolul al XVIII-lea Istoria României Moldova, regiune Târgovişte, regiune Romane poliţiste Identitate culturală Bileţchi, Nicolae Carte electronică Artă teatrală Courteline, Georges Secolul XIX Vulovici, Nicolae Odiseea Limbaj poetic Sebald, Winfried Georg Thoreau, Henry David (1817 -) Stowe, Harriet Beecher Romane istorice literatură gotică Parnasianism Papu, Edgar Brăescu, Gh. Ghica, Pantazi Pound, Ezra Mármol, José Sue, Eugène (1804 - 1857) Lemaitre, Jules Rîleev, K. F. Literatură socială Botezatu, Eliza Noël, Bernard Johnson, Samuel Hörderlin Stevenson, Robert Louis Marquand, John P. Kirileanu, G. T. Senghor, Léopold Sédar Rapisardi, Mario Stecchetti, Lorenzo Šolohov, Mihail Aleksandrovič (1905 - 1984) Perrault, Charles Ruskin, John Literatură scandinavă Hölderlin, Friedrich Văcărescu, Iancu Carpentier, Alejo Aguirre, Mirta Hood, Thomas Lovecraft, Howard Phillips Ştefanelli, Teodor V. Meyer, Conrad Ferdinand Pușkin, Aleksandr Sergheevici Wolfe, Thomas Huysmans, Joris-Karl Ionescu, Radu Baltag, Cezar Eminescu, Henriette Petrescu, Lucreția Fučik, Julius Polevoi, Boris Fielding, Henry (April 1707 - October 1754) Defoe, Daniel (1660 - 1731) Richardson, Samuel Zola, Émile (2.04.1840 - 29.09.1902) Daudet, Alphonse Caragiale, Ion Luca (1852 - 1912) Vlahuţă, Alexandru (5.09.1858 - 19.11.1919) Zamfirescu, Duiliu (1858 - 1922) Macedonski, Alexandru (1854 - 1920) Mirbeau, Octave Eminescu, Mihai (1850 - 1889) Minulescu, Ion (1881 - 1944) Bassarabescu, Ion A. Hinoveanu, Ilarie Eminescu, Mihai (15.01.1850-15.06.1889) Arghezi, Tudor Sadoveanu, Mihail (1880-1961) Goga, Octavian (1881 - 1938) Bacovia, George (1881-1957) Bogza, Geo (1908-1993) Makarenko, Anton Semenovich Mavrodin, Irina Secolul al XVI-lea Republica română, periodic Mansfield, Katherine (1888 - 1923) Navarra, Margareta de Scriitori Limba literară Dacia literară, revista Eliade, Mircea (1907 - 1986) Boiu, Zaharia Teculescu, Horia Petrarca, Francesco Literatură greacă modernă Montale, Eugenio (1896 - 1981) Hammett, Dashiell Percy, Walker Villon, François Revista Olteană Murnu, George 929 Sartre, J.-P. Conjuncţii Brăiliţa, Mircea Laredo, fray Bernardino de Queneau, Raymond Romänische Revue, revistă Baudelaire, Charles (9 aprilie 1821 - 31 august 1867) Contesa de Ségur Romancero, gen literar Pirandello, Luigi (28.06.1867-10.12.1936) D'Annunzio, Gabriele (1863 - 1938) Fogazzaro, Antonio Stănescu, Nichita (31 martie 1933 - 13 decembrie 1983) Baltag, Cezar (1939 - 1997) Gheorghe, Ion Constantin, Ilie (1952 -) Alexandru, Ioan (1941-2000) Păunescu, Adrian Blandiana, Ana (1942 -) Buzea, Constanţa Melinescu, Gabriela (1942 -) Sorescu, Marin (1936-1996) Gîrleanu, Emil (1878 - 1914) Cehov, Anton Pavlovici Korolenko, Vladimir G. Andreev, Leonid N. (1871 - 1919) Maiakovski, Vladimir Vladimirovici Dostoevskij, Fedor Mihajlovic (1821 - 1881) Nekrasov, N. A. Mesarites, Nikolaos Plopşor, N. Tomescu, D. (23.05.1880-14.07.1967) Dumas, Alexandre -- fils -- 1824-1895 Dumas, Alexandre -- père -- 1802-1870 Dumas, Thomas Alexandre -- 1762-1806 Pompiliu, Miron Moore,Thomas Lemaître, Jules Bacalbaşa, Anton C. Autografe Robinson Crusoe Torquato Tasso Radcliffe, Ann Korunk, revistă Nagy, István Balogh, Edgár Carte scanată Baldwin, James Istoria Angliei Goma, Paul Cyrano De Bergerac, Savinien (6 martie 1619 -) Terminologie literară Golescu, Dinicu Molière Stanca, Dominic Monstruozitate Axinte Uricariul Costin, Nicolae Vaptsarov, Nicolas Ironie Sarcasm Carada, M. Th. Vegezzi-Ruscalla, Giovenale Bufon Sec. 19-20 Straub, Johannes Schuré, Édouard Montaigne,Michel de Revista "Propăşirea" Popescu-Polyclet, I. C. Filofteia, Sfântă Noailles, Anna de
Vă rugăm să schimbaţi parola