Biblioteca Universităţii din Craiova

Limba română

Subiect Tematic: Limba română
Limba: rum
Termen în relație: Dialect aromân
Termen în relație: Limba moldovenească
Termen generic: Limbi romanice
Termen specific: Limba română veche
Indice CZU: 811.135.1
Lucrări: 3947 lucrari in 4309 publicatii in 39 limbi
Dicţionar de neologisme de: Marcu, Florin; Maneca, Constant (Text tipărit)
Dicţionar de sinonime de: Constantinescu, A. (Text tipărit)
Cultivarea limbii române în liceu : Norme şi exerciţii de: Şerban, Vasile; Mărgineanţu, Dorina; Gafencu, Mihai; Ţâra, Vasile D. (Text tipărit)
Dicţionar selectiv al limbii române. Vol. 2 de: Hâncu, Dumitru I. (Text tipărit)
Dorziana : Poemul (ne) cuvântului întemeietor de: Băcilă, Florina-Maria (Text tipărit)
Dicţionar selectiv al limbii române. Vol. 1 de: Hâncu, Dumitru I. (Text tipărit)
Capacitate 1999 : Teste de limba română de: Dobra, Sofia; Sâmihăian, Florentina (Text tipărit)
Dicţionar german-romîn de: (Text tipărit)
Subiecte
Abrevieri Academii Electronică Prosodie Prosody Prozodie Transporturi (organizare generală) Construcţii Drept administrativ Contabilitate Drept civil Corespondenţă oficială Kinetoterapie Metode de predare universitare Programă şcolară Administraţie publică Personalităţi artistice Drept penal Piscicultură Biologie Industria alimentară Adjective Adjective relative Agricultură Biblioteci Administraţie centrală Administraţie militară Admitere la facultate Bacalaureat Examene Adolescenţi Adverbe Industria minieră Afaceri Marketing Maxime, cugetări, aforisme Inteligenţă artificială Horticultură Album Politică Alfabet Orthographe Orthography Ortografie Limba slavă Matematică Dietetică Almanahuri Biografii Disertaţii Dissertations Jurnale literare Memorii Scrieri filosofice Scrieri istorice Scrieri în periodice Scrieri religioase Diplomaţi. Agenţi diplomatici Viticultură Anagrame Analiza discursului Linguistique textuale Lingvistică textuală Text linguistics Statistică matematică Management Chimie Anatomie umană Medicină Creşterea animalelor Aniversări Omagii. Jubilee Astronomie Antologii Antonime Antonymes Antonyms Categorii de cuvinte Educaţie Anthroponymie Anthroponymy Antroponimie Onomastică Denumiri de meserii, ocupaţii Nume de persoane Poreclă Armată Tehnică ( generalităţi ) Noul Testament Biblia Argou Arhaisme Arhitectură Artă Arhitectură bisericească creştină Tehnică navală Istorie Aromâni Dialect aromân Ceramică Arta conversaţiei Conversaţie Oratorie. Vorbire în public Art d'écrire Art of writing Arta scrierii Poetică Retorică Arta vestimentaţiei Iconografie Gastronomie Artă modernă Stiluri artistice Artă scenică Teatru. Reprezentaţii teatrale Pictură Articole Cuvinte gramaticale Pictori Astm Geografia aşezărilor, localităţilor Aşezări urbane (geografia şi studiul lor) Radiodifuziune Muncă. Organizarea muncii Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Manuscrise Automobile Transporturi rutiere Axiologie Poezie populară Bănci Povestiri Literatură populară Forme de relief Finanţe Caricaturi Teologie Hermeneutică biblică Texte ale scrierilor sacre Vechiul Testament Bibliografii Bibliografii de autor Bibliografii naţionale Bibliografii pe subiecte Biblioteci universitare Învăţarea limbii Informatică Biosfera (ca mediu înconjurător) Ortodoxie. Teologie Ortodoxă Biserica şi cultura Creştinism Pescuit Medicină internă Botanică Floră Publicitate Bursa de valori Topografie (inginerie topografică) Cuvinte străine. Cuvinte împrumutate Calculatoare (generalităţi) Geodezie Construcţii civile Sisteme de scriere Capacitate. Admitere liceu Economie Carte veche Cartografie Catalog pe subiect Neologisme Omonime Paronime Sinonime Categorii gramaticale Morfologie Caz Diateză Gen Gender Genre Mod Mode Mood Temps Tense and aspect Timp şi aspect Călătorii Geografie Vise. Interpretarea viselor Cărţi liturgice Psalmi Internet Etnomuzicologie Ode religioase Statistică Metodologie Economie matematică Ştiinţe sociale Simbolism religios Industria lemnului Chimie anorganică Chimie organică Muzicieni Cibernetică Cibernetică economică Cibernetică matematică Lingvistică matematică Film. Cinema Electrotehnică Cultură Etnogeneză Istoria culturii şi civilizaţiei Universităţi Monumente istorice Teatru Comerţ exterior Satiră în proză Cunoaşterea limbii Complementele propoziţiei Sintaxă Comportament deviant Patologie socială Zoologie Demografie Mass-media Comunicare verbală Limbajul surdo-muţilor Sociologia comunicării Sociologia culturii Comunicare televizuală Comunicare. Tipuri de comunicare Telecomunicaţii (tehnic) Logică Ştiinţe economice Microeconomie Drept Concursuri şcolare Olimpiade şcolare Învăţământ superior Conjugaison Conjugare Conjugation Drept maritim Drept constituţional Construcţii de maşini Construcţii navale Contabilitate financiară Contracte comerciale Conversiune Drept de autor Corectitudinea limbii Correct usage Usage correct Sociolingvistică Corp profesoral Profesori Istoria religiilor Etnologie Folclor Religie Criminologie Critică literară Istorie literară Literary theory Teorie literară Théorie littéraire Muzică Guvern Cronici Cronologie istorică Culegeri omagiale Cultură generală Cultură şi civilizaţie Cumani Cunoaştere cognitivă Doctrine economice Curente literare Sociologie Programe de învăţământ/de studiu Părţi de vorbire Parties du discours Parts of speech Prepositions Prépositions Prepoziţii Interjecţii Interjections Numerale Pronume Substantive Verbe Verbes Verbs Psihiatrie Vinificaţie Parlament Toponimie Denumiri populare Psihopatologie Derivarea cuvintelor Descântece Invenţii şi descoperiri Psihologia sexelor Managementul resurselor umane Turism Examinare clinică Semiologie medicală Limba română Dialecte Dialects Dialect istroromân Dialectologie Dialectology Graiuri regionale, provinciale Jargon Limbaj de lemn Sociolecte Sociolectes Sociolects Regionalisme Dialectul aromân Diaspora Dicţionare Lexicografie Dicţionare multilingve Dictionnaires multilingues Multilingual dictionaries Dicţionare bilingve Dicţionare de specialitate Dicţionare etimologice Etimologie Dicţionare explicative Dicţionare fonetice Didactică Metodică Pedagogie Influenţe culturale Diplomaţie. Relaţii diplomatice Discipline de învățământ Discursuri Discursuri politice Art oratoire Discursuri publice Public speaking Divertisment Monedă. Valoare monetară Evaluarea cunoştinţelor Istoria cărţii Drept public Legislaţie Medicină legală Terminologie juridică Drept privat Drept roman Homosexuali Resurse umane Edituri Ocultism Învăţământ special Învăţământ Farmacologie Fizică Simboluri, semne Enciclopedie Paleografie Epigrame Eseuri Estetică Estetică literară Lexicologie Formarea cuvintelor Formation des mots Word formation Împrumuturi lexicale Etnografie Etnolingvistică Obiceiuri legate de masă Etnonime Hermeneutică Psihanaliză Expresii idiomatice Idiomuri Frazeologie Phraseologie Phraseology Ezoterism Istoria familiilor Parapsihologie Feminin Figures de style Figures of speech Figuri de stil Stilistică Metaforă Metaphor Métaphore Pleonasm Filologie Lingvistică generală Filosofie Filosofia limbajului Literatură Filosofie politică Politologie Dutch Limba olandeză Néerlandais Folcloristică Fonetică Fonetică acustică Fonologie Phonologie Phonology Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ liceal de specialitate Învăţământ primar Poezie Fotbal Soccer Fotogrammetrie Societăţi protecţioniste, ordine, fraternităţi Limba franceză Fraze în general Tipuri de propoziţii Metalurgie (generalităţi) Găgăuzi Proză Geologie generală Geografie regională Geografie politică Germania Români Gramatică Gramatică comparată Generative grammar Gramatică generativă Grammaire générative Gramatică transformaţională Lingvistică generativă Lingvistică structurală Grup nominal Grup verbal Peşti. Pisces Industria chimică Istoria tiparului Infinitif Infinitiv Infinitive Moduri nepredicative Inovaţii Instruire programată Metode de predare şi instruire Psihologie Interdisciplinaritate Interferenţe culturale Istoria limbilor Şcoli, stiluri muzicale Istorie universală Istorie medievală Istoriografie Învăţământ economic superior Noţiuni elementare de aritmetică Noţiuni elementare de compunere şi stil de exprimare Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Învăţământ medical Noţiuni elementare de scriere Profesori universitari Valori morale Jurişti Jurnalism Jurnalistică Presă Jurnalişti Legende Limba albaneză Indo-European languages Langues indo-européennes Limbi indo-europene Arabe Arabic Limba arabă Limba bengali Limba bulgară Limba cehă Limba chineză Limba coreeană Limba croată Limba daneză Limba ebraică Limba ebraică biblică Limba engleză Américain American English Limba engleză (americană) Limba esperanto Limba friulană Limbi romanice Limba germană Limba greacă Limba hindi Limba italiană Limba japoneză Latin Limba latină Limba latină clasică Limba macedoneană Limba maghiară Langue maternelle Limba maternă Native language Limba moldovenească Limba occitană Limba persană Limba poloneză Limba portugheză Portugais Portuguesa Limba română veche Limba rromani Limba rusă Limbi slave Limba sanscrită Limba sardă Limba sârbă Limba slovacă Limba spaniolă Limba suedeză Limba swahili Limba turcă Limba ucraineană Ukrainian Ukrainien Limba vietnameză Limba vorbită, limbaj comun Limbaj administrativ Tehnolecte Limbaj popular Limbaj juridic Limbaj jurnalistic Limbaj literar Limbaj medical Limbaj politic Limbaj profesional Limbaj tehnic Limbaj publicitar Limbaj religios Limbaj sportiv Limbaj ştiinţific Limbaj teatral Limbaje de programare Limbaje de specialitate Langues littéraires Limbi literare Literary languages Limbi turcice Lingvistică Applied linguistics Linguistique appliquée Lingvistică aplicată Lingvistică comparată Écoles linguistiques Linguistic schools Şcoli lingvistice Lingvistică computaţională Pragmatică Semantică Semantics Sémantique Geographical linguistics Linguistique géographique Lingvistică geografică Lingvistică diacronică (lingvistică istorică) Linguistique statistique Lingvistică statistică Statistical linguistics Linguistique synchronique Lingvistică sincronică Synchronic linguistics Umor Literatură americană Literatură bulgară Literatură comparată Literatură engleză Literatură franceză Literatură română Greek literature Literatură greacă Littérature grecque Literatură italiană Literatură medievală Publicaţii pentru copii şi tineri Proverbe Literatură religioasă Literatură română veche Literatură română (Moldova) Literatură universală Liturgică Locuţiuni Semiotică Semiotics Sémiotique Magie Manuale şcolare Materiale didactice Transport feroviar Medicină clinică Medicină populară Predarea limbilor străine Tehnica muncii intelectuale Preoţi. Cler laic. Mişcări naţionale, populare, etnice Mit. Mitologie Modernizare Supin Supine Monografii regionale Multimedia Muzee pe specialităţi Operă. Muzică dramatică Muzică pop Muzică rock Navigaţie maritimă Transport maritim Psiholingvistică Nume de ape Nume de localităţi Păstorit Polisemie Ordine cavalereşti Ordine religioase militare Punctuaţie Scriere Perfecţionarea profesorilor Personalităţi Personalităţi culturale Personalităţi literare Personalităţi ştiinţifice Pictură murală Tipografie şi tipografiere. Proiectare poligrafică Pronume demonstrative Pronume personale Possessive pronouns Promon possessif Pronume posesive Pronume reflexiv Pronunciation Pronunţie Propoziţii interogative Noun clauses Propositions nom Propoziţii subiective Romane Versificaţie Rhyme Rimă Rime Telecomunicaţii (organizare) Reprezentare simbolică Retorică teatrală (de scenă) Saşi Science-fiction Scriere chirilică Simpozioane Sintaxa frazei Societatea informaţională Spectacole de teatru Statistică economică Statistică lingvistică Surse scrise Terminologie ştiinţifică Ştiinţe exacte (generalităţi) Teologi Teoria traducerii Théorie de la traduction Theory of translation România Istrati, Panait Sadoveanu, Mihail Statele Unite ale Americii Postmodernism Uniunea Europeană Ungaria Porţile de Fier, regiune Transilvania Basarabia Italia Dolj, judeţ Moldova, stat feudal Oltenia Franţa Academia Română Evul Mediu Ardeal Războiul de independenţă Război mondial, primul (1914-1918) Europa Bihor, judeţ Eminescu, Mihai Biserica Ortodoxă Română Balcani Grecia antică Moldova, republica Alecsandri, Vasile Philippide, Alexandru Olt, râu Cipariu, Timotei Caragiale, Ion Luca Bucovina Ţara Oltului Dobrogea Turcia Maramureş, judeţ Iaşi, judeţ Bucureşti Bălcescu, Nicolae Filimon, Nicolae Haşdeu, Bogdan Petriceicu Francmasonerie Banat, regiune Argeş, judeţ Micu-Klein, Ion Inocenţiu Gorj, judeţ Vrancea, judeţ Maramureş, regiune Muntenia Europa de Vest Laurian, August Treboniu Dosoftei, Mitropolit al Moldovei Sălaj, judeţ Olt, judeţ Vâlcea, judeţul Europa de Sud-Est Neamţ, judeţ Poteca, Eufrosin Jiu Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei Şcoala Ardeleană Hunedoara, judeţ Croaţia Romanaţi, judeţ Ţara Zarandului Ţepeneag, Dumitru Vazov, I. State balcanice Coşeriu, Eugen Sartre, Jean Paul Ţara Loviştei Goga, Octavian Bălcescu, familia Valea Someşului Mare Rădineşti, comună Argeş Costin, Miron Budai-Deleanu, Ion Coteanu, Ion Iordan, Iorgu Gheorghiu-Dej, Gheorghe Caraş-Severin Şăineanu, Lazăr Sala, Marius Dan, Ilie Marsigli, Luigi Ferdinando Cartojan, Nicolae Popgoneanu, Rădulescu I. A. Berejan, Silviu Bolocan, Gheorghe Raevschi, Nicolae Bărbulescu, Ilie Rucăr, comună - jud. Argeş Preoteşti, sat Puşcariu, Sextil Popescu, Radu Sp. Valea Hăşdăţii Câmpia Teleormanului Dorz, Traian Dacia Romană Lovendal, George Valea Izei PALIA Limbaj economic Negocieri diplomatice Alimente. Mâncăruri Istoria României Tehnologia petrolului Moldova, regiune Identitate culturală Teste Lexic exerciţii de gramatică Hyper text Vârvor, localitate Deţinuţi Didactica limbilor Eponime Secolul XIX Curs universitar Terminologie economică Terminologie gastronomică Limbaj poetic Limbă străină comunicare scrisă Evaluare Brâncuş, Grigore Citire - noțiuni elementare Chioar (Maramureș) Radio Vatican Slogan publicitar Sociologia deţinuţilor Limbi retoromane Pronume relative Topică Limba hausa Caragiale, Ion Luca (1852 - 1912) Limbi balcanice Arghezi, Tudor Valea Crişului Alb Presă scrisă Presă electronică Stoichiţoiu Ichim, Adriana Greşeli gramaticale Limba literară Crişul Negru Gramatică istorică Tiktin, Hariton Limba daco-română Saramandu, Nicolae Fischer, I. Windisch, Rudolf Lingvişti Modul conjunctiv Wald, Luciae Dicţionare frazeologice Ferro, Teresa Limba latină vulgară Sociolingvistică aplicată. Politica limbajului Gartner-Tagung, Theodor Limbaj audiovizual Comunicare (23.05.1880-14.07.1967) Manual Eufemisme Ghid de conversație Popa, Nicolae I., prof. Publicistică Stavrescu, S.
Vă rugăm să schimbaţi parola