Biblioteca Universităţii din Craiova

Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Jurisprudenţă
Limba: rum
Note Generale: hotărâri ale tribunalului, practică judiciară
Termen în relație: Drept
Indice CZU: 34
Lucrări: 493 lucrari in 481 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Curţi ale organizaţiilor internaţionale Relaţii internaţionale Minorităţi naţionale, etnice Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Hotărâri judecătoreşti Valută Contravenţii Stat. Popor. Naţiune Arbitraj civil Drept financiar Drept administrativ Infracţiuni rutiere Elaborarea legilor Achiziţii publice Răspunderea contravenţională Infracţiuni împotriva fiscului Italia Franţa Pseudonime Dreptul muncii Drept public Jurisdicţie Insolvenţa Drept social Notari. Notariat Europa Proprietate industrială Venituri publice Religie Spălarea banilor Economie de piaţă Judecători Sancţiuni de drept civil (contracte) Putere legislativă Autorităţi administrative autonome Personal administrativ (justiţie) Dreptul urbanismului Securitatea naţională Libertatea presei Practică judiciară Emigraţie Drept privat Europa de Est Societăţi civile Recurs (căi de recurs) Administrarea proprietăţilor publice Decizie judecătorească Drept procesual civil Circulaţie rutieră Drept maritim Curtea Europeană de Justiţie Legi neconstituţionale Transilvania Putere judecătorească Hotărâri judiciare Infracţiuni penale Responsabilitatea magistraţilor Obligaţii comerciale Filiaţie Proprietate funciară Avocaţi Drept Taxa pe valoarea adăugată Legislaţie fiscală Drept vamal Legea contractelor Logică România Acţionari Sociologie Internet Societăţi comerciale Efectele dreptului Cambia bancară Societăţi în participaţiune Legislaţie financiară Drept fiscal Testament Teoria dreptului Lloyd, Dennis Acte juridice Carte scanată Drept procesual penal Drept civil Infracţiuni economice Persoane juridice Diferenţiere după criterii naţionale, etnice Acţiuni civile Procedură civilă internaţională Contracte speciale Cambie Executarea silită Jurisprudenţă Administraţie publică Documente juridice internaţionale Drept economic Stingerea obligaţiei Dolj, judeţ Contracte civile Curtea de Apel Bucureşti Trafic de persoane Ordinea publică Justiţie militară Curtea Europeană a Drepturilor Omului Persoane fizice Procedură fiscală Drept bancar Curtea de casaţie Contracte de achiziţii Periodic scanat Expropriere în scopuri publice Urbanism Discriminare Fiscalitate Obligaţii civile Salarii Consum de droguri, dopaj Răspundere civilă Dreptul afacerilor Procedură civilă Interpretarea şi aplicarea legii Drept comunitar Arbitraj internaţional Libertate individuală Drept internaţional maritim Drept comparat Filosofia dreptului Pedepse Bilete la ordin Arestare Procedură penală Mandat de arestare Curţi internaţionale Drept penal general Tribunale militare Asociaţii comerciale. Corporaţii Taxe Răspundere civilă delictuală Cooperare internaţională Evaziune fiscală Separarea puterilor în stat Acţiune penală Curţi constituţionale Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Contencios constituţional Contracte comerciale Asigurări de viaţă Carte electronică Funcţionari publici (administraţie) Eliberare condiţionată Proprietăţi publice Proprietate intelectuală Dreptul familiei Legislaţia muncii Căi de atac (drept penal) Medicină Prejudicii nemateriale Jurisdicţie administrativă Obligaţii fiscale Drept cutumiar Cecuri bancare Drept succesoral Operaţii bancare Statele Unite ale Americii Doctrine juridice Acte administrative Drept penal Statul de drept Impozite Dreptul mediului înconjurător Nulitate Răspundere penală Contencios administrativ Constituţii Drepturi reale Elveţia Organizarea externă a dreptului. Organe administrative. Autorităţi Proxenetism. Comerţ cu fete Comunitatea Statelor Independente Armenia, Republica Protecţia consumatorului Cooperare economică internaţională Justiţie- idei fundamentale Organizaţii interguvernamentale Drepturi civile Mărci de proprietate. Mărci de fabrică Mărci de comerţ (înregistrare şi control) Migraţie internaţională Drept constituţional Libertatea de exprimare Bunuri de familie Infracţiuni contra libertăţii individuale Azilanţi Uniunea Europeană Arbitraj comercial Garanţie Drept internaţional privat Dreptul construcţiilor Faliment Buna credinţă (contracte civile) Recurs penal Dreptul la azil politic Curţi de justiţie Drept roman Drept internaţional Imigraţie Sancţiuni în procesul civil Rasism Mobilitatea forţei de muncă Drepturile omului Dreptul de moştenire Multiculturalitate Drepturi fundamentale Uzucapiunea Asistență judiciară internațională Epistemologie Drept comercial Pedeapsa cu moartea Statutul funcţionarilor publici Proprietate Legislaţie Detenţie provizorie Expropriere Drepturile copilului Libertatea de opinie şi gândire Arestare preventivă Procedură judiciară Magistratură Criminologie Magistraţi Sociologia dreptului Contencios fiscal Consiliul Europei (Strasbourg) România. Legi, decrete Prescripţie extinctivă Ordonanţa prezidenţială Drept penal internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola