Biblioteca Universităţii din Craiova

Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Jurisprudenţă
Limba: rum
Note Generale: hotărâri ale tribunalului, practică judiciară
Termen în relație: Drept
Indice CZU: 34
Lucrări: 501 lucrari in 488 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Curţi ale organizaţiilor internaţionale Minorităţi naţionale, etnice Relaţii internaţionale Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Hotărâri judecătoreşti Valută Contravenţii Stat. Popor. Naţiune Arbitraj civil Drept financiar Drept administrativ Elaborarea legilor Infracţiuni rutiere Achiziţii publice Răspunderea contravenţională Infracţiuni împotriva fiscului Italia Franţa Pseudonime Dreptul muncii Drept public Jurisdicţie Notari. Notariat Insolvenţa Drept social Europa Venituri publice Proprietate industrială Religie Spălarea banilor Economie de piaţă Judecători Sancţiuni de drept civil (contracte) Putere legislativă Autorităţi administrative autonome Personal administrativ (justiţie) Dreptul urbanismului Securitatea naţională Libertatea presei Practică judiciară Emigraţie Drept privat Europa de Est Societăţi civile Recurs (căi de recurs) Administrarea proprietăţilor publice Decizie judecătorească Drept procesual civil Circulaţie rutieră Drept maritim Curtea Europeană de Justiţie Legi neconstituţionale Transilvania Hotărâri judiciare Putere judecătorească Infracţiuni penale Responsabilitatea magistraţilor Obligaţii comerciale Avocaţi Proprietate funciară Filiaţie Drept Taxa pe valoarea adăugată Legislaţie fiscală Drept vamal Legea contractelor Logică România Acţionari Internet Societăţi comerciale Sociologie Efectele dreptului Cambia bancară Societăţi în participaţiune Legislaţie financiară Drept fiscal Testament Teoria dreptului Lloyd, Dennis Acte juridice Carte scanată Drept procesual penal Drept civil Infracţiuni economice Persoane juridice Diferenţiere după criterii naţionale, etnice Acţiuni civile Contracte speciale Procedură civilă internaţională Cambie Executarea silită Jurisprudenţă Administraţie publică Documente juridice internaţionale Drept economic Stingerea obligaţiei Dolj, judeţ Contracte civile Curtea de Apel Bucureşti Trafic de persoane Ordinea publică Justiţie militară Curtea Europeană a Drepturilor Omului Procedură fiscală Persoane fizice Drept bancar Curtea de casaţie Contracte de achiziţii Periodic scanat Expropriere în scopuri publice Fiscalitate Urbanism Discriminare Obligaţii civile Salarii Consum de droguri, dopaj Răspundere civilă Dreptul afacerilor Procedură civilă Interpretarea şi aplicarea legii Drept comunitar Arbitraj internaţional Libertate individuală Drept comparat Filosofia dreptului Drept internaţional maritim Pedepse Bilete la ordin Arestare Procedură penală Mandat de arestare Curţi internaţionale Drept penal general Tribunale militare Asociaţii comerciale. Corporaţii Taxe Răspundere civilă delictuală Cooperare internaţională Evaziune fiscală Acţiune penală Separarea puterilor în stat Curţi constituţionale Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Contracte comerciale Contencios constituţional Asigurări de viaţă Carte electronică Eliberare condiţionată Funcţionari publici (administraţie) Proprietăţi publice Proprietate intelectuală Dreptul familiei Legislaţia muncii Căi de atac (drept penal) Medicină Jurisdicţie administrativă Prejudicii nemateriale Obligaţii fiscale Drept cutumiar Cecuri bancare Drept succesoral Operaţii bancare Statele Unite ale Americii Doctrine juridice Creanţe juridice Acte administrative Drept penal Statul de drept Impozite Dreptul mediului înconjurător Nulitate Răspundere penală Contencios administrativ Constituţii Elveţia Drepturi reale Organizarea externă a dreptului. Organe administrative. Autorităţi Comunitatea Statelor Independente Proxenetism. Comerţ cu fete Armenia, Republica Cooperare economică internaţională Protecţia consumatorului Justiţie- idei fundamentale Organizaţii interguvernamentale Drepturi civile Mărci de proprietate. Mărci de fabrică Mărci de comerţ (înregistrare şi control) Migraţie internaţională Drept constituţional Libertatea de exprimare Bunuri de familie Infracţiuni contra libertăţii individuale Azilanţi Arbitraj comercial Uniunea Europeană Garanţie Drept internaţional privat Dreptul construcţiilor Faliment Dreptul la azil politic Recurs penal Buna credinţă (contracte civile) Curţi de justiţie Drept roman Drept internaţional Imigraţie Sancţiuni în procesul civil Rasism Mobilitatea forţei de muncă Drepturile omului Dreptul de moştenire Multiculturalitate Drepturi fundamentale Uzucapiunea Asistență judiciară internațională Epistemologie Drept comercial Pedeapsa cu moartea Statutul funcţionarilor publici Proprietate Detenţie provizorie Legislaţie Expropriere Drepturile copilului Libertatea de opinie şi gândire Arestare preventivă Procedură judiciară Magistratură Criminologie Magistraţi Sociologia dreptului Contencios fiscal Consiliul Europei (Strasbourg) România. Legi, decrete Ordonanţa prezidenţială Prescripţie extinctivă Drept penal internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola