Biblioteca Universităţii din Craiova

Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Jurisprudenţă
Limba: rum
Note Generale: hotărâri ale tribunalului, practică judiciară
Termen în relație: Drept
Indice CZU: 34
Lucrări: 505 lucrari in 497 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Curţi ale organizaţiilor internaţionale Relaţii internaţionale Minorităţi naţionale, etnice Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Educaţie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Hotărâri judecătoreşti Contravenţii Valută Stat. Popor. Naţiune Politică Arbitraj civil Drept administrativ Drept financiar Benzi desenate Infracţiuni rutiere Elaborarea legilor Achiziţii publice Răspunderea contravenţională Infracţiuni împotriva fiscului Italia Franţa Pseudonime Drept public Dreptul muncii Jurisdicţie Insolvenţa Drept social Notari. Notariat Europa Proprietate industrială Religie Venituri publice Judecători Spălarea banilor Economie de piaţă Sancţiuni de drept civil (contracte) Putere legislativă Autorităţi administrative autonome Personal administrativ (justiţie) Dreptul urbanismului Securitatea naţională Libertatea presei Practică judiciară Emigraţie Drept privat Europa de Est Societăţi civile Recurs (căi de recurs) Administrarea proprietăţilor publice Decizie judecătorească Drept procesual civil Circulaţie rutieră Curtea Europeană de Justiţie Drept maritim Legi neconstituţionale Transilvania Putere judecătorească Hotărâri judiciare Infracţiuni penale Responsabilitatea magistraţilor Obligaţii comerciale Proprietate funciară Filiaţie Avocaţi Drept Taxa pe valoarea adăugată Legislaţie fiscală Legea contractelor Drept vamal Logică România Acţionari Internet Societăţi comerciale Sociologie Efectele dreptului Cambia bancară Societăţi în participaţiune Legislaţie financiară Drept fiscal Testament Acte juridice Teoria dreptului Lloyd, Dennis Carte scanată Drept procesual penal Drept civil Infracţiuni economice Persoane juridice Diferenţiere după criterii naţionale, etnice Acţiuni civile Procedură civilă internaţională Contracte speciale Cambie Executarea silită Jurisprudenţă Administraţie publică Caricaturi Documente juridice internaţionale Drept economic Stingerea obligaţiei Dolj, judeţ Contracte civile Curtea de Apel Bucureşti Trafic de persoane Ordinea publică Justiţie militară Curtea Europeană a Drepturilor Omului Procedură fiscală Persoane fizice Curtea de casaţie Drept bancar Contracte de achiziţii Periodic scanat Obligaţii civile Salarii Consum de droguri, dopaj Răspundere civilă Dreptul afacerilor Procedură civilă Interpretarea şi aplicarea legii Arbitraj internaţional Drept comunitar Libertate individuală Drept comparat Filosofia dreptului Pedepse Drept internaţional maritim Bilete la ordin Arestare Procedură penală Mandat de arestare Curţi internaţionale Drept penal general Tribunale militare Asociaţii comerciale. Corporaţii Taxe Răspundere civilă delictuală Cooperare internaţională Evaziune fiscală Acţiune penală Separarea puterilor în stat Curţi constituţionale Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Contencios constituţional Contracte comerciale Asigurări de viaţă Carte electronică Funcţionari publici (administraţie) Eliberare condiţionată Proprietăţi publice Proprietate intelectuală Dreptul familiei Legislaţia muncii Căi de atac (drept penal) Medicină Prejudicii nemateriale Jurisdicţie administrativă Obligaţii fiscale Drept cutumiar Cecuri bancare Drept succesoral Operaţii bancare Statele Unite ale Americii Creanţe juridice Doctrine juridice Acte administrative Drept penal Statul de drept Impozite Dreptul mediului înconjurător Nulitate Răspundere penală Contencios administrativ Constituţii Elveţia Drepturi reale Organizarea externă a dreptului. Organe administrative. Autorităţi Proxenetism. Comerţ cu fete Comunitatea Statelor Independente Armenia, Republica Protecţia consumatorului Cooperare economică internaţională Justiţie- idei fundamentale Organizaţii interguvernamentale Drepturi civile Mărci de proprietate. Mărci de fabrică Mărci de comerţ (înregistrare şi control) Migraţie internaţională Drept constituţional Libertatea de exprimare Bunuri de familie Infracţiuni contra libertăţii individuale Azilanţi Uniunea Europeană Arbitraj comercial Garanţie Drept internaţional privat Dreptul construcţiilor Faliment Recurs penal Dreptul la azil politic Buna credinţă (contracte civile) Cultură Curţi de justiţie Drept roman Drept internaţional Imigraţie Sancţiuni în procesul civil Rasism Mobilitatea forţei de muncă Drepturile omului Dreptul de moştenire Multiculturalitate Drepturi fundamentale Uzucapiunea Asistență judiciară internațională Epistemologie Drept comercial Pedeapsa cu moartea Statutul funcţionarilor publici Proprietate Detenţie provizorie Legislaţie Expropriere Drepturile copilului Libertatea de opinie şi gândire Arestare preventivă Francofonie Procedură judiciară Magistratură Criminologie Sociologia dreptului Magistraţi Contencios fiscal Consiliul Europei (Strasbourg) România. Legi, decrete Prescripţie extinctivă Ordonanţa prezidenţială Drept penal internaţional Expropriere în scopuri publice Urbanism Discriminare Fiscalitate
Vă rugăm să schimbaţi parola